Duchowe dzieło

 

Jesteśmy wspólnotą osób, które modlą się w intencji powołanych oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Duchową opieką chcemy objąć siostry i postulantki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Wszystkich chętnych, by odpowiedzieć na prośbę Chrystusa: „Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo”, zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Wszyscy, którzy zechcą włączyć się w to Wielkie Dzieło zostaną wpisani w Księgę Wspólnoty i w ich intencji będzie odprawiana Msza święta w każdy I Czwartek miesiąca.

Jeśli pragniesz zostać członkiem Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom wypełnij niżej podaną ankietę i prześlij na adres prowincji, którą chcesz duchowo wspierać:

Do Dzieła Duchowej Pomocy Powołań może należeć każdy. Warunkiem przynależności jest przyjęcie i wypełnienie „Aktu Ofiarowania” oraz złożenie „Obietnicy”. Zerwanie zobowiązań i praktyk nie jest grzechem.

„Matko Boża i moja. Ja ………………. włączając się w Dzieło Duchowej Pomocy Powołań, przez Twoje przeczyste ręce, ofiaruję Bogu Ojcu w każdy czwartek wszystkie modlitwy i zajęcia i dlatego postanawiam, że przez … (np. jeden miesiąc, rok, całe życie) chcę być gorliwszy w spełnianiu obowiązków wobec Boga i bliźnich, a także w miarę możliwości uczestniczyć we Mszy św. i przyjąć Komunię św. by ubłagać liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Amen”.
miejscowość, data, podpis: ………………………………………..

Do „Aktu Ofiarowania” poszczególny wierny składał także pisemną obietnicę o następującej treści:

„Ja ………………. włączam się w Dzieło Duchowej Pomocy Powołań, na okres …….. i obiecuję wiernie spełniać «Akt Ofiarowania»”.

data
własnoręczny podpis
adres: …………………………………………..

Pobierz „Akt Ofiarowania”
Pobierz „Dzieło Duchowej Pomocy Powołań”

 

Modlitwa

Panno Maryjo, pokorna Córko Najwyższego,
w Tobie spełniła się w przedziwny sposób
tajemnica Bożego powołania.
Ty jesteś obrazem tego, czego Bóg dokonuje
w człowieku, który Mu zaufa;
w Tobie wolność Stwórcy
ukazała w pełni wolność stworzenia.
Ten, który narodził się z Twojego łona,
połączył w jednej woli zbawczą wolność Boga
i posłuszną wierność człowieka.
Dzięki Tobie powołanie Boże
zyskuje ostateczne potwierdzenie
w odpowiedzi Boga-Człowieka.
Ty, pierwocina nowego życia,
strzeżesz wielkodusznego «tak» każdego z nas,
pełnego radości i miłości.
Święta Maryjo, Matko każdego powołanego,
spraw, aby wierzący potrafili
odpowiedzieć z wielkoduszną odwagą
na Boże wezwanie,
i byli radosnymi świadkami miłości do Boga
i do bliźniego.
Młoda Córo Syjonu, Gwiazdo zaranna,
która kierujesz krokami ludzkości
przez Wielki Jubileusz ku przyszłości,
młodym nowego tysiąclecia wskaż Tego,
co jest «światłością prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka» (J 1, 9). Amen!
/Jan Paweł II/

Idź do góry
Translate »