Kalendarium

1916    07.04. Urodziła  się  Maria  Magdalena, córka  Karla  Jahn i Berthy z d. Klein w Nysie – Górna Wieś.

1916    10.04. Chrzest przyjęła w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Nysie – Średnia Wieś.

1930    Przystąpiła Maria Magdalena do I – szej Komunii świętej.

1930    Ukończyła szkołę powszechną w Nysie.

1937    30.03. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie.

1938    03.10. Rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię Maria Paschalis.

1939    19.10. Złożyła s. M. Paschalis I – szą profesję zakonną w Nysie.

1939    05.11. S. M. Paschalis skierowana została na placówkę do Kluczborka.

1941    16.10. Głubczyce (druga placówka), gdzie siostra M. Paschalis  pracowała w szpitalu i domu starców.

1942    13.04. Nysa – Dom św. Elżbiety (dla sióstr emerytek). Pracowała tu jako kucharka i opiekunka starszych sióstr.

1945    23.03. Siostra M. Paschalis Jahn na polecenie przełożonych wraz z grupą mieszkańców  Nysy  uciekła  w  kierunku  Czech, gdzie znalazła schronienie w szkole w Sobotinie.

1945    24.03. Wkroczenie żołnierzy Armii Czerwonej.

1945    11.05. Śmierć s. M. Paschalis z rąk żołnierza radzieckiego, broniąc swojej konsekrowanej czystości.

1945    14.05. Pogrzeb s. M. Paschalis przy udziale ks. prob. Bruno Esch, parafian,    sióstr elżbietanek i młodzieży. Pochowana została na cmentarzu parafialnym w Sobotinie naprzeciw drzwi wejściowych do zakrystii.

1956    17.05. Śmierć Karla Jahn (Herne) – ojca s. M. Paschalis.

1970    16.11. Śmierć Berthy Jahn (Herne) – matki s. M. Paschalis.

2011    01.01. – 31.08. Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dotyczących męczeńskiej śmierci s. M. Paschalis.

2011    25.11. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego siostry M. Paschalis, którego dokonał ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, w Archikatedrze pod wezw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

1882    06.07 Urodziła się Helena w miejscowości Dłużek (Warmia), córka Samuela Goldberg i Anny z d. Bork.

1905    12.10 Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

1906   26.04 Rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię Maria Acutina.

1908   06.06 Uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarskiego.

1908    15.06 Złożyła pierwszą profesję zakonną.

1908               Skierowana została na placówkę do Wlenia (sanatorium wodolecznicze), gdzie zajmowała się zabiegami i terapią przebywających tam kuracjuszy.

1917    25.07 Siostra M. Acutina złożyła wieczysta profesję.

1926              Następną placówką była Nysa (dom księży emerytów), gdzie służyła pomocą pielęgniarską starszym i chorym księżom.

1933                Ponowny powrót do Wlenia, gdzie służyła pomocą kuracjuszom.

1941                 Lubiąż – to trzecia placówka s. M. Acutiny, gdzie jako wychowawczyni opiekowała się i czuwała nad bezpieczeństwem powierzonych jej sierot.

1945    26.01 Wkroczenie wojsk radzieckich do  Lubiąża.

1945    26.05 Zastrzelona została s. M. Acutina w czasie ucieczki z Lubiąża do Krzydliny Wielkiej.  Broniąc dziewczęta – wychowanki przed  zgwałceniem, oddała za nie  życie.

1945  W nocy z 2 na 3 maja, ze względu na niebezpieczeństwo grożące od żołnierzy, osadnicy przenieśli ciało s. M. Acutiny na wozie przykryte sianem i pochowali na cmentarzu parafialnym w Krzydlinie Małej.

2011    1.01. – 31.08. Okres  zbierania  dokumentów  i  materiałów źródłowych  dot. śmierci  s. M. Acutiny.

2011    25.11 Uroczyste  otwarcie  procesu  beatyfikacyjnego  s. M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek,  którego  dokonał  ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita  Wrocławski  w  Archikatedrze p.w.  św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

1885    03.06.   Urodziła się Klara, córka Paula i Augusty z d. Kuhnert w Łącznej koło Kłodzka.

1885    11.06.   Chrzest przyjęła w kościele parafialnym p.w. św. Jerzego w Wojbórzu.

1912    15.01.   Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

1912    29.10.   Rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię Maria Adela.

1915    16.08.   Złożyła I – szą profesję zakonną.

1924    29.06.  Śluby wieczyste – Wrocław.

1919    20.01.  Zmarł Paul Schramm – ojciec s. M. Adeli.

1925    06.01.  Zmarła Augusta Schramm – matka s. M. Adeli.

1921 – 1941    Pierwsza placówka Ramułtowice –gdzie służyła pomocą pielęgniarską chorym i cierpiącym

1941 – 1944    Sobięcin – zajmowała się chorymi i potrzebującymi pomocy.

1944 – 1945    Godzieszów – pełniła urząd przełożonej domu, troszczyła się o kościół, służyła pomocą  chorym,  cierpiącym, opuszczonym. Siostra M. Adela wraz z podopiecznymi znalazła schronienie w domu gospodarza Bauma.

1945    20.02. Żołnierze radzieccy wkroczyli do Godzieszowa.

1945    25.02. Została zastrzelona wraz z podopiecznymi i właścicielami domu przez żołnierzy Armii Czerwonej. Ciało siostry M. Adeli i razem z nią zastrzelonych wrzucono do leju  po bombie na posesji właściciela.

2011    01.01. – 31.08.Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. męczeńskiej śmierci s. M. Adeli.

2011    25.11. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek, którego dokonał  ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, w Archikatedrze p. w. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

2013    30.10. Wmontowana została tablica upamiętniająca męczeńską śmierć s. M. Adeli, ufundowana przez mieszkańców, jako wotum wdzięczności za jej pełną poświęcenia pracę w Godzieszowie.

1887    26.08    Urodziła  się Jadwiga (Hedwig) w Nysie, córka Antoniego Töpfer i Teresy z d. Langer.

1887  13.09      Ochrzczona w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

1891                  Zmarła Teresa Töpfer – matka s. M Adelheidis.

1893                 Uczęszczała do katolickiej szkoły ludowej w Nysie.

1899   29.10    Zmarł Antoni Töpfer – ojciec s. M. Adelheidis.

1903                 Została przyjęta do szkoły gospodarstwa domowego, prac ręcznych, księgowości i muzyki oraz do bursy prowadzonych przez siostry elżbietanki.

1907   24.09   Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie.

1908   30.04  Rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię Maria Adelheidis.

1910   15.06    Złożyła pierwszą profesję zakonną.

1910                 Skierowana została na placówkę do Domu św. Notburgi w Nysie.

1914   03.08    Następną placówką było Koźle – pracowała tam jako nauczycielka w szkole gospodarstwa domowego i robót ręcznych.

1919   28.07    Siostra M. Adelheidis złożyła wieczysta profesję.

1930                 Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczycielki.

1933   18.12     Pozwolenie Prezydenta Opola na prowadzenie szkoły gospodarstwa domowego w Koźlu; ustanowienie s. M. Adelheidis Töpfer główną nauczycielką rzemiosła i kierowniczką szkoły.

1942   10.05    Przeniesiona do Konwiktu św. Jerzego w Nysie i ustanowiona dyrektorką szkoły.

1943    01.       Nysa Dom św. Notburgi – opieka nad starszymi i chorymi ludźmi pozostawionymi  przez swoich krewnych.

1945   24.03   Wkroczenie wojsk radzieckich do  Nysy.

1945 24.03    Zginęła z rąk żołnierza radzieckiego w obecności podopiecznych którymi się opiekowała.

1945    28.03  Pochowana została w ogrodzie przyklasztornym.

1946   14.03   Przeniesienie doczesnych szczątków s. M. Adelheidis Töpfer na cmentarz Jerozolimski w Nysie.

W latach 80- tych władze państwowe Nysy zabrały część parceli, na której znajdował się grób s. M. Adelheidis. Odebrany siostrom teren cmentarza przeznaczony został przez władze miasta na grzebanie osób świeckich.

2011    01.01. – 31.08.Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. męczeńskiej śmierci s. M. Adelheidis.

2011    25.11. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek, którego dokonał ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, w Archikatedrze p. w. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

1905    09.02. Urodziła  się  Juliana, córka  Wilhelma Kubitzki i Katarzyny z d. Bieniek w Dąbrówce Dolnej.

1905    14.02. Chrzest w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława bpa w Fałkowicach.

I-sza komunia święta (brak danych).

1912    04.01. Śmierć Katarzyny Kubitzki – matki siostry M. Edelburgis.

1912    17.09. Powtórne  zawarcie  małżeństwa  przez  wdowca Wilhelma  Kubitzki (ojca s. M. Edelburgis)  z Joanną Lukas.

1929    15.09. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

1930    23.04. Rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię Maria Edelburgis.

1931    28.04. Złożyła  I – szą profesję zakonną.

1936    29.06. Złożyła wieczystą profesję zakonną we Wrocławiu.

1932    22.09.Zdobyła uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarskiego.

1932    24.09. Pierwsza placówka zakonna s. M. Edelburgis – Żary, gdzie służyła pomocą ambulatoryjną chorym.

1935/1936    Wrocław (ul. Rybacka), opieka nad starszymi osobami.

1936    15.07. Powrót na placówkę do Żar – ambulatoryjna pomoc chorym.

1945    13.02. Wkroczenie żołnierzy Armii Czerwonej do Żar.

1945    17-20.02. Gehenna s.  M.  Edelburgis  spowodowana  wielokrotnym zgwałceniem przez czerwonoarmistów.

1945    20.02. Śmierć siostry M. Edelburgis z rąk żołnierza radzieckiego, broniąc swojej czystości.

1945    23.02. Pogrzeb siostry M. Edelburgis  przy udziale ks. Maxa Schuberta i sióstr elżbietanek. Pochowana została naprzeciw głównego wejścia do kościoła parafialnego w Żarach.

2011   01.01. – 31.08. Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. męczeńskiej śmierci s. M. Edelburgis.

2011    25.11. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego siostry M. Paschalis  Jahn i IX Towarzyszek, którego dokonał ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, w Archikatedrze p.w.  św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

1889    12.05  Urodziła się w Grafing (Bawaria), córka Christopha Ellmerer i Anny Marii z d. Haller.

1889    13.05  Ochrzczona w kościele parafialnym Grafing.

1892    19.09   Zmarła Anna Maria Ellmerer – matka s. M. Felicitas.

1902    01.05  Ukończyła szkołę podstawową.

1902-1905    Ukończyła niedzielną szkołę.

1911    20.06   Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

1912    25.04  Rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię Maria Felicitas.

1913   28.04   Ukończenie kursu upoważniające do kształcenia nauczycieli robót ręcznych i gospodarstwa domowego we Wrocławiu.

1913   01.11     Zmarł Christoph Ellmerer – ojciec s. M. Felicitas.

1913   15.12    Uczęszczała na Seminarium Nauczycielskie we Wrocławiu.

1914   21.03    Świadectwo upoważniające siostrę M.  Felicitas   do nauczania w szkołach podstawowych, średnich i wyższych dla dziewcząt w zakresie prac ręcznych – Wrocław.

1914    16.06  Złożyła pierwszą profesję zakonną.

1923    05.07  Złożyła profesję wieczystą.

1919 – 1938    Düsseldorf  –  siostra  M.  Felicitas  pracowała  jako  nauczycielka  w szkole gospodarstwa domowego i robót ręcznych.

1939                 Przebywała  na   placówce  w  Kup, zajmowała  się  chorymi   na gruźlicę pielęgnacją niemowląt, samotnymi matkami i starcami.

1941                 Nysa – Dom św. Elżbiety ( emerytek ), opieka nad starszymi i niedołężnymi siostrami.

1945    24.03  Wkroczenie wojsk radzieckich do  Nysy.

1945   25.03   Śmierć  siostry M. Felicitas  z  rąk  żołnierza  radzieckiego przez zastrzelenie poniesiona w obronie drugiej współsiostry.

1945   26.03  Siostra M. Felicitas pochowana została w ogrodzie klasztornym przy Domu św. Elżbiety w Nysie, ul. Słowiańska 16.

W latach  60 – tych  władze komunistyczne  Nysy  zabrały  część ogrodu pod budowę fabryki samochodów. Siostry nocą przeniosły ciało siostry M. Felicitas w inne  miejsce  ogrodu i pochowały w zbiorowej mogile.

2011    01.01. – 31.08.  Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. męczeńskiej śmierci s. M. Felicitas.

2011    25.11.  Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek, którego dokonał ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, w Archikatedrze p. w. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

1905    11.07   Urodziła się w Pawłowie (pow. Racibórz), córka Mikołaja i Wiktorii z d. Kurek.

1905    16.07   Ochrzczona w Pawłowie (Kościółek Matki Bożej).

1927     05.10  Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie.

1928    19.04   Rozpoczęła nowicjat w Nysie i otrzymała imię Maria Melusja.

1929    22.04  Złożyła pierwszą profesję zakonną w Nysie.

1929                 Skierowana została do Konwiktu św. Jerzego w Nysie – powierzono jej ogród, piekarnię i gospodarstwo.

1934    31.07   Siostra M. Melusja złożyła wieczystą profesję w Nysie.

1945                 Zmarł Mikołaj Rybka – ojciec s. M. Melusji.

1945    24.03  Wkroczenie wojsk radzieckich do Nysy.

1945    24.03  Zastrzelenie s. M. Melusji przez żołnierza radzieckiego, która obroniła przed zgwałceniem młodą dziewczynę (Maria Jüttner), a sama padła ofiarą broniąc swojej czystości.

1945    27.03  Pochowana została w ogrodzie przyklasztornym Domu św. Elżbiety.

1949                Zmarła Wiktoria Rybka – matka s. M. Melusji.

W latach 60- tych władze komunistyczne Nysy zabrały część ogrodu pod budowę fabryki samochodów. Siostry nocą przeniosły ciało siostry Melusji w inne miejsce ogrodu i pochowały w zbiorowej mogile.

2011 1.01. – 31.08. Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. Męczeńskiej śmierci s. M. Melusji.

2011 25.11     Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego s. M. Paschalis Jahn i  IX Towarzyszek, którego dokonał ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, w Archikatedrze p. w.   św.  Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

1908    05. 05. Urodziła  się  Elfrieda, córka  ewangelików Wilhelma i Pauliny z d. Gerlach we Wrocławiu.

Konwersja – przejście na katolicyzm (brak danych).

1928    08.10. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie.

1929    27.03. Ukończyła Szkołę Gospodarstwa  Domowego  w Nysie,  prowadzoną przez siostry elżbietanki.

1929    11.04. Nowicjat rozpoczęła w Nysie i otrzymała imię Maria Rosaria.

1930    12.04. Pierwszą profesję zakonną złożyła we Wrocławiu.

1935    29.05. Śluby wieczyste – Wrocław.

1930         04. Pierwsza placówka – Hamburg (Eimsbüttel), szpital – administracja.

1936    05.09. Nowogrodziec, szpital – administracja.

1942    15.05. Głogów, szpital – administracja.

1943    13.01. Nysa.

1943    17.05. Katowice – Kuria Diecezjalna, Legnica i Chojnów.

1945    15.01. Nowogrodziec, szpital – administracja.

1945    18.02. Armia Czerwona opanowała Nowogrodziec.

1945    23.02. Męczeńska  śmierć  s. M. Rosarii  z  rąk komisarza  radzieckiego  w obronie swojej  czystości.

