Bądź uwielbiony Panie śpiewem ptaków
Bądź uwielbiony dziecka radością
Bądź uwielbiony spojrzeniem czystym
Wiernością siostry.
Jasnym promieniem słońca.
Bądź uwielbiony wśród burz i gromów
Wśród huku wodospadów
I ciszy stromych gór
Bądź uwielbiony pięknem kwiatów
Szumem wichru
I pianą morskich fal.
Bądź uwielbiony przez wszechświat cały
Przez ziemi mały punkt
I przez najmniejsze i ciągle spragnione
człowiecze serce.