Marzec 2024 – SŁOWO, które jest życiem.

01.03.2024

„W Nim było życie” (J 1, 4a).

Użyty w tym tekście grecki termin zoe oznacza życie biologiczne oraz życie duchowe w Bogu. A zatem Słowo daje istnienie światu i ludziom, jak również jest autorem życia nadprzyrodzonego w nas. Logos stał się dla człowieka źródłem egzystencji naturalnej, ale także źródłem życia nadprzyrodzonego – w Nim. Jezus mówi: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6). Święty Paweł tak bardzo doświadczył tej prawdy drogi ucznia Jezusa, że zaczął wołać z głębi serca: „Żyję ja, ale już nie ja żyję, bo żyje we mnie Chrystus”. Logos chce stać się też naszym Życiem, chce, byśmy karmiły się Jego Słowem. Dlatego w naszej formacji tak ważna jest codzienna modlitwa Słowem Bożym. Już w pierwszych statutach ks. Fischer przeznaczył czas na rozmyślanie, aby usłyszane Słowo mogło posyłać siostry do posługi, uzdalniając je do działania. W ten sposób Słowo wyprzedzało każdy czyn miłosierdzia i ożywiało relacje sióstr z Bogiem i tymi, do których były posłane.

Słowo wyzwala nas z ciemności do prawdziwego życia w Bogu. Na ile doświadczam ożywiającej mocy Słowa? Do kogo posyła mnie Logos? Jakie relacje pragnie uzdrawiać?

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »