Publikacje

 • E. Frankiewicz, Maria Merkert. Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Wrocław 1982.
 • E. Frankiewicz, Śląska Samarytanka. Maria Merkert, Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Opole 1983.
 • C. Kudelka, M. Cebula, Służebnica Boża Maria Merkert myśli wybrane z pism. Świadectwa i wspomnienia. Nysa 1992 (w j. polskim i niemieckim).
 • M. Cebula, Maria Merkert, w: Marienlexikon, Regensburg 1992, t. IV.
 • H. Kałuża, Rozpłomieniona miłością. Poezje o Matce Marii Merkert, Nysa 1995.
 • Maria Merkert 1817-1872. Założycielka Sióstr Elżbietanek, w: K. Bukowski, Słownik Polskich Świętych. Ilustrowany podręczny popularno-naukowy. Święci i błogosławieni, 90 kandydatów na ołtarze, Kraków 1995, s. 286-287.
 • M.G. Cebula, Śląska Samarytanka. Służebnica Boża Maria Merkert (1817-1872), w: Działalność społeczno-narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XX wieku, pod red. H. Karczyńskiej, Opole 1997, s. 228-233.
 • Merkert Maria, w: Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska, pod red. J.M. Dyrdy, Katowice 2002, s. 268-270.
 • O Marii Merkert, która niosła serce i wewnętrzny pokój, dobroć rąk i bezpieczeństwo uśmiechu…, Nysa, Gimnazjum Nr 3., praca konkursowa.
 • M. G. Cebula, SMS-y Kochanej Matki. Przesłanie Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Merkert 1817-1872, Nysa 2006.
 • M.G. Cebula, Czcigodna Służebnica Boża Maria Merkert (1817-1872), Nysa 2006.
 • A. Nossol bp, Komunikat w sprawie otwarcia kanonicznego dochodzenia diecezjalnego dotyczącego życia i heroiczności cnót Matki Marii Merkert, w: Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej 40(1985) 4-5, s. 80.
 • A. Nossol bp, Przemówienie Biskupa Opolskiego w Radiu Watykańskim o wszczęciu dochodzenia beatyfikacyjnego Śląskiej Samarytanki – Sługi Bożej Matki Marii Merkert (22 III 1985), w: Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej 40(1985) 4-5, s. 81, 82.
 • Sługa Boża Matka Maria Merkert Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 1817-1872, w: Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej 40(1985)4-5, s. 83-90.
 • E. Frankiewicz, Maria Merkert. Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Wrocław 1982.
 • E. Frankiewicz, Śląska Samarytanka. Maria Merkert, Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Opole 1983.
 • Homilia Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola, wygłoszona na zakończenie pierwszego etapu dochodzenia diecezjalnego, Nysa 30 sierpnia 1997 r., w: Echo Prowincji, Nysa 11/1997, s. 8-12.
 • Homilia Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola, wygłoszona na zakończenie drugiego etapu dochodzenia diecezjalnego, Nysa 29 listopada 2002 r., w: Echo Prowincji, Nysa 17/2002, s. 41-46.

Katechezy przedszkolne

 1. S. M. Anastazja Surowiec, Matka Maria Merkert
 2. S. M. Estera Chuda, Serce Boga otwarte dla nas – Czcigodna Służebnica Boża Matka Maria Merkert
 3. S. M. Regina Jamrożek, Kocham innych jak Matka Maria

Katechezy przedszkolne PDF

 

Katechezy dla szkoły podstawowej (klasy I-III)

 1. S. M. Witolda Mierzwińska, Miłość Boga i bliźniego w życiu Marii Merkert
 2. S.M. Damaris Rogowska (…), Kochamy Pana Jezusa tak jak Matka Maria Merkert
 3. S. M. Adriana Okoń, Przykład Marii Merkert zachęca nas do miłowania Boga
  i bliźniego

Katechezy dla szkoły podstawowej (klasy I-III) PDF

 

Katecheza dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI)

 1. 1. M. Weronika Tomczyk, Dzieła miłosierdzia – Matka Maria Merkert .
 2. S. M. Gabriela Iwuć, Maria Merkert – kandydatka do chwały ołtarza
 3. S. M. Natanaela Hoffmann, Śląska Samarytanka

Katechezy dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI) PDF

 

Katechezy gimnazjalne

 1. S. M. Agnes Schmidt, Kochająca Matka wszystkich – Maria Merkert
 2. S. M. Estera Gąsienica – Mracielnik, Maria Merkert – Śląska Samarytanka
 3. S. M. Rut Przybyła, Maria Merkert – „Śląska Samarytanka”

Katechezy gimnazjalne PDF

 

Katechezy dla młodzieży ponadgimnazjalnej

 1. S. M. Janina Żeglarska, „Kochana Matka wszystkich” – Maria Merkert i jej posługa
 2. S. M. Katarzyna Mróz, Nowa wyobraźnia miłosierdzia – Czcigodna Służebnica Boża Maria Merkert 
 3. S. M. Gabriela Jaskuła, Święci- ludzie Błogosławieństw. Maria Merkert, kandydatka na ołtarze 

Katechezy ponadgimnazjalne PDF

 

Pobierz wszystkie katechezy PDF

 

Idź do góry
Translate »