Październik 2023 Maryja – doskonała Ikona wiary

01.10.2023

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45).

Święty Łukasz „Ewangelista  – mówi nam o pamięci Maryi, o tym, że zachowywała w swoim sercu wszystko, co słyszała i widziała, aby Słowo przynosiło owoc w Jej życiu” (LF 58).

Maryja rozważała. Nie pozostawała na powierzchni tego, co działo się w Jej życiu, ale starała się „wypływać na głębię” swego serca. Nie była to jednak czysto ludzka refleksja. Maryja czyniła to w świetle Słowa Bożego, wierząc
w Jego działanie we wszystkim i w każdej chwili swojego życia. Każde wydarzenie przybliżało Ją do Boga, ponieważ odkrywała i doświadczała wciąż na nowo, że Pan działał we wszystkim, co działo się w Jej życiu. Refleksja oświecona Słowem Bożym, którą św. Łukasz nazywa “zachowywaniem w sercu”, uczyniła Jej życie owocnym przez wiarę. W ten sposób stała się “doskonałą Ikoną wiary”.

Święty Ludwig Maria Grignion de Montfort pisze w swym Traktacie o praw-dziwym nabożeństwie do Maryi: „Jakże szczęśliwa jest dusza, która (…) zupełnie opanowana jest i owładnięta duchem Maryi, tym duchem, co jest łagodny a silny, gorliwy a roztropny, pokorny a mężny, czysty a płodny!” (258).

Niech inspiruje nas Duch Maryi, Jej wiara i niech nas zachęca do wzrastania
w wierze każdego dnia na nowo.

Do refleksji:

  • Jak radzę sobie z trudnymi wydarzeniami w moim życiu? Czy patrzę na nie w świetle Słowa Bożego, w świetle wiary?

Do pogłębienia tematu formacji:

Maryja Dziewica: obraz posłusznej wiary; Benedykt XVI, Audiencja Generalna 19.12.2012.

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »