Kalendarium

1842 Klara Wolff, urodzona w 1805 r. w Prudniku na Śląsku, rozpoczyna w Nysie ambulatoryjną pielęgnację chorych. Dołączają do niej Matylda Merkert, Maria Luiza Merkert i Franciszka Werner.

27 września – wspomnienie liturgiczne świętych męczenników, lekarzy Kosmy i Damiana wybierają jako dzień założenia i rozpoczęcia swojej działalności; przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiają akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu. Ksiądz Kapelan Ksawery Fischer udziela im kapłańskiego błogosławieństwa.

Obraz Serca Jezusowego od tego czasu jest w sposób szczególny czczony przez Siostry naszego Zgromadzenia.

1844 Do Stowarzyszenia wstępują dwie nowe członkinie.

31 lipca – Ksiądz Kapelan Fischer wręcza Siostrom zredagowane przez siebie pierwsze Statuty.

1846 Powstaje pierwsza placówka w Prudniku, gdzie Matylda Merkert i Franciszka Werner pielęgnują chorych w czasie epidemii tyfusu.

8 maja – umiera zarażona tyfusem Matylda Merkert. Franciszka Werner wraca chora do Nysy, a placówka w Prudniku zostaje zamknięta.

Na polecenie Księdza Fischera Klara Wolff i Maria Merkert udają się do nowicjatu Sióstr Boromeuszek w Pradze.

1847 Klara Wolff, chcąc pozostać wierną powołaniu do terenowej pielęgnacji chorych, opuszcza Pragę. Z powodu niechęci nyskiego duchowieństwa udaje się do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie podejmuje ambulatoryjną pielęgnację chorych i szuka chętne osoby do współpracy. W grudniu 1852 r. w drodze do chorego ulega wypadkowi; umiera dnia 4 stycznia 1853 r.

1848 Maria Merkert jako nowicjuszka zostaje wysłana do Sióstr Boromeuszek w Litomierzycach.

Ksiądz Proboszcz Neumann sprowadza Siostry Boromeuszki do szpitala w Nysie. Pierwsza grupa członkiń nyskiego Stowarzyszenia zostaje przyłączona do nowicjatu Sióstr Boromeuszek w Nysie.

1849 Mieszkańcy Nysy domagają się prowadzenia ambulatoryjnej pielęgnacji chorych i powrotu Marii Merkert z Litomierzyc. Dnia 27 lutego Maria Merkert przybywa do Nysy wraz z Heleną Tichy, późniejszą przełożoną generalną Sióstr Boromeuszek. Pozostałe członkinie nyskiego Stowarzyszenia wraz z Franciszką Werner wstępują do nowicjatu Sióstr Boromeuszek w Nysie.

1850 19 czerwca Franciszka Werner opuszcza nowicjat Sióstr Boromeuszek, a 30 czerwca Maria Merkert. Pragną one pozostać wierne powołaniu do ambulatoryjnej pielęgnacji chorych. Z powodu odejścia z nowicjatu spotykają  się z niechęcią nyskiego duchowieństwa, dlatego też przy ponownym podjęciu swej działalności  zwracają  się o pomoc do Urzędu Miasta Nysy (4 listopada). Ich prośba zostaje rozpatrzona pozytywnie. Maria Merkert i Franciszka Werner dnia 19 listopada podejmują ponownie działalność ambulatoryjną pielęgnacji chorych pod nazwą „Szare Siostry św. Elżbiety”. Do Stowarzyszenia wstępuje pięć postulantek.

1851 Ksiądz Kardynał Melchior von Diepenbrock kieruje do Księdza Proboszcza w Nysie słowa pasterskiego upomnienia w obronie Stowarzyszenia Sióstr.

1853 Podpisanie i wydanie nowych Statutów.

1857 12 stycznia – erygowanie domu zakonnego we Wrocławiu; obowiązki przełożonej powierzono Franciszce Werner.

1859 Stowarzyszenie liczy 60 członkiń na 11 placówkach.

Ksiądz Proboszcz Robert Urban pomaga przy opracowaniu nowych Statutów potrzebnych do kościelnego zatwierdzenia Stowarzyszenia.

20 maja – na probostwie w Złotoryi ma miejsce konferencja o decydującym znaczeniu dla Stowarzyszenia.

4 września – Stowarzyszenie zostaje uznane przez Księdza Biskupa Henryka Förstera jako Zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym.

Ksiądz Proboszcz Robert Urban zostaje mianowany kuratorem Zgromadzenia.

 

Matka Maria Merkert

1859 15 grudnia – na urząd pierwszej przełożonej generalnej zostaje jednogłośnie wybrana Maria Luiza Merkert, ur. 21.09.1817 r. w Nysie. Asystentką zostaje Siostra Augusta Pfitzner, mistrzynią nowicjatu Siostra Teresa Lorenz, a Matka M. Franciszka Werner nadal pełni obowiązki przełożonej domu we Wrocławiu.

1860 5 maja – 26 Sióstr składa pierwszą profesję zakonną we Wrocławiu.

Lipiec – Ksiądz Robert Urban rezygnuje z urzędu kuratora Zgromadzenia; jego następcą zostaje Ksiądz Biskup Adrian Włodarski.

1863 25 września – dekret Ojca św. Piusa IX dotyczący uzyskania odpustów przez Siostry naszego Zgromadzenia.

1864 Siostry zostają powołane do pielęgnacji rannych w czasie wojny duńsko-pruskiej.

23 maja – Zgromadzenie uzyskuje osobowość prawną jako „Katolicki Zakład Dobroczynny pod wezwaniem św. Elżbiety” (KWA).

1865 21 listopada – poświęcenie Domu Macierzystego w Nysie.

