MAJ 2024 – SŁOWO, które rodzi wiarę.

01.05.2024

„Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga” (J 1, 1-2).

Logos, o którym mówi Ewangelista, nie jest Bożym stworzeniem. Znajdujemy tutaj nawiązanie do tajemnicy Trójcy Świętej. Bóg Ojciec, który istnieje wiecznie, w odniesieniu do Syna zawsze jest rodzącym Go, a Słowo Boże, czyli Syn, istnieje wiecznie jako Osoba zrodzona przez Ojca. Z ich Boskiej natury wypływa zespalająca Ich Miłość – Duch Święty. To w Trójcy Świętej należy szukać początku wszystkiego. W Logosie, który zanim przyszedł na świat w ludzkiej naturze, zawsze istniał jako Osoba Trójcy Świętej. Tym, co wiecznie łączy Trójcę, jest Miłość i do tej miłości pragnie nas zaprosić wcielone Słowo. Nasze Matki Założycielki praktykowały właśnie tę Miłość, wypływającą z relacji Trójcy Świętej. Relacje zachodzące między Osobami Boskimi uznawały za szczególny wzór życia wspólnotowego. W kaplicy Domu Macierzystego znajduje się piękny obraz pt. „Dwie Trójce”, przedstawiający Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz Maryję, Jezusa i Józefa. Odczytując przesłanie tego obrazu, siostry wpatrywały się w doskonałą miłość Trójcy oraz Jej szczególne odwzorowanie w relacjach Świętej Rodziny. W ten sposób uczyły się, jak kochać i tworzyć relacje przepełnione Bogiem.

Jak otwieram się na doświadczenie miłości Bożej? Czy ćwiczę w sobie postawę wdzięczności za małe rzeczy? W jaki sposób pozwalam uświęcać swoje życie zakonne przez udział w relacji Trójcy?

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »