Styczeń 2024 – SŁOWO, które było od początku.

01.01.2024

„Na początku było Słowo…” (J 1, 1).

Początek, o którym pisze św. Jan, to greckie arche. Termin ten oznacza nie tylko chronologiczny początek pewnego okresu czasu, ale bywa również używany na określenie praprzyczyny wszystkiego. Święty Jan w swoim tekście nawiązuje do słów padających na pierwszej stronie Biblii hebrajskiego Bereshit: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1, 1). Od tego słowa rozpoczyna się opis siedmiu dni stworzenia, w czasie których Bóg wypowiada dziesięć „słów”, które z otchłani niebytu wydobywają stworzony świat. Jak potężny jest Bóg, którego Słowo ma taką moc; jak potężny jest Bóg, który nie męczy się ani nie trudzi, ale szeptem, jakby koniuszkami palców stwarza świat godny podziwu. „Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie zastępy przez tchnienie ust Jego. (…) Bo On przemówił, a wszystko powstało; sam rozkazał, i zaczęło istnieć” (Ps 33, 6.9).

Na początku naszego Zgromadzenia również było Słowo, ukryte w Najświętszym Sercu Jezusa, które odczytały nasze Założycielki. Ono zainicjowało pierwszą wspólnotę. Dało niezwykły impuls do tworzenia dzieł miłosierdzia.

Do czego zaprasza mnie Słowo? W jaki sposób mogę stawiać Słowo na początku mojej działalności i apostolatu, aby z Niego czerpać wszelkie inspiracje i natchnienia?

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »