Apostolstwo

 „ Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)

Nasze apostolstwo wyrasta z miłości Chrystusa, jakiej doświadczyłyśmy osobiście w Duchu Świętym dzięki łasce powołania.

Przed wszelką działalnością zewnętrzną naszym zadaniem jest świadczenie o obecności Chrystusa wśród nas. Wspólnota jest pierwszym miejscem, w którym powinna przejawiać się miłość Chrystusa w stosunku do ludzi. Nasze życie w radosnej jedności winno być znakiem nadziei dla świata.

Zgromadzenie nasze w duchu wierności wobec Kościoła, dzięki swemu charyzmatowi, zobowiązuje się przyczyniać do budowy Mistycznego Ciała Chrystusowego.

Oddanie się Chrystusowi poprzez śluby zakonne czyni nas wolnymi do pełnienia wyznaczonych nam zadań przez Kościół.

Przez naszą działalność charytatywno-apostolską kontynuujemy posłannictwo Pana Jezusa, zgodnie z powołaniem jakie Klara Wolff otrzymała od Boga.

Obejmujemy troską osamotnionych chorych w ich własnych mieszkaniach, ludzi starszych i pozostających bez pomocy, jak również oddajemy się pielęgnacji chorych w szpitalach.

Opiekujemy się ludźmi w podeszłym wieku potrzebującymi opieki oraz dziećmi psychicznie upośledzonymi i opóźnionymi w rozwoju w domach opieki i zakładach specjalnych.

W przedszkolach i szkołach zajmujemy się wychowaniem ogólnym i religijnym naszych podopiecznych.

Podejmując pracę w parafii prowadzimy katechizację, współpracujemy w religijnej formacji młodzieży i dorosłych oraz wykonujemy inne posługi w Kościele.

siostra

Idź do góry
Translate »