Generalat – Rzym

Konstytucje Zgromadzenia art 182. Każdy autorytet naszych przełożonych, wypływający z urzędu, ma swoje źródło w autorytecie Bożym, który przez Chrystusa i poprzez Kościół został przekazany Zgromadzeniu. Z grona sióstr wybieramy te, które uznajemy za zdolne do ponoszenia odpowiedzialności i troski za powierzone im siostry.

Konstytucje Zgromadzenia art 185. Kierownictwo zwyczajne całego Zgromadzenia spoczywa w rekach przełożonej generalnej i jej rady, nadzwyczajne należy do kapituły generalnej.

 


Matka Samuela Werbińska

Madre Generale M. Samuela Werbińska
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140
I-00162 R O M A
tel. 00390686320623
fax. 00390686320635

samuelawerb@tiscali.it

 

 

 

 


 

 

Vicaria Generale Sr.M. Rafaela Fischbach
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140
I-00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635

 

 

 

 


 

 

Siostra Paula

Consigliera Generale – Sr.M. Paula Zaborowska
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140
I-00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635

zaborowska@tiscali.it

 

 

 

 


 

 

Siostra Weronika

Consigliera Generale – Sr.M. Weronika Tomczyk
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140
I-00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635

sweronikat@wp.pl

 

 

 

 


 

 

Consigliera Generale – Sr.M. Patrycja Sobinek
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140
I-00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635

 

 

 

 

 


 

 

Segretaria Generale Sr.M. Anna Barełkowska
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140
I-00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635

anna.barelkowska@tiscali.it

 

 

 

 


 

 

Siostra Anna

Economa Generale Sr.M. Anna Hałabis
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140
I-00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635

sannacsse@gmail.com

 

 

 

 


 

 

 

1842 r. 27 września powstanie naszego Zgromadzenia.

1859 r. 5 grudnia wybór Matki Marii Merkert na stanowisko pierwszej Przełożonej Generalnej.

1865 r. 21 listopada poświęcenie Domu Macierzystego w Nysie, w którym znajdował się również Dom Generalny.

1890 r. przeniesie Domu Generalnego do Wrocławia.

1946 r. tymczasowa siedziba Generalatu w Reinbeku.

1947 r. przeniesienie siedziby Generalatu do Berlin – Tempelhof.

1948 r. w lipcu przeniesienie Domu Generalnego do Hohenbuchau.

1952 r. w czerwcu siedziba Generalatu przeniesiona powtórnie do Reinbeku.

1974 r. 24 grudnia przeniesienie siedziby Generalatu do Rzymu.

 

Idź do góry
Translate »