Grudzień 2023 – Wiara i poszukiwanie Boga

01.12.2023

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy  i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon» (Mt 2,1-2).

„Człowiek pobożny stara się rozpoznać znaki Boże w codziennych doświadczeniach swego życia, w następstwie pór roku, w urodzajności ziemi i w całym ruchu kosmosu. Bóg jest światłością i może Go spotkać również ten, kto Go poszukuje ze szczerym sercem (LF 35) , pisze Papież Franciszek.

Kiedy czytam te słowa, przychodzi mi na myśl najbardziej znane zdanie św. Ignacego z Loyoli: “Szukać i znajdować Boga we wszystkim”. Czy nie jest to również nasze nieustanne dążenie? Mędrcy wyruszyli na poszukiwanie nowo Narodzonego Dziecięcia, Chrystusa – Mesjasza. Nawet jeśli my już żyjemy wiarą, to zadaniem naszego życia jest także szukanie i odnajdywanie Boga we wszystkim co je stanowi: w wyzwaniach codzienności, w naszych obowiązkach, w cierpieniu, w spotkaniach międzyludzkich, ale także w radościach, które są nam dane. Bóg jest obecny we wszystkim. Jest jednak pewna postawa, która utrudnia nam doświadczenie Boga w codzienności: szukanie Go jedynie w wyjątkowych miejscach, w szczególnych okresach czasu i w odpowiednich obrzędach. Nawet jeśli potrzebujemy miejsca i niczym niezakłóconego czasu na spotkanie z Bogiem,  nie wolno nam zamknąć Go tylko w tych przestrzeniach, bo wtedy nie znajdziemy Go już w codzienności.

Jezus urodził się w Betlejem, które w owym czasie uważane było za mało znaczące i tam właśnie musieli udać się Mędrcy, aby odnaleźć Boga. W Ewangelii czytamy: “A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2, 9-11).

Prośmy nowonarodzonego Pana, aby dał nam łaskę odnajdywania Go we wszystkim i oddawania Mu czci z radością w sercu.

Do refleksji:

  • Czy moje serce jest otwarte na nieustanne poszukiwanie Boga
    w codzienności?
  • Co to znaczy dla mnie “znaleźć Boga”?

Do pogłębienia tematu formacji:

  • Homilia papieża Franciszka w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6.01.2017 r.

„Obrazem tego poszukiwania (Boga) są Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę aż do Betlejem (por. Mt2, 1-12). Im światło Boże ukazało się jako szlak, jako gwiazda, która przewodzi na drodze prowadzącj do odkryć. Gwiazda mówi więc o cierpliwości Boga wobec naszych oczu, które muszą się przyzwyczaić do Jego blasku. Człowiek pobożny jest w drodze i musi być gotów pozwolić się prowadzić, wyjść poza siebie, by odnaleźć Boga, który zawsze zdumiewa” (LF 35).

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »