Regiony

Regiony w naszym Zgromadzeniu

„Bardzo chciałabym, abyśmy, na ile nasze siły pozwolą, mogły rozszerzyć naszą działalność na inne tereny,  pracując tam na chwałę Bożą  i dla dobra cierpiącej ludzkości”

Matka Maria Luiza Merkert

W krajach, gdzie prowadzimy działalność i są rodzime powołania, a mimo to nie spełniają jeszcze potrzebnych wymogów personalnych ifinansowych koniecznych do ustanowienia prowincji, przełożona generalna za zgodą swej rady może erygować region.

Ta jednostka administracyjna zapewnia przy nielicznych konwentach i dużych odległościach sprawne administrowanie i gwarantuje siostrom, które przybyły z innych prowincji oraz rodzimym powołaniom czynne i bierne prawo wyborcze w ramach regionu.

Obecnie w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek istnieją 2 Regiony:

1. Region Rosja, w którego obręb zalicza się:

Rosja

Kazachstan

2. Region Tanzania

Idź do góry
Translate »