Jest obecna
tu i tam
w tobie i we mnie
wszędzie
w każdym ludzkim wnętrzu
Usłyszy ją ten kto czułe ma serce
i ciszą tą przemieni świat