Niewiastę dzielną któż znajdzie
z otwartym sercem na dłoni?
I wypatrują ją oczy
biednych, samotnych i chorych.
Niewiastę dzielną któż znajdzie
wpatrzoną w ludzkie cierpienie?
Miłość ukryta w Jej sercu
przynosi Boże zbawienie.

Matko Mario o sercu tak czułym.
Sercem słyszałaś cierpienie.
Dotykasz je Bożą Miłością
mężnie, roztropnie i z drżeniem.
Otwartych ramion nie cofasz.
Oglądać się wstecz nie potrafisz.
Chrystus staje przed Tobą
i ukazuje swe rany.

Wszystko co uczyniłaś
Chrystus przyjął z wdzięcznością.
Zbolałe Jego członki
leczyłaś ofiarnie, z miłością.
Nie zatrzymuje Cię w drodze
ludzkie niezrozumienie.
Głęboko wpatrzona w Chrystusa
rozumiesz Jego cierpienie.