Kalendarium

Służebnicy Bożej s. M. Teodory Witkowskiej 1889-1945

23 III 1889
 – Urodziła się Marianna Witkowska z ojca Franciszka Witkowskiego i matki Antonii z Gołuńskich w Koźminie ( Diecezja Chełmińska ). Tereny te były pod zaborem Prus.

25 III 1889 – Chrzest św. w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pogódkach ( ks.chrztów 1889, nr 38).

(?) 1898 – Pierwsza Komunia Święta Marianny. Ukończyła Szkołę Ludową w Bytonii ( brak dokładnej daty ).

29 IV 1908 – Sakrament Bierzmowania przyjęła z rąk ks. Augustyna, Biskupa Chełmińskiego, w Pelplinie. Przyjęła imię Barbara.

28 IV 1908 – Wstąpiła do Kongregacji  Szarych Sióstr św. Elżbiety w Królewcu.

13 V 1909 – Rozpoczęła Nowicjat i otrzymała imię zakonne Maria Teodora.

10 X 1910 – Pierwsza placówka zakonna- Tylza ( Sowjetsk). Pracowała tam trzydzieści lat jako pielęgniarka.

23 V 1911 – Pierwsza profesja zakonna siostry Teodory w Domu Prowincjanym w Królewcu.

6 V 1920
 – Złożyła śluby wieczyste

20 III 1921 – Zmarł Franciszek, ojciec siostry Teodory.

3 X 1923
 – Postolin jest druga placówka siostry Teodory. Pracowała wśród chorych na gruźlicę trzynaście lat. Obchodziła Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej.

11 III 1923 – Zmarła Antonina. Matka siostry Teodory.

22 IX 1936 – Mikołajki Pomorskie- na tej placówce przebywała kilka miesięcy i opiekowała się chorymi.

13 II 1937 – Nidzica. Przez siedem lat w okresie drugiej wojny światowej ofiarnie służyła siostrom, chorym, ubogim i wszystkim, którzy potrzebowali pomocy. Pełniła urząd przełożonej.

26 VII 1944 – Przeniesiona do Dzierzgonia, gdzie pracowała jako zakrystianka i była przełożoną domu.

24 I 1945 – Wkroczenie wojsk Armii Czerwonej do Dzierzgonia.

28 I 1945 – Siostra Teodora poniosła śmierć z rąk radzieckiego żołnierza. Oddała swe życie w obronie młodszej współsiostry, broniąc jej dziewiczej czystości.

21 VI 1945 – Pogrzeb siostry Teodory, w którym udział wzięli wszyscy mieszkańcy Dzierzgonia. Pochowano ją na cmentarzu parafialnym.

III-VIII 2007 – Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. Męczeńskiej śmierci siostry Teodory.

15 IX 2007 – Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego siostry Teodory, którego dokonał Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, w katedrze św. Jakuba w Olsztynie.

Idź do góry
Translate »