„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».

DUCH ŚWIĘTY
uzdalnia nas do słuchania
i wypełniania Słowa Bożego.

„Przykazuję wam,
abyście się wzajemnie miłowali”
J 15,12

"Niech Bóg błogosławi,
by wszystkie siostry chętnie
i z radością wypełniały
obowiązki powołania"

"Sercem pełnym wdzięczności spoglądamy na dobro, które otrzymałyśmy z ręki Boga"

"Modlitwa jest najcenniejszym balsamem docierającym do tronu Boga"

"Sercem pełnym wdzięczności spoglądamy na dobro, które otrzymałyśmy z ręki Boga"

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40) – Słowo rozważane i wdrażane w życie przez Patronkę Zgromadzenia – św. Elżbietę oraz nasze Matki Założycielki, staje się dzisiaj rzeczywistością naszej posługi. Praca i służba charakteryzują Siostry Elżbietanki. A wszystko to na chwałę Bożą i z miłości do Niego.

Niechaj duch twój o święta Elżbieto nadal
żyje w sercach naszych.

Św. Elżbieta

Chcemy wszystkich kochać w Bogu, a jeśli już nic nie możemy uczynić, chciejmy przynajmniej za nich się modlić.

Bł. Maria Merkert

Bóg zawsze przychodzi nam z pomocą i to w sprawach, które wydają się beznadziejne (31.12.1871).

Matka Franciszka Werner

Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.

Św. Jan Paweł II.

Nasza działalność

Troska o chorych

Obejmujemy troską osamotnionych chorych w ich własnych mieszkaniach, ludzi starszych i pozostających bez pomocy, jak również oddajemy się pielęgnacji chorych w szpitalach.
Opiekujemy się ludźmi w podeszłym wieku potrzebującymi opieki oraz dziećmi psychicznie upośledzonymi i opóźnionymi w rozwoju w domach opieki i zakładach specjalnych.

Opieka nad dziećmi

W przedszkolach, ochronkach dziecięcych, świetlicach dziennych, domach dziecka, ośrodkach specjalistycznych i szkołach zajmujemy się wychowaniem ogólnym i religijnym naszych podopiecznych.

Misje

W dziele misyjnym Kościoła nasze Zgromadzenie uczestniczy przez modlitwę, ofiarę i bezpośrednią posługę misyjną.
Zgromadzenie posługuje również na terenach misyjnych: w Brazylii, Boliwii, Kazachstanie, Paragwaju i w Tanzanii.

Inne posługi w Kościele

Współpraca sióstr w duszpasterstwie obejmuje pracę w kuriach i parafiach. W tej dziedzinie pierwszeństwo przysługuje apostolskiej działalności sióstr w katechizacji, przygotowaniu konwertytów, organizowaniu godzin duszpasterskich, dni skupienia, godzin biblijnych, oaz młodzieżowych, dokształcaniu, pracy wśród młodzieży i dorosłych. Istotny wkład w życie Kościoła mają siostry przez posługę ludziom starszym i biednym, a także jako zakrystianki, organistki i kancelistki.
W niektórych naszych domach ofiarujemy pielgrzymom i ludziom szukającym wypoczynku naszą szczególną posługę.
Idź do góry
Translate »