Wybór Przełożonej Generalnej

28.09.2023

XXVI Kapituła Generalna na Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wybrała Siostrę M. Rafaelę Fischbach. Po dokonaniu koniecznych procedur kanonicznych, Stolica Apostolska zatwierdziła pierwszą kadencję Matki Generalnej M.Rafaelii Fischbach.

Dzisiejszy dzień to dzień wyboru Przełożonej Generalnej, który rozpoczęła się wspólną Eucharystią sprawowaną w języku włoskim przez J. E. Ks. Kardynała Konrada Krajewskiego. W homilii Ks. Kardynał wezwał nas do refleksji nad stanem naszej wiary i miłości do Boga, zadając pytania: Czy jestem człowiekiem, który żyje logiką Ewangelii? Czy Bóg jest jedynym zabezpieczeniem mego życia? Wybór, który mamy niebawem dokonać, niech będzie wyborem osoby rozkochanej szaleńczo w Bogu i Jego Woli.
O godz. 9.15 wszystkie Kapitulantki uprawnione do głosowania zebrały się na Sali obrad i po wspólnym odśpiewaniu Hymnu do Ducha Św., po wprowadzeniu przez przewodniczącego dzisiejszych obrad, Ks. Kardynała Konrada, nastąpił czas głosowania.
XXVI Kapituła Generalna na Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wybrała Siostrę M. Rafaelę Fischbach. Po dokonaniu koniecznych procedur kanonicznych, Stolica Apostolska zatwierdziła pierwszą kadencję Matki Generalnej M. Rafaelii Fischbach.
Po ogłoszeniu tej decyzji Matka Generalna wyraziła swoją wdzięczność wszystkim Siostrom Zgromadzenia i prosiła nadal o dar modlitwy oraz siostrzanego wsparcia. W imieniu Kapituły nowo wybraną Przełożoną Generalną powitała Siostra Prowincjalna M. Franciszka Polaczek, po czym wszystkie pozostałe Kapitulantki złożyły Matce swoje gratulacje. Po złożonych życzeniach wszystkie Uczestniczki Kapituły przeszły do  kaplicy, aby wyrazić Bogu nasze dziękczynienie śpiewając wspólnie Te Deum laudamus. Rekreacja w czasie obiadu była wyrazem siostrzanej radości za dar dokonanego wyboru.
Dzisiejsze popołudnie Siostry Kapitulantki miały do swojej dyspozycji, co też z radością wykorzystały, nawiedzając święte miejsca Wiecznego Miasta.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Heute stand die Wahl der Generaloberin auf dem Programm. Der Tag begann mit der gemeinsamen Eucharistiefeier in italienischer Sprache mit S.E. Kardinal Konrad Krajewski als Zelebranten. In seiner Predigt ermutigte er uns, über unseren Glaubens und unsere Liebe zu Gott nachzudenken und uns zu fragen: Lebe ich nach der Logik des Evangeliums? Ist Gott die einzige Sicherheit für mein Leben? Die Wahl, die wir zu treffen haben, sollte auf eine Person fallen, die über alle Maßen in Gott und seinen Willen verliebt ist.

Um 9.15 Uhr versammelten sich alle stimmberechtigten Kapitularinnen im Sitzungssaal und sangen gemeinsam den Hymnus zum Heiligen Geist. Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden der heutigen Wahl S.E. Kardinal Konrad Krajewski folgte die Stimmabgabe.

Das XXVI. Generalkapitel wählte Schwester M. Rafaela Fischbach als Generaloberin der Kongregation der Schwestern von der hl. Elisabeth. Nach Abschluss des erforderlichen kanonischen Verfahrens genehmigte der Heilige Stuhl die erste Amtszeit von Generaloberin M. Rafaela Fischbach.

Nach Bekanntgabe dieses Ergebnisses dankte die neue Generaloberin allen Schwestern der Kongregation und bat weiterhin um ihr Gebet und ihre schwesterlichen Unterstützung.

Provinzoberin Schwester M. Franciszka Polaczek gratulierte der neu gewählten Generaloberin im Namen des Kapitels, woraufhin alle Kapitularinnen Mutter M. Rafaela noch persönliche Segenswünsche aussprachen. Nach dieser Gratulation gingen alle in die Kapelle, um Gott im gemeinsamen Te Deum laudamus zu danken.

Das anschließende gemeinsame Mittagessen war geprägt von schwesterlicher Freude über den Wahlausgang.

Der heutige Nachmittag stand den Kapitularinnen zur freien Verfügung. Sie freuten sich sehr darüber, in dieser Zeit die Heiligen Stätten der Ewigen Stadt besuchen zu können.

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »