Nysa

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
PROWINCJA  NYSKA

ul. Sobieskiego 7, 48-300 N Y S A
tel. 0048774336812,  0048774332085
fax. 0048774481239
selzbietanki.nysa@wp.pl

http://elzbietanki.nysa.pl/

27.09.1842 r. Powstanie Zgromadzenia w Nysie
Dom Macierzysty i Formacyjny Zgromadzenia – poświęcony 21.11.1865 r.
Od 1920 roku Dom Prowincjalny i Formacyjny
Działalność:    Pielęgnacja ambulatoryjna, praca w szpitalu ZOZ, kuchnia dla ubogich, pomoc charytatywna rodzinom wielodzietnym, świetlica dla dzieci z rodzin biednych (na terenie prowincji nyskiej jest 19 placówek).


Siostry Elżbietanki
ul. Moniuszki 8, 48-210 BIAŁA
tel. 0048774387120

Założ. 1898 r. Dom pod wezwaniem św. Antoniego
Działalność:   Praca w szpitalu, odwiedzanie i pomoc osobom chorym, starszym i samotnym.


Siostry Elżbietanki
ul. Reymonta 54a, 47-341 ŻUŻELA BROŻEC
tel. 0048774660599

Założ. 1983 r. Dom pod wezwaniem św. Elżbiety    
Działalność:
   Praca w kościele, katecheza, działalność charytatywna w parafii, odwiedzanie osób starszych, chorych i samotnych.


Siostry Elżbietanki
ul. Polna 4, 49-120 DĄBROWA OPOLSKA
tel. 0048774641500

Założ. 1895 r. Dom pod wezwaniem św. Wawrzyńca
Działalność:
   Praca w kościele, odwiedzanie osób starszych, chorych i samotnych.


Siostry Elżbietanki
ul. Kościelna 8, 48-250  GŁOGÓWEK
tel. 0048774373114

Założ. 1896 r.
 Dom pod wezwaniem św. Józefa
Działalność:
   Katecheza, praca w kościele, odwiedzanie osób starszych, chorych i samotnych.


Siostry Elżbietanki
Grabina 72, 48-210 BIAŁA
tel. 0048774376005 fax. 0048774376048

Założ. 1886 r. Dom pod wezwaniem św. Józefa
Działalność:   Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, praca w kościele.


Siostry Elżbietanki
ul. Łukasiewicza 9, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
tel. 0048774822447 fax. 0048774826256

Założ. 1908 r. Dom pod wezwaniem św. Karola
Działalność:   Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, praca w kościele.


Siostry Elżbietanki
ul. Sądowa 8, 47-300 KRAPKOWICE
tel. 0048774661438

Założ. 1935 r. Dom pod wezwaniem św. Józefa
Działalność:   Katecheza, praca w kościele, odwiedzanie chorych, starszych i samotnych.


Siostry Elżbietanki
ul. Szpitalna 9, 47-470 KRZANOWICE
tel. 0048324109021

Założ. 1905 r.
 Dom pod wezwaniem św. Augustyna. /Palcówka zlikwidowana w 1976 roku – ponownie otwarta 01.09.2001 r./
Działalność:  Pielęgnacja ambulatoryjna  w Stacji Opieki Caritas, praca w kościele.


Siostry Elżbietanki
ul. Budziszowicka 4, 48-316 ŁAMBINOWICE
tel. 0048774311502

Założ. 1907 r. Dom pod wezwaniem św. Jerzego
Działalność:   Praca w kościele, organistka, opieka nad chorymi,  osobami starszymi i ubogimi.


Siostry Elżbietanki
ul. Bramy Grodkowskiej 5, 48-300 NYSA
tel. 0048774482742

Założ. 1981 r. Diecezjalny Dom Księży Emerytów i Profesorów UO Nysa

Działalność:  Praca w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów i Profesorów WSD UO,  praca w kościele.


Siostry Elżbietanki
ul. Słowiańska 16, 48-300 NYSA
tel. 0048774333702
fax. 0048774333702

Założ. 1871 r. Dom pod wezwaniem św. Elżbiety
Działalność:   Dom Sióstr  Emerytek,  praca w szpitalu ZOZ w Nysie, pomoc charytatywna ubogim.


Siostry Elżbietanki
ul. Katedralna 1, 45-007 OPOLE
tel. 0048774412856

Założ. 1985 r. Filia domu prowincjalnego, Dom Księży Kurialnych,
Działalność:  Praca w Kurii Biskupiej i pielęgnacja ambulatoryjna w Stacji Opieki Caritas.


Siostry Elżbietanki
ul. Masłowskiego 1, 45-531 OPOLE GRUDZICE
tel. 0048774540760 fax. 0048774540760
dommatki@opole.opoka.org.pl

Założ. 1994 r. Filia domu prowincjalnego, Diecezjalny Dom Matki i Dziecka
Działalność:   Prowadzenie Domu Matki i Dziecka, praca w kościele.


Siostry Elżbietanki
ul. Młyńska 1, 48-200 PRUDNIK
tel. 0048774362373 fax. 0048774361246
sow.zs.sw.elzbiety@interia.pl

Założ. 1862 r. Dom pod wezwaniem św. Anny

Działalność:  Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy dla dzieci, świetlica dla dzieci,  pomoc charytatywna osobom starszym i ubogim.

Siostry Elżbietanki
ul. Piastowska 52, 48-200 PRUDNIK
tel. 0048774368811

Założ. 1854 r. Dom pod wezwaniem św. Antoniego

Działalność:  Praca pielęgnacyjna w szpitalu ZOZ w Prudniku, pielęgnacja ambulatoryjna, pomoc osobom starszym, samotnym i ubogim.


Siostry Elżbietanki

ul. Kościelna 2, 47-400 RACIBÓRZ
tel. 0048324190278

Założ. 1867 r. Dom pod wezwaniem św. Elżbiety
Działalność:  Praca w kościele, organistka, opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i samotnymi.


Siostry Elżbietanki
ul. Kościelna 1, 48-240 RACŁAWICE  ŚLĄSKIE
tel. 0048774375719
fax. 0048774375719

Założ. 1919 r. Dom pod wezwaniem św. Elżbiety
Działalność:   Katecheza, praca w kościele, opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i samotnymi.


Siostry Elżbietanki
ul. Klasztorna 8, 47-280  PAWŁOWICZKI
tel. 0048774874833

Założ. 1910 r. Dom pod wezwaniem św. Józefa

Działalność:   Praca w kościele, pielęgnacja ambulatoryjna, opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i samotnymi.

Idź do góry
Translate »