Formacja

“Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał…” /J 15,16/

ROZEZNANIE
Dziewczętom zainteresowanym życiem zakonnym i pragnącym bliżej poznać nasz styl życia i posługiwania, dajemy możliwość spędzenia w naszej wspólnocie określonego czasu.

ASPIRANTURA
Aspirantką może zostać młoda dziewczyna, która pragnie zapoznać się bliżej z życiem i posługą w naszym Zgromadzeniu. W tym czasie przebywa ona we własnej rodzinie.
Aspirantura pomaga kandydatce w podjęciu decyzji odnośnie rozpoczęcia postulatu, daje jej możliwość bliższego poznania Zgromadzenia i rozpoznania autentyczności swego powołania.

Formacja początkowa zaczyna się od postulatu i trwa do dnia złożenia profesji wieczystej. W naszym Zgromadzeniu formacja początkowa obejmuje następujące stopnie:
– Postulat
– Nowicjat
– Juniorat

POSTULAT
Do postulatu może być przyjęta kandydatka, która jest przekonana o swym powołaniu do życia w naszym Zgromadzeniu i dlatego prosi o przyjęcie do postulatu.
Postulat jest czasem próby, etapem formacji przygotowującym do nowicjatu.. Powinien trwać przynajmniej sześć miesięcy. Warunkami koniecznymi do przyjęcia są:
– dobrowolny wybór naszej formy życia
– przydatność umysłowa, moralna i społeczna
– zdrowie fizyczne i psychiczne konieczne do spełniania zadań w naszym Zgromadzeniu
– szczera wola do podjęcia życia wspólnego

NOWICJAT
W dniu rozpoczęcia nowicjatu ma miejsce uroczystość zwana obłóczynami, podczas której postulantki otrzymują przyjęty w naszym Zgromadzeniu strój zakonny z białym welonem oraz imię zakonne. Jeśli wyrażą życzenie, mogą zatrzymać imię chrzestne. Otrzymują również nasze Konstytucje, obowiązujące Statuty prowincji oraz Oficjum.
Nowicjat jest bezpośrednim przygotowaniem do Pierwszej Profesji i służy głębszemu wprowadzeniu w życie naszego Zgromadzenia. Nowicjat trwa jeden pełny rok. W dniu zakończenia nowicjatu siostra składa Pierwszą Profesję, zobowiązując się do zachowania trzech rad ewangelicznych. Z chwilą złożenia Pierwszej Profesji, siostra otrzymuje czarny welon oraz medal Zgromadzenia z wizerunkiem Św. Elżbiety.

JUNIORAT
Formacja otrzymana w postulacie i nowicjacie jest kontynuowana w junioracie, który rozpoczyna się od złożenia pierwszych ślubów i trwa do profesji wieczystej. Okres ślubów czasowych trwa pięć lat. Pierwsze śluby składa się na jeden rok, a następnie dwukrotnie odnawia się co dwa lata. Znakiem profesji wieczystej jest poświęcona obrączka.

FORMACJA PERMANENTNA
Aby coraz lepiej odpowiadać Bożemu powołaniu, po ostatecznym włączeniu do naszego Zgromadzenia, na każdej siostrze spoczywa obowiązek dalszego dokształcania się. Dokształcanie wymaga przede wszystkim:
– stałego dążenia do wzrostu duchowego
– odpowiedniej formacji religijno – kulturalnej i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w celu skuteczniejszego wypełniania zadań charytatywno – apostolskich
– umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków czasu oraz wyrastających z tego wymagań i zadań, w pełnej wierności swemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia.

Kandydatki

Idź do góry
Translate »