Kalendarium

Matka Franciszka Werner (1817-1885) – Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Urodziła się 2 grudnia 1817 roku w Nysie. Następnego dnia została ochrzczona w kościele parafialnym św. Jaku­ba St. Apostola i św. Agnieszki. Otrzymała imiona Francisz­ka, Barbara, Augusta. Jej rodzicami byli Franciszek Werner, mistrz szewski (przybył do Nysy z Czech) i Franciszka Guteratz, nysanka. Miała starszego brata Teodora.

Franciszka odznaczała się silną wolą i zdecydowaną postawą, jednocześnie była pokorna, skromna i dziecięco posłuszna.

zdjęcie matki Franciszki

 

Dane historyczne:

1842  (27 września) rozpoczęcie działalności apostolsko-charytatywnej w Nysie;

1857-1872   przełożona domu zakonnego we Wro­cławiu;

1872   Po śmierci bł. Marii Luizy Merkert (+14.11)  pierwszej przełożonej generalnej, zamianowana wikarią generalną;

1873  (11 marca) wybór Matki Franciszki Werner na przełożoną generalną. Czas urzędowania przypadał na okres tzw. kulturkampfu. Odważnie i zdecydowanie występowała w obronie praw Zgromadzenia; swoim przykładem i postawą wpływała na kształtowanie jego duchowego oblicza;

1873-1885   zamknęła 9 i otworzyła 11 nowych pla­cówek zakonnych (m.in. Szwecja, Norwegia, Niemcy oraz Krnov, Kietrz, Zielona Góra, Lubliniec, Ostrów Wielko­polski, Strzelce Opolskie, Gniezno, Rychtal). Zgromadzenie liczyło blisko 700 sióstr w 96 domach zakonnych;

1885  (14 grudnia)  – zmarła w opinii świętości i została pochowana na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie;

1897   zebranie pism i relacji naocznych świadków jej życia;

1964   ekshumacja i przeniesienie doczesnych szczątków do krypty bazyliki św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie;

1998   doczesne szczątki Matki Franciszki Werner spoczęły w sarkofagu w kaplicy Świętej Trójcy w tejże ba­zylice.

 

Idź do góry
Translate »