Luty 2024 – SŁOWO, które stwarza.

01.02.2024

„Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1, 3).

Fragment ten nawiązuje do opisu stworzenia zawartego w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju i ukazuje niezwykłą moc Słowa: „Bóg rzekł: «Niechaj się stanie…». I stała się…” (Rdz 1, 3). Bóg wypowiada Słowo, które przemienia się w wydarzenie. Staje się rzeczywistością. Nawiązuje do tego hebrajskie bara – stwarzać, które oznacza również napełniać. „Ziemia była bezładem i pustkowiem (…), rzekł Bóg i stało się”. Bóg napełnia pustkę i porządkuje chaos, nadaje sens. Przez Swoje Słowo Bóg zaprasza również nas do uczestnictwa w Swoim zbawczym dziele stworzenia. „Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40) – to Słowo dało początek elżbietańskiej misji. Wydobyło z otchłani ubóstwa ludności nyskiej potrzebę niesienia nadziei i bezinteresownej pomocy. Dzięki otwartym sercom czterech kobiet: Klary Wolff, Marii i Matyldy Merkert i Franciszki Werner, Logos mógł budować w tamtych czasach na ulicach Nysy „nową wyobraźnię miłosierdzia”. On również dziś chce stanowić początek każdego naszego apostolatu.

Jaki jest mój wewnętrzny chaos?  Które przestrzenie mojej apostolskiej służby nie należą do Niego? 

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »