Prowincje

Kierownictwo prowincji

Już za czasów naszych Założycielek, ze względu na ówczesną ogólną i pilną potrzebę, pielęgnacja chorych i ubogich rozszerzyła się z zasięgu ojczystego na różne kraje.

Istniejące  pojedynczo  domy  zakonne  zostały  z biegiem czasu ukształtowane w prowincje, którymi w sposób zwyczajny zarządzają przełożone prowincji i ich rady. Temu kierownictwu podlegają konwenty.

Kierownictwo nadzwyczajne w prowincji sprawuje prawnie zwołana kapituła prowincjalna.

W chwili obecnej Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek posiada 10 prowincji:

Prowincja Brazylijska

Prowincja Katowicka

Prowincja Niemiecka

Prowincja Norweska

Prowincja Nyska

Prowincja Poznańska

Prowincja Toruńska

Prowincja Warszawska

Prowincja Włoska

Prowincja Wrocławska

Idź do góry
Translate »