Modlę się do Ciebie
stukam z wszystkich sił
do niebios bram
i proszę z pokorą w sercu
o miłość
Taką co uczy cierpliwości
co wlewa pokój w serce
i w cały świat.
Miłość daj mi o Panie
taką co uczy kochać cały świat