1866 Otwarcie pierwszej placówki w Szwecji (Sztokholm).

Powołanie Sióstr do szpitali polowych podczas wojny prusko-austriackiej.

1870 Powołanie Sióstr do szpitali polowych w czasie wojny niemiecko-francuskiej.

1871 7 czerwca – Zgromadzenie otrzymuje od papieża Piusa IX Dekret pochwalny (Decretum Laudis), stając się tym samym Zgromadzeniem na prawie papieskim.

1872 Choroba przełożonej generalnej Matki Marii Merkert staje się impulsem do ustanowienia Święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny świętem ideowym Zgromadzenia i dniem odnowienia ślubów.

Następuje poszerzenie zakresu działalności Zgromadzenia w niemieckiej diasporze i w Szwecji.

14 listopada – umiera Matka Maria Luiza Merkert.

W chwili jej śmierci  Zgromadzenie liczy 440 Sióstr w 87 domach zakonnych.

 

Matka Franciszka Werner

1873 11 marca – na urząd przełożonej generalnej zostaje jednogłośnie wybrana Matka M. Franciszka Werner, ur. 2.12.1817 r. w Nysie. Czas jej urzędowania przypada na okres tzw. Kulturkampfu. Matka Franciszka występuje odważnie i zdecydowanie w obronie praw Zgromadzenia, a swoim przykładem życia i postawą wpływa na ukształtowanie jego duchowości.

1878 6 maja – otwarcie nowej placówki w Krnowie (Jägern- dorf) – do 1918 r. terytorium Austrii, obecnie Republika Czeska.

1880 13 października – założenie pierwszej placówki w Norwegii (Hammerfest).

1883 8 stycznia – poświęcenie domu św. Józefa z kaplicą Matki Bożej we Wrocławiu.

1885 14  grudnia  –  umiera  Matka  M.  Franciszka  Werner.  W chwili jej śmierci Zgromadzenie liczy około 700 Sióstr w 100 domach zakonnych.

 

Matka Melchiora Klammt

1886 24 lutego – na urząd przełożonej generalnej wybrana zostaje Matka M. Melchiora Klammt, ur.  7.02.1842 r.  w Tymowej, pow. Ścinawa nad Odrą. Długoletni okres jej urzędowania cechuje dynamiczny rozwój Zgromadzenia.

1887 26 stycznia – ostateczne zatwierdzenie Zgromadzenia przez papieża Leona XIII.

1 października – założenie pierwszej placówki we Włoszech (Rzym).

1888 Wydanie pierwszego modlitewnika Zgromadzenia tzw. Oficjum.

1889 Budowa pierwszego  domu  rekolekcyjnego  dla  Sióstr  w Kraszowicach, pow. Świdnica.

1890 Przeniesienie siedziby Domu Generalnego z Nysy do Wrocławia.

6 grudnia – otwarcie domu nowicjatu i szpitala św. Józefa we Wrocławiu.

1891 Otwarcie w Nysie pierwszego w Zgromadzeniu domu pod wezwaniem św. Elżbiety przeznaczonego dla starszych i chorych Sióstr.

1892 27 września – poświęcenie kaplicy św. Józefa we Wrocławiu, połączone z Jubileuszem 50-lecia istnienia Zgromadzenia.

Publikacja pierwszej Historii Zgromadzenia, napisanej przez Księdza dra J. Jungnitza.

1893 Wydanie pierwszego Katechizmu ślubów.

1895 11  sierpnia – założenie  pierwszego  domu  zakonnego w Danii (Kopenhaga).

1898 26 kwietnia – Stolica Apostolska zatwierdza Konstytucje Zgromadzenia na 7 lat.

Kapituła Generalna we Wrocławiu dokonuje pierwszego terytorialnego podziału Zgromadzenia na następujące Prowincje:

 1. Prowincja Domu Macierzystego z siedzibą Domu Generalnego we Wrocławiu,
 2. Prowincja Prus Wschodnich i Zachodnich z siedzibą Domu Prowincjalnego w Królewcu,
 3. Prowincja Saksońsko-Turyngska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Halle,
 4. Prowincja Szwedzka z siedzibą Domu Prowincjalnego w Sztokholmie,
 5. Prowincja Norwesko-Duńska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Oslo,
 6. Prowincja Włoska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Rzymie.

1899 Wydanie pierwszego Zwyczajnika Zgromadzenia i Biuletynu (Gazetka) św. Elżbiety (St. Elisabeth-Blatt).

1901 Wydanie Ceremoniału Zgromadzenia.

4 grudnia – kanoniczne utworzenie Prowincji Domu Macierzystego z siedzibą Domu Generalnego we Wrocławiu, Prowincji Prus Wschodnich i Zachodnich z siedzibą Domu Prowincjalnego w Królewcu, Prowincji Norwesko-Duńskiej z siedzibą Domu Prowincjalnego w Oslo oraz Prowincji Saksońsko-Turyngskiej z siedzibą Domu Prowincjalnego w Halle.

5 grudnia – poświęcenie domu nowicjatu we Wrocławiu.

1902 24 kwietnia – kanoniczne utworzenie Prowincji Szwedzkiej z siedzibą Domu Prowincjalnego w Sztokholmie.

1903 8 stycznia – utworzenie domu nowicjatu w Królewcu.

1905 Styczeń – otwarcie domu nowicjatu w Halle, Prowincja Saksońsko-Turyngska.

1906 23 listopada – utworzenie Prowincji Brandenbursko-Pomorskiej z siedzibą Domu Prowincjalnego w Berlinie oraz Prowincji Schleswig-Holstein z siedzibą Domu Prowincjalnego w Reinbek.

1907 Przyznanie praw państwowych szkole pielęgniarskiej przy szpitalu św. Józefa we Wrocławiu.  Powstają  także szkoły pielęgniarskie przy szpitalach Zgromadzenia  w Królewcu, w Halle i w Berlinie.

1908  29  marca – umiera Matka M. Melchiora  Klammt. W chwili jej śmierci Zgromadzenie liczy około 3000 Sióstr w 316 domach zakonnych.

 

Matka Lamberta Fleischer

1908 4 czerwca – na urząd przełożonej generalnej zostaje wybrana Matka M. Lamberta Fleischer, ur.  2.04.1846 w Strzegowie, pow. Grodków.

1909 1 października – poświęcenie nowo wybudowanego szpitala Zgromadzenia w Poznaniu.

1913  11 stycznia – utworzenie Prowincji Gnieźnieńsko-Poznańskiej z siedzibą Domu Prowincjalnego w Poznaniu.

1914 Posłanie  844  Sióstr do szpitali  wojskowych w czasie I wojny światowej.

1919 Otwarcie domu nowicjatu w Poznaniu dla Prowincji Gnieźnieńsko-Poznańskiej.

1920 Pod koniec urzędowania Matki M. Lamberty Fleischer Zgromadzenie liczy ponad 3300 Sióstr w 392 domach zakonnych. Od 1920 roku Matka M. Lamberta pełni urząd wikarii generalnej. Umiera dnia 7.07.1925 r.

 

Matka Mercedes Rother

1920 1 września – na urząd przełożonej generalnej zostaje wybrana Matka M. Mercedes Rother, ur.  13.09.1867 r.  w Goświnowicach, pow. Nysa.

4 września – utworzenie Prowincji Nyskiej z siedzibą Domu Prowincjalnego w Nysie.

1921 21 września – utworzenie domu nowicjatu w Berlinie dla Prowincji Brandenbursko-Pomorskiej.

1922 18 sierpnia – otwarcie domu nowicjatu w Oslo dla Prowincji Norwesko-Duńskiej.

1923 17 lutego – założenie pierwszej placówki w Ameryce Północnej: North-East, Pensylwania/USA. (1926 – założenie drugiej placówki Esopus k. Nowego Jorku).

16 października – agregacja Zgromadzenia do Zakonu św. Franciszka.

20 października – otwarcie domu nowicjatu w Nysie dla Prowincji Nyskiej.

1924 6 kwietnia – papieskie zatwierdzenie Konstytucji Zgromadzenia dostosowanych do nowego prawa kościelnego z 1917 r.

15 maja – założenie pierwszej placówki na Litwie (Kowno).

17 września – utworzenie Prowincji Katowickiej z siedzibą Domu Prowincjalnego w Katowicach.

27 września – zmiana stroju zakonnego w święto św. Kosmy i Damiana.

1925 Styczeń – poświęcenie domu nowicjatu w Katowicach  dla Prowincji Katowickiej.

1928 Otwarcie domu Sióstr emerytek w Lesznie, Prowincja Gnieźnieńsko-Poznańska.

1931 1 lutego – poświęcenie i oddanie do użytku szpitala św.

Antoniego na Mokotowie w Warszawie.

25 marca – otwarcie Domu Polskiego dla pielgrzymów w Jerozolimie.

1933 30 października – otwarcie pierwszej placówki na Węgrzech (Budapeszt).

1935  20 sierpnia – założenie placówki na Łotwie (Ryga).  1936  11 maja – utworzenie Prowincji w Czechosłowacji z  siedzibą Domu Prowincjalnego w Krnowie i z domem nowicjatu w Jeżniku.

25 listopada – założenie placówki w Estonii (Tallinn).

1937 Publikacja dwutomowej Historii Zgromadzenia Ojca dra Józefa Schwetera CSsR.

1938 Pod koniec urzędowania Matki M. Mercedes Rother Zgromadzenie liczy 4827 Sióstr w 519 domach zakonnych. Ostatnie lata jej urzędowania przypadają na okres reżimu nazistowskiego. W latach 1938–1942 Matka Mercedes Rother pełni urząd wikarii generalnej. Umiera dnia 27.06.1944 r. we Wrocławiu.

 

Matka Edelberta Hoffmann

1938 1 września – na urząd przełożonej generalnej zostaje wybrana Matka M. Edelberta Hoffmann, ur. 13.02.1878 r.  w Krzyżkowicach, pow. Prudnik.

1939 Otwarcie domu nowicjatu Prowincji Włoskiej w Bressanone; w 1941 r. nowicjat zostaje przeniesiony do Grottaferrata pod Rzymem.

Na skutek nacisku reżimu nazistowskiego zamknięto szkoły podstawowe prowadzone przez Siostry w Hamburgu i w Lubece, wywłaszczono 142 przedszkola i 12 ochronek dziecięcych.

Dom Prowincjalny w Poznaniu i prawie wszystkie domy zakonne Prowincji Gnieźnieńsko-Poznańskiej zostają zamknięte, a majątek Prowincji skonfiskowany. Część Sióstr zostaje internowana do obozów pracy, zatrudniona przez urząd pracy w fabrykach, szpitalach zakaźnych, zakładach psychiatrycznych, a także skierowana na służbę do domów prywatnych. Zabronione jest noszenie stroju zakonnego.

Likwidacja placówek na Litwie ze względu na radzieckie ustawy państwowe. W czasie II wojny światowej około 1000 Sióstr powołano do pracy w szpitalach wojskowych. Wiele domów zakonnych przeznaczono na szpitale wojskowe.

Do pracy w szpitalach wprowadzono białe habity.

1941 Poświęcenie Nowego Domu Polskiego w Jerozolimie.

1942 3 stycznia – umiera Matka M. Edelberta Hoffmann.

