Siostry Męczenniczki 

rysunek sióstr męczenniczek

Kiedy żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli na te tereny. Siostry przeżyły gehennę, a motywy prześladowań były różne, m.in. nienawiść do osób i wszystkiego co wiązało się z wiarą. Większość Sióstr zginęła w obronie czystości własnej lub innych, niektóre zmarły na skutek doznanych udręczeń i wycieńczenia. W atmosferze ogólnego terroru i zastraszenia, nasze Siostry przeszły „Drogę Krzyżową”, idąc za Chrystusem cierpiącym. Poniosły one śmierć męczeńską i pokazały jak Boża miłość triumfuje pośród nienawiści.

W roku 2009 Zarząd Generalny, mając na uwadze dostępną dokumentację, podjął decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego naszych Sióstr męczenniczek: Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek (Siostra M. Melusja Rybka, Siostra M. Felicitas Ellmerer, Siostra M. Acutina Goldberg, Siostra M. Sapientia Heymann, Siostra M. Adelheidis Töpfer, Siostra M. Adela Schramm, Siostra M. Sabina Thienel, Siostra M. Rosaria Schilling i Siostra M. Edelburgis Kubitzki).

Postulatorką Sprawy na szczeblu diecezjalnym, w archidiecezji wrocławskiej, została mianowana Siostra Miriam Zając. Zebrała ona potrzebne materiały i dokumentację odnośnie męczeńskiej śmierci naszych Sióstr i przekazała je Księdzu Arcybiskupowi Marianowi Gołębiewskiemu. Następnie Ksiądz Arcybiskup po otrzymaniu zgody Konferencji Episkopatu Polski, skierował prośbę do Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – Kardynała Angelo Amato o Nihil obstat dla rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego naszych Sióstr męczenniczek. Dnia 28 czerwca 2011 r., ku naszej wielkiej radości, otrzymałyśmy pozytywną odpowiedź.

Ksiądz Arcybiskup, Metropolita Wrocławski powołał już Diecezjalny Trybunał Procesowy i od momentu wydania dekretu kandydatkom przysługuje tytuł Sług Bożych. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek oraz pierwsza publiczna sesja procesowa, będą miały miejsce w Archikatedrze Wrocławskiej w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy wszystkie Siostry na otwarcie Procesu i prosimy o modlitwę w tej tak ważnej dla naszego Zgromadzenia intencji.

Siostrze Miriam, postulatorce Sprawy na dalszą niełatwą posługę, życzymy wiele światła Ducha św., potrzebnych łask oraz szczególnego wstawiennictwa naszych Sióstr męczenniczek. Korzystając z okazji, dziękujemy Jej również za trud zwiazany z prowadzeniem w archidiecezji warmińskiej procesu Służebnicy Bożej M. Teodory Witkowskiej, który jak mamy nadzieję już niedługo zostanie zakończony na szczeblu diecezjalnym. Męczeńska śmierć naszych Współsióstr niech będzie dla nas zachętą do intensywnej pracy nad rozwojem Chrystusowego Królestwa w nas samych oraz wśród tych, do których jesteśmy posłane.


KOLEJNY ETAP PROCESU BEATYFIKACYJNEGO

,,W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze  wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to możliwe, ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele” (św. Jan Paweł II)

Jak wszyscy pamiętamy, uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek: Siostry M. Edelburgis Kubitzki, Siostry M. Rosarii Schilling, Siostry M. Adeli Schramm, Siostry M. Sabiny Thienel, Siostry M. Sapienti Heymann, Siostry M. Adelheidis Töpfer, Siostry M. Melusji Rybka, Siostry M. Felicitas Ellmerer i Siostry M. Acutiny Goldberg, miało miejsce w Archikatedrze Wrocławskiej dnia 25 listopada 2011 r. Natomiast 4 lata później tj. 26 listopada 2015 r. odbyło się zamknięcie Procesu i przekazanie Akt Procesowych do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, gdzie rozpoczął się etap Procesu na szczeblu rzymskim.

Przygotowana Pozycja (Positio), pod kierunkiem Relatora Sprawy – o. prof. dr hab. Zdzisława Kijasa dotycząca męczeństwa naszych Sióstr została przekazana dnia 19 października 2018 r. Prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Na obecnym etapie rzymskim Pozycja będzie studiowana przez Konsultorów Historyków i poddana ich osądowi. W związku z tym bardzo prosimy Kochane Siostry, młodzież zakonną i Członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety o żarliwą modlitwę, aby opinie Konsultorów Historyków okazały się pozytywne. Następnie Pozycja zostanie przekazana do dalszego postępowania, tj. do osądu Konsultorów Teologów. Bardzo prosimy o codzienną modlitwę w tej tak ważnej dla nas wszystkich intencji.

Siostra M. Paula Zaborowska
postulatorka

MSZA ŚWIĘTA I OBRZĘD BEATYFIKACJI SŁUŻEBNIC BOŻYCH PASCHALIS JAHN I 9 TOWARZYSZEK, MĘCZENNIC miała miejsce we Wrocławiu, 11 czerwca 2022 r.
Kazanie Jego Eminencji z mszy św. Beatyfikacyjnej sióstr elżbietanek

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Błogosławionej Marii Paschalis i IX Towarzyszek

Panie Jezu Chryste Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, Ty umocniłeś błogosławioną Marię Paschalis i Towarzyszki do złożenia swojego życia w ofierze. Broniąc kobiecej godności i czystości oraz pełniąc czyny miłosierdzia, dochowały Ci one wierności aż do przelania krwi. Niech przykład ich życia zachęci nas do wielkodusznej służby bliźnim oraz gorliwego wypełnienia Twoich przykazań. Za ich wstawiennictwem udziel nam łaski, o którą Cię z ufnością prosimy… Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Idź do góry
Translate »