1945    Odnalezienie ciała s. M. Rosarii po półrocznym poszukiwaniu.

1945    VII/VIII. Pogrzeb siostry M. Rosarii  odprawił ks. proboszcz Knobloch, przy udziale sióstr elżbietanek i miejscowej ludności.

2011    1.01. – 31.08. Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. męczeńskiej śmierci s. M. Rosarii.

2011    25.11. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego siostry M. Paschalis  Jahn i IX  Towarzyszek,  którego  dokonał  ksiądz  Arcybiskup  Marian  Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, w Archikatedrze p.wezw.  św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

1909    24. 09. Urodziła się w Rudziczce (pow. Prudnik), rodzice: Andreas i Anna z d. Herrmann.

1909    01. 10. Ochrzczona w kościele parafialnym p. w.Trójcy Świętej w Rudziczce.

1933    22. 02. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

1933    10. 10. Rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię Maria Sabina.

1934    24. 10. Pierwszą profesję zakonną złożyła we Wrocławiu.

1936    26. 02. Wydano  świadectwo upoważniające s. M. Sabinę do wykonywania zawodu pielęgniarskiego.

1936    04. 04. Skierowano s. M. Sabinę na pierwszą  placówkę do Wrocławia (Nadodrze) – gdzie zajmowała się nad starszymi osobami.

1940    31. 07. Śluby wieczyste – Wrocław.

1944    15. 09. W obliczu działań wojennych s. M. Sabina ewakuowała się z podopiecznymi do Lubania Śl.

1945    28. 02. Armia Czerwona wkroczyła do Lubania. Około 150-ciu żołnierzy zakwaterowało się w domu elżbietanek w Lubaniu, w którym przebywali również uciekinierzy z Wrocławia z s. M. Sabiną na czele.

1945    01. 03. Zginęła s. M. Sabina  od „tajemniczej, zabłąkanej kuli” która była przyczyną jej śmierci.

Grób siostry M. Sabiny znajduje się na starym poniemieckim cmentarzu katolickim w Lubaniu.

1956    20. 04. Zmarła Anna Thienel – matka s. M. Sabiny.

2011    01.01. – 31.08. Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. męczeńskiej śmierci s. M. Sabiny.

2011    25. 11. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego s. M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek, którego dokonał ksiądz Arcybiskup Marian  Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, w Archikatedrze p.w. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

1875    19. 04. Urodziła się w Lubieszu (k. Wałcza), córka Jakuba Heymann i Apollonii z d. Harske.

1875    21. 04. Ochrzczona w kościele parafialnym w Marcinkowicach.

1885    08. 06. Zmarła Apollonia Heymann – matka S. M. Sapientii.

1894    20. 04. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie.

1894    29. 10. Rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię Maria Sapientia.

1897    26. 10. Złożyła pierwszą profesję zakonną.

1906    02. 07. Złożyła profesję wieczystą.

1906    29. 08. Zdobyła uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarskiego.

1897 – 1927     Przebywała na placówce w Hamburgu – Eppendorf, pracowała jako pielęgniarka.

1927 – 1945    Nysa – Dom św. Elżbiety, pracowała przy starszych i chorych siostrach.

1945     24. 03. Wkroczenie wojsk radzieckich do Nysy.

1945     24. 03. Śmierć s. M. Sapientii z rąk żołnierza radzieckiego, która stanęła w obronie młodszej współsiostry.

Pochowana została w ogrodzie przyklasztornym Domu św. Elżbiety.

W latach 60- tych władze komunistyczne Nysy zabrały część ogrodu pod budowę fabryki samochodów. Siostry nocą przeniosły ciało siostry Sapientii w inne miejsce ogrodu i pochowały w zbiorowej mogile.

2011    01.01. – 31.08. Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. męczeńskiej śmierci s. M. Sapientii.

2011    25. 11. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego s. M. Paschalis Jahn i Towarzyszek, którego dokonał ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, w Archikatedrze p. w. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

Idź do góry
Translate »