Przyjdź Duchu Święty, Ogniu, Mocy
rozpal swym światłem ciemność mojej nocy
niech w duszy mojej światło Twe zapłonie
niech serce me ten święty żar pochłonie.

Przyjdź Duchu Święty, posiądź mnie zupełnie
i daj mi Darów Twoich całą pełnię
pomóż mi przyjąć ogrom Twojej łaski
na dnia każdego i cienie, i blaski.

Żebym umiała w szarej codzienności
zawsze pamiętać, gdzie źródło radości
gdzie pokój, siły, gdzie moc czerpać mogę
gdy mur przeciwności przesłoni mi drogę.

Nie dopuść, abym z drogi tej zboczyła
nie pozwól, abym ślad Pana zgubiła
lecz strzeż mnie w życia burzach i nawałach
ażebym wiernie do śmierci wytrwała.

Wspieraj mnie Duchu Święty, abym z Panem
zawsze złączona była – niech się stanę
taką, jak On mnie pragnie mieć i Jego
Wolę wypełniać pomóż dnia każdego.