ROK 2024 – „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5)

01.01.2024

Duch Święty uzdalnia nas do słuchania i wypełniania Słowa Bożego.

Ikona „Oblubieniec i Oblubienica” (Karmel Syria).

„Dobry Bóg jest z wszystkimi, którzy Mu ufają” (por. bł. Maria Luiza Merkert, 22.06.1870)

„A Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”

(J 14, 26)

Oblubienica upodobniona do Oblubieńca jaśnieje Jego pięknością. Jej oczy utkwione są w Umiłowanym. Prosi Go, by mogła wejść w tajemnice Bożej mądrości zapisane w Księdze, którą trzyma Chrystus.

„Życie konsekrowane rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, dlatego naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego staje się żywą egzegezą” – tak pisze papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini, zapraszając osoby konsekrowane do refleksji nad znaczeniem Słowa Bożego w ich posłannictwie. Skoro życie zakonne ma być wyjaśnieniem duchowego sensu Biblii, musimy uczynić ją autentycznie naszym stylem życia. Każda osoba konsekrowana powinna więc „zamieszkać” w Biblii, mówić i myśleć według Słowa Bożego. Dokonuje się to w szczególnym dialogu, do którego zaprasza nas Bóg, w dialogu z Umiłowanym. Dlatego tak ważne jest, abyśmy „jak Maryja poczynały w sobie i rodziły dla świata Słowo Boże” (św. Ambroży) przez codzienne słuchanie i rozważanie Biblii. W ten sposób urzeczywistniamy posłannictwo Zbawiciela, niosąc światu Dobrą Nowinę. Odnówmy naszą miłość do Słowa Bożego, aby ten rozpoczynający się rok był czasem obcowania z Logosem, który pragnie zamieszkać wśród nas i w nas. Bądźmy „prawdziwymi Oblubienicami naszego niebieskiego Oblubieńca” (bł. Maria Luiza Merkert).

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »