Myśli

Z pism Matki Franciszki

 • Teraz jesteśmy bogate, bo kochane Dzieciątko Jezus samo do nas zawitało i podarowało nam piękną kaplicę (30.12.1869).
 • Największym dobrem w tym życiu jest łaska Boża. Z jej pomocą potrafimy znosić wszystkie trudy i ciężary dla naszego zbawienia (27.12.1869).
 • Bóg zawsze przychodzi nam z pomocą i to w sprawach, które wydają się beznadziejne (31.12.1871).
 • Zacznijmy od nowa i dołóżmy jeszcze więcej starań, by sprawić Bożemu Sercu więcej radości poprzez wierne wypełnianie naszych codziennych obowiązków i prawdziwie głęboką modlitwę (11.03.1873).
 • Bóg nie żąda od nas zbyt wiele, ale im bardziej będziemy starały się być wiernymi w rzeczach małych ku Jego chwale, tym bardziej będziemy uczestnikami Jego szczególnej łaski i miłości (11.03.1874).
 • Im bardziej będziemy zabiegać o czystość serca i jej pragnąć, z tym większym upodobaniem Jezus będzie spoglądał na swe wybrane oblubienice i obdarzał je swą nadzwyczajną miłością (11.03.1874)
 • Pełne ufności w Boże obietnice, uciekajmy się do modlitwy i ofiarujmy naszą pracę w intencjach Kościoła, a wtedy dobry Bóg na pewno znowu udzieli nam pomocy (6.02.1874).
 • Żyjąc skromnie i pokornie dajemy wszystkim dobre świadectwo (14.02.1874).
 • Pozwólmy, aby naszą jedyną, głęboką troską było służenie Panu Bogu w chorych i ubogich z sercem przepełnionym dziecięcą wdzięcznością. Jemu samemu ofiarujmy całą naszą miłość, miłujmy naszych bliźnich, nasze współsiostry tak jak siebie same i cierpliwie znośmy ich słabości (14.02.1875).
 • Dobry Bóg nigdy nie odmówi nam łaski wytrwałości, jeżeli będziemy wiernie wypełniać nasze zobowiązania wobec Niego, wobec naszych sióstr i bliźnich (14.02.1875).
 • Niech Najświętsza Maryja Panna będzie dla nas najpiękniejszym wzorem cnoty i życia w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości serca (14.02.1875).
 • Tylko w łączności z Kościołem możemy mówić o owocnej działalności (czerwiec 1875).
 • Naszym powołaniem jest udzielanie pomocy chorym i cierpiącym wszędzie tam, gdzie się znajdują (czerwiec 1875).
 • Bądźcie miłosierne, by mieć nadzieję na miłosierdzie Boże (12.08.1876).
 • W chwilach pokus uciekajmy się do otwartego boku Jezusa, w którym znajdziemy sił?, aby przeciwstawić się złu; ciszę i pokój, gdy przytłacza nas smutek (11.03.1880).

 

Idź do góry
Translate »