Siostry Męczenniczki 

Kandydatki na Ołtarze

rysunek sióstr męczenniczek

Kiedy żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli na te tereny. Siostry przeżyły gehennę, a motywy prześladowań były różne, m.in. nienawiść do osób i wszystkiego co wiązało się z wiarą. Większość Sióstr zginęła w obronie czystości własnej lub innych, niektóre zmarły na skutek doznanych udręczeń i wycieńczenia. W atmosferze ogólnego terroru i zastraszenia, nasze Siostry przeszły „Drogę Krzyżową”, idąc za Chrystusem cierpiącym. Poniosły one śmierć męczeńską i pokazały jak Boża miłość triumfuje pośród nienawiści.

W roku 2009 Zarząd Generalny, mając na uwadze dostępną dokumentację, podjął decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego naszych Sióstr męczenniczek: Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek (Siostra M. Melusja Rybka, Siostra M. Felicitas Ellmerer, Siostra M. Acutina Goldberg, Siostra M. Sapientia Heymann, Siostra M. Adelheidis Töpfer, Siostra M. Adela Schramm, Siostra M. Sabina Thienel, Siostra M. Rosaria Schilling i Siostra M. Edelburgis Kubitzki).

Postulatorką Sprawy na szczeblu diecezjalnym, w archidiecezji wrocławskiej, została mianowana Siostra Miriam Zając. Zebrała ona potrzebne materiały i dokumentację odnośnie męczeńskiej śmierci naszych Sióstr i przekazała je Księdzu Arcybiskupowi Marianowi Gołębiewskiemu. Następnie Ksiądz Arcybiskup po otrzymaniu zgody Konferencji Episkopatu Polski, skierował prośbę do Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – Kardynała Angelo Amato o Nihil obstat dla rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego naszych Sióstr męczenniczek. Dnia 28 czerwca 2011 r., ku naszej wielkiej radości, otrzymałyśmy pozytywną odpowiedź.

Ksiądz Arcybiskup, Metropolita Wrocławski powołał już Diecezjalny Trybunał Procesowy i od momentu wydania dekretu kandydatkom przysługuje tytuł Sług Bożych. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek oraz pierwsza publiczna sesja procesowa, będą miały miejsce w Archikatedrze Wrocławskiej w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy wszystkie Siostry na otwarcie Procesu i prosimy o modlitwę w tej tak ważnej dla naszego Zgromadzenia intencji.

Siostrze Miriam, postulatorce Sprawy na dalszą niełatwą posługę, życzymy wiele światła Ducha św., potrzebnych łask oraz szczególnego wstawiennictwa naszych Sióstr męczenniczek. Korzystając z okazji, dziękujemy Jej również za trud zwiazany z prowadzeniem w archidiecezji warmińskiej procesu Służebnicy Bożej M. Teodory Witkowskiej, który jak mamy nadzieję już niedługo zostanie zakończony na szczeblu diecezjalnym. Męczeńska śmierć naszych Współsióstr niech będzie dla nas zachętą do intensywnej pracy nad rozwojem Chrystusowego Królestwa w nas samych oraz wśród tych, do których jesteśmy posłane.

Idź do góry
Translate »