Maj 2023 – Życie dynamiką miłości na fundamencie wiary

01.05.2023

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy” (Łk 1,39).

Papież Franciszek podkreśla w swej Encyklice, że: „Wiara oświeca również relacje między ludźmi, ponieważ rodzi się z miłości i kieruje się dynamiką miłości Bożej” (LF 50). Maryja podążała za dynamiką Bożej miłości, kiedy szła do Elżbiety mieszkającej w Ain Karim. Rozważając to wydarzenie, może nasunąć nam się następujące pytanie: Dlaczego Maryja wzięła na siebie trudy i niebezpieczeństwa tej uciążliwej podróży? Odpowiedź jest prosta: bo wierzyła. Głównym motywem Jej działania była wiara. Od momentu Zwiastowania całe Jej życie stało się ciągiem wydarzeń, których do końca nie rozumiała, ale kierowała się wiarą otwartą na miłość. W tajemnicy Nawiedzenia ukazany jest związek wiary z przeżywaną miłością. W Encyklice czytamy dalej: „Światło wiary jest w stanie uwydatnić bogactwo ludzkich relacji, to, że mogą trwać, być wiarygodne, ubogacać wspólne życie” (LF 50). Wiara mówi nam, jaka jest wola Boża i co powinniśmy zrobić w danym momencie.

Pytania do refleksji:

  • Czy owocem mojej wiary jest miłość do Boga i bliźniego?

Do pogłębienia tematu formacji:

  • „Redemptoris Mater”, św. Jan Paweł II

„Wiara Matki Jezusa była (…) owocna, a kiedy nasze życie duchowe przynosi owoce, napełnia nas radość, będąca najbardziej wyraźnym znakiem wielkości wiary”  (LF 58).

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »