Dla kandydatek

Warunki przyjęcia do Zgromadzenia 

 

Z Konstytucji naszego Zgromadzenia… § 89. Warunkami koniecznymi do przyjęcia są:
– dobrowolny wybór naszej formy życia
– przydatność umysłowa, moralna i społeczna
– zdrowie fizyczne i psychiczne konieczne do spełniania zadań w naszym Zgromadzeniu
– szczera wola do podjęcia życia wspólnego

 

Spis dokumentów, które winna przedstawić kandydatka zgłaszająca się do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety:
– Odpis skrócony aktu urodzenia
– Świadectwo chrztu św. wystawione w ostatnim czasie – maks. 3 miesiące wstecz.
– Świadectwo bierzmowania
– Ostatnie świadectwa szkolne, świadectwa, względnie zaświadczenia o zdobytych kwalifikacjach
– Świadectwo zdrowia z podpisem lekarza
– O ile pracowała – zaświadczenie z miejsca pracy, zwolnienie z pracy i opinia
– Prośba (podanie) o przyjęcie do Zgromadzenia
– Życiorys własnoręcznie napisany
– Opinia Księdza Proboszcza
– Dwie fotografie

 

siostry na ławce

Idź do góry
Translate »