W chwili jej śmierci  Zgromadzenie liczy 4712 Sióstr w 432 domach zakonnych.

 

Matka Mathildis Kuttner

1942 19 sierpnia – na urząd przełożonej generalnej zostaje wybrana Matka M. Mathildis Küttner, ur. 10.08.1893 r.  w Krosnowicach, pow. Kłodzko.

Obchody Jubileuszu 100-lecia istnienia Zgromadzenia. Rozwiązanie Prowincji Czechosłowackiej.

1945 Od stycznia do maja trwa oblężenie Wrocławia. W dniu  2 kwietnia (poniedziałek wielkanocny) Dom Generalny  i Prowincjalny we Wrocławiu zostaje zniszczony przez bomby. Budynek nowicjatu został częściowo zachowany. Siostry na terenach Śląska, Prus Wschodnich i Zachodnich przeżywają terror związany z przemarszem wojsk rosyjskich. Wiele z Sióstr ponosi śmierć męczeńską.

W latach 1945–1948 wysiedlonych zostaje ponad 1000 Sióstr z terenów Śląska oraz Prus Wschodnich i Zachodnich. W związku z przybyciem ewakuowanych Sióstr powstają małe domy zakonne na terenie Niemiec Zachodnich i Środkowych.

1946  Tymczasowa siedziba Domu Generalnego znajduje się  w Berlinie-Tempelhof.

15 października – Matka M. Jolenta Przybył otrzymuje nominację na urząd wizytatorki generalnej dla nowo zreorganizowanych Prowincji:

 1. Prowincja Dolnośląska z siedzibą Domu Prowincjalnego we Wrocławiu;
 2. Prowincja Górnośląska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Nysie;
 3. Prowincja Katowicka z siedzibą Domu Prowincjalnego w Katowicach;
 4. Prowincja Poznańska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Poznaniu;
 5. Prowincja Pomorska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Toruniu;
 6. Prowincja Warszawska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Warszawie.

Za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej, na podstawie reskryptu z dnia 30 grudnia 1946 r., Ksiądz Kardynał August Hlond Prymas Polski potwierdza urzędowo powyższy podział wschodnich Prowincji Zgromadzenia w dniu 24 kwietnia 1947 r. Pismem tym erygowano równocześnie domy nowicjatu w Toruniu i Warszawie.

1947 1 stycznia – założenie placówki w Rebstein, kanton St. Gallen (Szwajcaria).

Wysiedlenie do Niemiec 72 Sióstr z Domu Prowincjalnego w Królewcu (od 1945 terytorium ZSRR).

1948 Wiosna – przeniesienie Domu Generalnego z Berlina do Hohenbuchau.

19 marca – utworzenie domu nowicjatu w Hohenbuchau. Przedłużenie urzędowania przełożonej generalnej i jej rady na dalsze 5 lat z uwagi na trudną sytuację polityczną.

Nowy podział Prowincji na Zachodzie za pozwoleniem Kongregacji ds. Zakonnych:

 1. Prowincja płd.-zach. Niemiec z siedzibą Domu Generalnego i Prowincjalnego w Hohenbuchau;
 2. Prowincja Saksonia – Anhalt / Turyngia z siedzibą Domu Prowincjalnego w Halle;
 3. Prowincja Brandenburska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Berlinie – Tempelhof;
 4. Prowincja płn. Niemiec z Danią z siedzibą Domu Prowincjalnego w Reinbek;
 5. Prowincja Saksońska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Dreźnie;
 6. Prowincja Szwedzka z siedzibą Domu Prowincjalnego w Sztokholmie;
 7. Prowincja Norweska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Oslo;
 8. Prowincja Włoska z siedzibą Domu Prowincjalnego w Rzymie.

1949 Początek otwartej walki władz komunistycznych z Kościołem w Polsce. W latach 1949-1956 i 1960-64 polskie prowincje Zgromadzenia musiały zamknąć lub opuścić wiele prowadzonych przez siebie dzieł.

1950 Wydanie nowego modlitewnika Zgromadzenia pt. Venite ad Me oraz zmienionej wersji Zwyczajnika Zgromadzenia.

1952 Przeniesienie Domu Generalnego i nowicjatu z Hohenbuchau do nowo wybudowanego skrzydła Domu Prowincjalnego w Reinbek.

1953 Ponowne przedłużenie urzędowania przełożonej generalnej i jej rady ze względu na trudne warunki polityczne i niemożliwość zwołania Kapituły Generalnej.

Kwiecień – zniesienie domu zakonnego w Szwajcarii (Rebstein).

1954–1956 Wysiedlenie około 420 Sióstr z domów zakonnych na Śląsku do Gostynia Wlkp., Kobylina i Dębowej Łąki.

1955 Przełożona generalna M. Mathildis Küttner wizytuje domy zakonne w Jerozolimie.

17 września – Ksiądz Kardynał Valero Valeri obejmuje urząd Protektora Zgromadzenia w Reinbek.

1956–1958 Przesiedlenie 117 Sióstr z Gostynia Wlkp., Ko- bylina i Dębowej Łąki do Niemiec Zachodnich.

1957 Wydanie śpiewnika Zgromadzenia pt. Magnificat, przepracowanego Ceremoniału Zgromadzenia oraz Katechizmu ślubów pt. Stan zakonny i śluby napisanego przez Ojca Karla van Volxema SJ.

1959 Nominacja Siostry M. Teresy Visarius w Halle na stanowisko wizytatorki dla wszystkich domów zakonnych w Niemczech Wschodnich.

1959–1960 Budowa Domu  Sióstr  emerytek  (100  miejsc)  pw. św. Elżbiety w Reinbek.

1961 16 marca – we Wrocławiu umiera Matka M. Jolenta Przybył, wizytatorka generalna. Następczynią zostaje Matka M. Cecylia Ruchniewicz.

1962 25 marca – kolejna zmiana stroju zakonnego.

Pod koniec urzędowania Matki M. Mathildis Zgromadzenie liczy 4209 Sióstr na 420 placówkach. Przez kolejne 6 lat Matka M. Mathildis Küttner pełni urząd wikarii generalnej. Umiera w Reinbek w dniu 23.12.1972 r.

 

Matka Joanna Schneider

1962 29 maja – na urząd przełożonej generalnej zostaje wy- brana Matka  M.  Johanna  Schneider,  ur.  5.11.1913  r. w Skorogoszczy, pow. Niemodlin (Górny Śląsk).

Kapituła Generalna uchwala m.in: przeredagowanie Konstytucji i Zwyczajnika Zgromadzenia oraz wprowadza czas junioratu w Zgromadzeniu.

Śmierć Księdza Ignacego Kubischoka w Halle, w latach 1922-1945 był radcą duchownym w Domu Generalnym we Wrocławiu.

27 sierpnia – likwidacja placówki w Budapeszcie (Węgry).

1963 8 marca – umiera wizytatorka Matka M. Teresa Visarius w Halle. Jej następczynią zostaje Matka M. Innocentia Woywod.

Zniesienie placówek w Ameryce Północnej: North East w Pensylwanii i Esopus.

1964 Wstępne starania w celu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego naszych Założycielek: Matki Marii Merkert i Matki M. Franciszki Werner.

16 lipca – ekshumacja ich doczesnych szczątków i przeniesienie do krypty w kościele św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

1965 Zmiana Officium Parvum Beatae Mariae Virginis na Officium Divinum Parvum.

1967 8 grudnia – otwarcie w Jerozolimie domu dla dzieci arabskich tzw. Home of Peace na Górze Oliwnej.

1968 Październik/listopad – obrady XVII Kapituły Generalnej Zgromadzenia, która była Kapitułą reform zgodnie z wymaganiami Soboru Watykańskiego II.

Na urząd przełożonej generalnej zostaje ponownie wybrana Matka Johanna Schneider.

Opracowanie nowych norm życiowych „ad experimentum”, stosownie do wskazań Dekretu Perfectae caritatis. Na Kapitule Generalnej uchwalono między innymi:

 • zmianę nazwy: „Zgromadzenie Szarych Sióstr św. Elżbiety” na „Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety”;
 • obchodzenie Jubileuszy zakonnych Sióstr od złożenia pierwszej

1969 Wydanie trzeciego tomu Historii Zgromadzenia Księdza Prałata dra Kurta Engelberta.

6 września – we Wrocławiu umiera wizytatorka generalna Matka M. Cecylia Ruchniewicz. Następczynią zostaje mianowana Matka M. Immaculata Kaczmarek.

Wizytatorka Matka M. Innocentia Woywod zostaje mianowana przełożoną regionalną dla wszystkich placówek w NRD.

1970 Zmiana Statutów Katolickiego Zakładu Dobroczynnego pod wezwaniem św. Elżbiety (KWA); zlikwidowany zostaje m.in. urząd kuratora.

1971/1972 Wyjazd dwóch Sióstr do pracy misyjnej w Malawi (Mzuzu) – Afryka.

Przeniesienie siedziby Domów Prowincjalnych:

 • ze Sztokholmu do Djursholmu,
 • z Reinbek do

1973 13 września – śmierć  Radcy  duchownego  i  Kapelana Domu Generalnego w Reinbek Ojca Karla van Volxema SJ, który pracował w Zgromadzeniu w latach 1943–1973.

1974 Pod koniec urzędowania Matki M. Johanny Schneider Zgromadzenie liczy 3353 Siostry w 350 domach zakonnych.

Matka M. Johanna Schneider umiera w dniu 19 marca 1989 r. w Reinbek.

 

Matka Ignatia Hischer

1974 Listopad/grudzień – obrady XVIII Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia.

14 listopada – na urząd przełożonej generalnej zostaje wybrana Matka M.  Ignatia Hischer,  ur.  20.05.1917  r. w Skrzypcu, pow. Prudnik.

Podczas Kapituły Generalnej ponownie przepracowano Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia „ad experimentum”. Uchwalono między innymi:

 • zmianę struktury Zgromadzenia,
 • zlikwidowanie podziału na regiony oraz zniesienie urzędu wizytatorki generalnej i przełożonej regionalnej,
 • przeniesienie Domu Generalnego do Rzymu,
 • zmianę stroju zakonnego (welonu).

24 grudnia – przeniesienie siedziby Domu Generalnego  z Reinbek do Rzymu.

1975 Przeniesienie siedziby Domu Prowincjalnego Prowincji płn. Niemiec na nowo do Reinbek (z Eutin).

18 maja – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego wchodzą w życie nowe Konstytucje i Dyrektorium uchwalone „ad experimentum” do czasu następnej Kapituły Generalnej.

Czerwiec – poświęcenie nowego Domu Prowincjalnego w Oslo-Nordstrand (Norwegia).

1976 22 stycznia – poświęcenie kaplicy i Domu Generalnego  w Rzymie, via Nomentana 140.

Październik/listopad – zwołanie w Zgromadzeniu pierwszej konferencji plenarnej uchwalonej przez Kapitułę Generalną w 1974 r.

1977 Wydanie książki Konferencje ascetyczne o ślubach zakonnych autorstwa Księdza Biskupa Wincentego Urbana (Wrocław 1977), jako pomocy w przygotowaniu do złożenia ślubów wieczystych.

1978 1 kwietnia – odwołanie naszych Sióstr z Malawi (Afryka).

Wydanie książki Na tropach św. Elżbiety – Ksiądz Biskup  Wincenty  Urban  (Wrocław  1978),  w  związku z przygotowaniami do Jubileuszu 750-lecia śmierci św. Elżbiety.

1980 Listopad/grudzień – obrady XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia.

5 listopada – Matka M. Ignatia Hischer zostaje ponownie wybrana na urząd przełożonej

Zadaniem Kapituły było między innymi definitywne przepracowanie Konstytucji i Dyrektorium celem zatwierdzenia ich przez Stolicę Apostolską.

Zgodnie z Uchwałami Kapituły wszystkie Siostry zostały zobowiązane do zmiany welonu.

Prowincja Wrocławska wydała  drukiem  dwie  książki  o życiu zakonnym w języku polskim: Przygotowanie do życia zakonnego i Troska o wspólnotę zakonną. Autorem powyższych książek jest Ksiądz Biskup Wincenty Urban.

1981  Obchody  jubileuszowe  z  okazji  750-lecia   śmierci   św. Elżbiety. Po obchodach jubileuszowych została wydana książka Pokłosie Jubileuszu 750-lecia śmierci św. Elżbiety (Ksiądz Biskup Wincenty Urban, Wrocław 1984 r.).

6 lipca – zatwierdzenie Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską na czas nieokreślony. Wrzesień/październik – pierwsze spotkanie Sióstr Formatorek naszego Zgromadzenia w Rzymie i opracowanie Ramowego programu formacji początkowej w naszym Zgromadzeniu.

Staraniem Prowincji w Polsce ukazała się drukiem praca zbiorowa w języku polskim poświęcona działalności Zgromadzenia Nasza Przeszłość (Kraków 1981, T. 55).

1982 Wydanie biografii w języku polskim Matka Maria Merkert – Założycielka i pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (1817-1872), napisanej przez Ojca Edwarda Frankiewicza OFM (Wrocław 1982).

1983 13 grudnia – we Wrocławiu umiera Ksiądz Biskup Wincenty Urban (ur. 13.02.1911), wieloletni (od 1946 r.) Kapelan Domu Prowincjalnego we Wrocławiu.

1985 19 lutego – otwarcie procesu beatyfikacyjnego Matki Marii Merkert na szczeblu diecezjalnym w Opolu przez Księdza Arcybiskupa Ordynariusza Alfonsa Nossola.

22  listopada – przeniesienie Domu Prowincjalnego z Djursholm, Strandvägen 19 do Sztokholmu, Brahegatan 7 B.

Pod koniec urzędowania Matki M. Ignatii Hischer Zgromadzenie liczy 2608 Sióstr w 297 domach zakonnych. Matka M. Ignatia Hischer umiera w dniu 1.09.2014 r. w Reinbek.

 

Matka Margarita Wisniewska

1986 Listopad – obrady XX Kapituły Generalnej Zgromadzenia.

4 listopada – na urząd przełożonej generalnej zostaje wybrana Matka M. Margarita Wiśniewska, ur. 14.12.1934 r. w Zawadzie, pow. Bydgoszcz.

Temat Kapituły: „Nasze posłannictwo w duchu Założycielek dzisiaj”.

Kapituła zajęła się przystosowaniem Konstytucji i Dyrektorium do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (CIC, 1983). Zadecydowano także o podjęciu pracy misyjnej na innych kontynentach oraz wysunięto propozycję założenia wspólnoty osób świeckich, żyjących duchowością i charyzmatem naszego Zgromadzenia.

1987 26 stycznia – zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską niektórych zmienionych i uzupełnionych artykułów Konstytucji.

20 grudnia – powstaje w Zgromadzeniu we Wrocławiu pierwsza grupa tzw. „Apostolatu św. Elżbiety” dla osób świeckich.

1988 W czasie konferencji plenarnej zostaje ustalona nazwa dla grupy osób świeckich: „Wspólnota Apostolska św. Elżbiety”.

1989 22 czerwca – kościelne zatwierdzenie nowego Ceremoniału Zgromadzenia: Obrzęd Profesji Zakonnej w języku niemieckim dostosowanego do rzymskiego rytuału Ordo Professionis Religiosae z dnia 2.02.1970 r.

1990 23 lutego – kościelne zatwierdzenie nowego Ceremoniału Zgromadzenia w języku polskim.

18 lipca – założenie pierwszej placówki w Ameryce Łacińskiej: Maracanaù CE (północno-wschodnia część Brazylii).

17 października – powstanie w Berlinie pierwszej na te- renie Niemiec „Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety”.

1991 2-10 września – pierwsze międzynarodowe  spotkanie  dla Sióstr Przewodniczących Komisji Powołaniowych naszego Zgromadzenia w Domu Generalnym w Rzymie.

1992 Uroczystości jubileuszowe z okazji 150-lecia powstania Zgromadzenia.

Uroczystości dziękczynne we wszystkich Prowincjach.

31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny uroczysta Msza św. dziękczynna w rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore, której przewodniczył Ksiądz Kardynał Ugo Poletti.

27 września – w kościele św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie odbywają się główne uroczystości dziękczynne z udziałem Zarządu Generalnego i około 800 Sióstr, którym przewodniczy Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski.

Listopad – obrady XXI Kapituły Generalnej. Myśl przewodnia Kapituły: Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (Rz 8,14) Siostry św. Elżbiety w drodze ku Trzeciemu Tysiącleciu.

4 listopada – Matka M. Margarita Wiśniewska zostaje ponownie wybrana na urząd przełożonej generalnej.

Uchwalenie Statutów dla Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

1993 20 lipca – wyjazd pierwszych Sióstr do Rosji (Nowosybirsk).

W Domu Prowincjalnym w Rzymie ma miejsce pierwsze Seminarium Rzymskie przeznaczone dla Sióstr profesek będących 10 lat po ślubach wieczystych – lipiec/sierpień w języku polskim oraz październik/listopad w języku niemieckim.

8 grudnia – zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską Statutów dla Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

1994 1 sierpnia – otwarcie domu nowicjatu w Fortalezie (Brazylia).

15 listopada – powstanie na terenie Włoch pierwszej „Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety” w Bressanone.

1995 Wydanie biografii Matki Marii Merkert w języku niemieckim pt. Maria Merkert – sylwetka i dzieło współzałożycielki i pierwszej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, napisanej przez dr Barbarę Albrecht.

1996 27 stycznia – powstanie w Szwecji (Malmö) pierwszej „Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety”.

15 maja – połączenie Prowincji Berlińskiej i Drezdeńskiej w jedną Prowincję Berlin-Drezno.

1997 4 stycznia – powstanie w Brazylii (Fortaleza) pierwszej „Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety”.

9 września – zakończenie diecezjalnego postępowania beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Marii Luizy Merkert.

1998 19  września – złożenie doczesnych szczątków Matki Marii Luizy Merkert i Matki M. Franciszki Werner w kaplicy Trójcy Świętej w kościele św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

Wydanie dwutomowej Historii Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (1842–1992), napisanej przez historyka Johannesa Mertensa.

Listopad – obrady XXII Kapituły Generalnej. Myśl przewodnia Kapituły: Siostry św. Elżbiety jako świadkowie Ewangelii Błogosławieństw w Kościele i w świecie  w Trzecim Tysiącleciu.

4 listopada – Matka M. Margarita Wiśniewska zostaje wybrana ponownie na urząd przełożonej generalnej.

1999 3 września – założenie pierwszej placówki na Ukrainie (Kirowograd).

10 listopada – pierwsza „Wspólnota Apostolska św. Elżbiety” w Rosji (Nowosybirsk).

2000 Wydanie: Ratio Institutionis – Wytyczne dla formacji początkowej i ustawicznej w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety oraz Wytycznych duszpasterstwa powołaniowego dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

2003 9 marca – połączenie czterech Prowincji Niemieckich (Berlin-Drezno, Halle, Hoffheim, Reinbek) w jedną Prowincję Niemiecką.

Pod koniec urzędowania Matki M. Margarity Wiśniewskiej Zgromadzenie liczy 1754 Siostry w 228 domach zakonnych.

 

Matka Samuela Werbinska

2004 Listopad – obrady XXIII Kapituły Generalnej. Myśl przewodnia Kapituły: Duc in altum! Rozpoczynając na nowo od Chrystusa angażujemy się w nową ewangelizację.

4 listopada – na urząd przełożonej generalnej zostaje wybrana Matka M. Samuela Werbińska, ur.  22.04.1959 r.  w Żarach.

20 grudnia – zatwierdzenie przez papieża Jana Pawła II Dekretu o heroiczności cnót Służebnicy Bożej Marii Luizy Merkert.

2005 1 stycznia – placówka w Kopenhadze (Dania) zostaje wyłączona z Prowincji Niemieckiej i podlega bezpośrednio pod Zarząd Generalny.

20-30 września – pierwsze spotkanie dla Sióstr odpowiedzialnych za Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety w Domu Generalnym w Rzymie.

7 października – założenie pierwszej placówki w Gruzji (Tbilisi).

9 listopada – reorganizacja zarządzania majątkiem Zgromadzenia w Niemczech poprzez założenie drugiego cywilnego podmiotu prawnego poza KWA pod nazwą: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Niemiecka (VEREIN).

2006 25 sierpnia – założenie pierwszej placówki w Boliwii (Santa Cruz de la Sierra).

Wydanie biografii w języku polskim: Matka Franciszka Werner (1817–1885). Współzałożycielka i druga przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, napisanej przez Księdza prof. Kazimierza Dolę.

2007  Rok  Jubileuszowy z okazji 800. rocznicy urodzin św. Elżbiety obchodzony w całym Zgromadzeniu.

26-28 listopada – międzynarodowe Sympozjum pt. Źródła Duchowości Europy. Święta Elżbieta – świadectwo miłości miłosiernej, zorganizowane we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po Sympozjum została wydana książka.

3 lutego – utworzenie Regionu w Brazylii.

1 czerwca – zatwierdzenie przez papieża Benedykta XVI Dekretu o cudzie przypisywanym wstawiennictwu Służebnicy Bożej Marii Luizy Merkert.

15 września – otwarcie procesu beatyfikacyjnego w Olsztynie dla 34 męczenników z czasów II wojny światowej, a wśród nich naszej Siostry – Służebnicy Bożej M. Teodory Witkowskiej.

30 września – uroczystości beatyfikacyjne Marii Luizy Merkert, współzałożycielki i pierwszej przełożonej generalnej Zgromadzenia w nyskim kościele św. Jakuba i św. Agnieszki. Aktu beatyfikacji w imieniu papieża Benedykta XVI dokonał J.E. Ksiądz Kardynał José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

2008 Obchody dziękczynne za dar beatyfikacji bł. Marii Luizy w całym Zgromadzeniu.

9 lutego – uroczysta Msza św. dziękczynna w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie, której przewodniczył J.E. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski.

22 maja – Dekret Penitencjarii Apostolskiej dotyczący udzielenia odpustu zupełnego na zawsze Siostrom naszego Zgromadzenia.

28 maja – Dekret Penitencjarii Apostolskiej dotyczący udzielenia odpustu zupełnego na siedem lat członkom Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. Jako wotum za dar beatyfikacji zostają założone dwie placówki misyjne:

2 lipca – pierwsza placówka w Paragwaju (Guarambaré),

23   sierpnia – pierwsza placówka w Kazachstanie (Atyrau).

2009 20-30 stycznia – pierwsze międzynarodowe spotkanie Sióstr Sekretarek w Domu Generalnym w Rzymie.

15 kwietnia – przekształcenie Prowincji Szwedzkiej w Region.

27 kwietnia – utworzenie Regionu w Rosji.

2010 26 marca – powstanie na terenie Norwegii pierwszej „Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety” (Tönsberg).

11 czerwca – otwarcie Domu Pokoju dla dzieci w Autonomii Palestyńskiej (Betlejem).

21 czerwca – założenie pierwszej placówki w Austrii (Wiedeń).

Październik – obrady XXIV Kapituły Generalnej. Myśl przewodnia Kapituły: Weselcie się nadzieją! (Rz 12,12). Nasza tożsamość jako Sióstr św. Elżbiety w służbie chrześcijańskiej nadziei.

7 października – Matka M. Samuela Werbińska zostaje ponownie wybrana na urząd przełożonej generalnej.

2011 7 maja – założenie placówki na Węgrzech (Sárospatak), w miejscu urodzenia św. Elżbiety.

29 maja – zamknięcie placówki we Wiedniu (Austria).

4 października – założenie pierwszej placówki w Tanzanii (Maganzo).

11 listopada – zakończenie na szczeblu diecezjalnym w Olsztynie procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Teodory Witkowskiej.

25 listopada – otwarcie w Archidiecezji Wrocławskiej procesu beatyfikacyjnego naszych męczenniczek – Służebnic Bożych Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek

2012 Jubileusz 170. rocznicy założenia naszego Zgromadzenia i 5. rocznicy beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert.

27-30 września – uroczystości jubileuszowe w Nysie – Sympozjum naukowe pt. Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy. Bł. Maria Luiza Merkert – kontynuatorka dzieła św. Elżbiety w posłudze miłości miłosiernej. Po Sympozjum została wydana książka.

6-27 listopada – obrady konferencji plenarnej w Jerozolimie, po raz pierwszy poza Europą.

2013 18-31 stycznia – pierwsze spotkanie Sióstr Ekonomek Prowincjalnych i Regionalnych w Domu Generalnym w Rzymie.

26 sierpnia – włączenie placówek Kowno i Alytus (Litwa) do Prowincji Wrocławskiej.

Wydanie książki: Maria Merkert, Listy błogosławionej Marii Luizy Merkert i dokumenty dotyczące historii Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety; 1842–1872 (w sześciu językach).

20-21 września – obchody jubileuszowe 100-lecia Prowincji Poznańskiej z udziałem Sióstr całego Zgromadzenia. 14 listopada – powstanie pierwszej „Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety” na Węgrzech (Sárospatak).

2014 23 maja – obchody jubileuszowe 150-lecia działalności Fundacji Katolickiego Stowarzyszenia Dobroczynnego św. Elżbiety (KWA) w Domu Prowincjalnym w Berlinie.

18 sierpnia – przyjęcie do nowicjatu Prowincji Norweskiej w Oslo pierwszych postulantek z Wietnamu.

11 października – poświęcenie pierwszego domu formacyjnego w Tanzanii (Arusha-Poli Singisi).

2015 17 kwietnia – Dekret Penitencjarii Apostolskiej dotyczący udzielenia odpustu zupełnego na następne siedem lat członkom „Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety”.

31 maja – powstanie na terenie Ukrainy (Czerwonograd) pierwszej „Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety”.

Czerwiec – uroczystości jubileuszowe z okazji 25-lecia posługi Sióstr Elżbietanek w Brazylii z udziałem Zarządu Generalnego oraz wszystkich przełożonych prowincjalnych i regionalnych Zgromadzenia.

26 września – zakończenie we Wrocławiu na szczeblu diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego Służebnic Bożych Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek.

2 października – przekazanie akt procesowych do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

2016 21-23 maja – uroczystości dziękczynne z okazji 150- lecia obecności Sióstr w Szwecji.

3-27 października – obrady jubileuszowej XXV Kapituły Generalnej. Myśl przewodnia Kapituły: Panie, przymnóż nam wiary!  (por.  Łk  17,5).  Wiara  fundamentem  życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety.

6 października – Matka M. Samuela Werbińska zostaje ponownie wybrana na urząd przełożonej generalnej.

Przepracowanie Konstytucji i Dyrektorium naszego Zgromadzenia.

17 listopada – zatwierdzenie przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zmian niektórych artykułów Konstytucji. W tym samym dniu, w Uroczystość św. Elżbiety – erygowanie Prowincji Brazylijskiej.

Wydanie książki: Tam gdzie rodzi się życie. Powieść historyczna o wyjątkowych kobietach XIX wieku, napisanej przez Ojca prof. dra hab. Zdzisława Kijasa OFMConv.

2017 Wydanie książki: Franciszka Werner, Listy współzałożycielki i drugiej przełożonej generalnej Matki Franciszki Werner oraz dokumenty dotyczące historii Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w latach 1857-1885.

2023 Wrzesień – październik obrady XXVI Kapituły Generalnej. Myśl przewodnia Kapituły: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5). W mocy Ducha Świętego trwajmy wiernie w charyzmacie i duchowości naszego Zgromadzenia”

28 września – na urząd przełożonej generalnej zostaje wybrana Matka M. Rafaela Fischbach, ur.  28.08.1965 r.  w Tczewie.

Idź do góry
Translate »