Święta Elżbieta od biednych i opuszczonych
chorych i cierpiących
tym co swe serce oddałaś
czczą cię po wsze czasy

Dzieciom tyś matką była
słowa i czyny Chrystusa
w swym sercu wyryła
szpitale wciąż fundowałaś
i tak siostrą Św. Franciszka zostałaś.