Słowa Przełożonej Generalnej na zakończenie XXVI Kapituły Generalnej

14.10.2023

Spoglądając wstecz na dni XXVI. Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność przede wszystkim Bogu, który towarzyszył nam i prowadził nas w tych dniach. Dziękujemy za obecność Ducha Świętego w naszych sercach, który działa we wszystkich, we wszystkim i w każdym czasie, tak jak On chce.

Dziękuję także kochanym Siostrom Kapitulantkom, za modlitwy zanoszone do Pana w intencjach Kapituły, za zaangażowanie podczas pracy w grupach i na plenum, za otwartość i gotowość pójścia za natchnieniami Ducha Świętego.

Podczas Kapituły starałyśmy się przyjrzeć rzeczywistej sytuacji naszego Zgromadzenia, aktualnym potrzebom i oczekiwaniom, jakie Kościół i ludzie mają wobec nas, jako osób konsekrowanych. Mimo naszych ludzkich słabości, od których nikt z nas nie jest wolny, chcemy całkowicie zaufać Bogu, na wzór naszej bł. Matki Marii Luizy, która pisała do swych sióstr: “Nie traćmy odwagi i czyńmy, co w naszej mocy, a resztę uzupełni Bóg!” (Wrocław, 15 września 1860 r.).

W duchu zawierzenia Panu, który nas wybrał i posyła, byśmy najpierw szukali Jego Królestwa oraz w postawie gotowości wypełniania Jego woli, kontynuujemy naszą wspólną drogę jako Siostry św. Elżbiety w tym świecie, który choć tak poraniony przez grzech, jest tak bardzo umiłowany przez Boga.
W Adhortacji Apostolskiej Vita Consacrata św. Jan Paweł II pisze: „…życie konsekrowane (staje się) jest jednym z widzialnych śladów, które Trójca Święta pozostawia w historii, aby wzbudzić w ludziach zachwyt pięknem Boga i tęsknotę za Nim (VC 20).  Tak więc powierzając Bogu wszystkie intencje naszego Zgromadzenia, prosimy Go o mądrość w odczytywaniu znaków czasu i w wypełnianiu naszej misji w duchu darowanego i zadanego nam przez Boga charyzmatu, abyśmy „jako ludzie przynagleni palącym pragnieniem bliskości Chrystusa i nim zafascynowani” (List KEP 02.02.2012), budzili w innych tęsknotę za Bogiem i pragnienie szukania Go.

Pomimo różnic w myśleniu, odczuwaniu, w sposobie bycia i pobożności, jesteśmy Współsiostrami, jesteśmy tutaj, ponieważ powołał nas Pan. Życzę nam wszystkim byśmy jako Współsiostry uczyły się z dnia na dzień przechodzić nad naszymi własnymi i innych błędmi, nad tym uczuciem, że czasem jest więcej tego, co nas dzieli niż tego, niż tego co nas łączy do otwartości na siebie nawzajem i do stawania się coraz bardziej Siostrami w Duchu Ewangeli, siostrami dla siebie nawzajem i dla naszych braci i sióstr, do których Pan Jezus nas posyła.

Niech nas w tym wszystkim wspiera Maryja, Matka Matka łaski Bożej, św. Józef, nasza Patronka św. Elżbieta, bł. Matka Maria, bł. Paschalis i Towarzyszki oraz Partonowie naszego Zgromadzenia.

S. M. Rafaela Fischbach
przełożona generalna

 

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »