„O Maryjo spraw, abym na Sercu Twoim stała się drugim Jezusem”.
(S. M. Włodzimira Wojtczak)

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa, powiedziane Ci od Pana”. (Łk 1,45)

"Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka"

"Niech Bóg błogosławi, by wszystkie siostry chętnie i z radością wypełniały obowiązki powołania"

"Sercem pełnym wdzięczności spoglądamy na dobro, które otrzymałyśmy z ręki Boga"

"Modlitwa jest najcenniejszym balsamem docierającym do tronu Boga"

"Sercem pełnym wdzięczności spoglądamy na dobro, które otrzymałyśmy z ręki Boga"

"Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy"

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40) – Słowo rozważane i wdrażane w życie przez Patronkę Zgromadzenia – św. Elżbietę oraz nasze Matki Założycielki, staje się dzisiaj rzeczywistością naszej posługi. Praca i służba charakteryzują Siostry Elżbietanki. A wszystko to na chwałę Bożą i z miłości do Niego.

Niechaj duch twój o święta Elżbieto nadal
żyje w sercach naszych.

Św. Elżbieta

Chcemy wszystkich kochać w Bogu, a jeśli już nic nie możemy uczynić, chciejmy przynajmniej za nich się modlić.

Bł. Maria Merkert

Bóg zawsze przychodzi nam z pomocą i to w sprawach, które wydają się beznadziejne (31.12.1871).

Matka Franciszka Werner

Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.

Św. Jan Paweł II.

Nasza działalność

Troska o chorych

Obejmujemy troską osamotnionych chorych w ich własnych mieszkaniach, ludzi starszych i pozostających bez pomocy, jak również oddajemy się pielęgnacji chorych w szpitalach.
Opiekujemy się ludźmi w podeszłym wieku potrzebującymi opieki oraz dziećmi psychicznie upośledzonymi i opóźnionymi w rozwoju w domach opieki i zakładach specjalnych.

Opieka nad dziećmi

W przedszkolach, ochronkach dziecięcych, świetlicach dziennych, domach dziecka, ośrodkach specjalistycznych i szkołach zajmujemy się wychowaniem ogólnym i religijnym naszych podopiecznych.

Misje

W dziele misyjnym Kościoła nasze Zgromadzenie uczestniczy przez modlitwę, ofiarę i bezpośrednią posługę misyjną.
Zgromadzenie posługuje również na terenach misyjnych: w Brazylii, Boliwii, Kazachstanie, Paragwaju i w Tanzanii.

Inne posługi w Kościele

Współpraca sióstr w duszpasterstwie obejmuje pracę w kuriach i parafiach. W tej dziedzinie pierwszeństwo przysługuje apostolskiej działalności sióstr w katechizacji, przygotowaniu konwertytów, organizowaniu godzin duszpasterskich, dni skupienia, godzin biblijnych, oaz młodzieżowych, dokształcaniu, pracy wśród młodzieży i dorosłych. Istotny wkład w życie Kościoła mają siostry przez posługę ludziom starszym i biednym, a także jako zakrystianki, organistki i kancelistki.
W niektórych naszych domach ofiarujemy pielgrzymom i ludziom szukającym wypoczynku naszą szczególną posługę.
Idź do góry
Translate »