Odwiedziny Sióstr w Santa Cruz de la Sierra

26.04.2023

W dniach od 13 do 18 kwietnia 2023 r. towarzyszyłam Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w odwiedzinach naszych Sióstr posługujących w Boliwii w Santa Cruz de la Sierra. Nasze Siostry posługują w tym kraju od sierpnia 2006 r.

Podczas naszego pobytu w Santa Cruz uczestniczyłyśmy w Mszy św. z racji Jubileuszu 25-lecia ślubów zakonnych Siostry Mistrzyni M. Violety Nica. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar jej powołania, za życie w pełni ofiarą z samej siebie, za jej radosną odpowiedź na bezinteresowną i wierną miłość Boga, za niesienie po drogach świata Ewangelii.

Kolejnym radosnym i wyjątkowym wydarzeniem w tych dniach była I Profesja zakonna naszej Siostry M. Teresy Estinval pochodzącej z Haiti, która odbyła się dnia 16 kwietnia br. w kaplicy Matki Bożej Gromnicznej. Głównym celebransem Mszy św. był Ks. Biskup Stanisław Dowlaszewicz. Były to pierwsze śluby zakonne Siostry Elżbietanki w Boliwii. Dziękując Panu Bogu za dar powołania Siostry M. Teresy, modliłyśmy się o wszelkie potrzebne łaski do wiernego i wytrwałego kroczenia drogą powołania zakonnego. Poza Siostrami w Mszy św., uczestniczyło wielu wiernych, dla których to wydarzenie, było pięknym i wzruszającym przeżyciem, ponieważ były to pierwsze śluby zakonne w tamtejszej kaplicy. Dla wyrażenia wdzięczności i radości z tej okazji, zostało przygotowane dla wszystkich uczestników uroczystości wspólne spotkanie na Sali przy kaplicy, gdzie mogliśmy wysłuchać pięknego wykonania pieśni „Ave Maryja” oraz podziwiać muzykę i tańce wykonane w tradycyjnych strojach.

Siostry ze Wspólnoty w Santa Cruz są bardzo zaangażowane w posługę duszpasterską w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej z Gwadelupe i w kaplicach: Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Bożej Gromnicznej i przy kaplicy św. Elżbiety, która jest w budowie. Siostry katechizują dzieci i młodzież, przygotowują do I Komunii św. i do sakramentu bierzmowania, aktywnie włączają się w przeprowadzanie różnych nowenn i nabożeństw związanych z kalendarzem liturgicznym, czy też okazjonalnymi świętami, animują modlitwę różańcową, nabożeństwa fatimskie, Drogę Krzyżową itp. Poza tym, Siostry prowadzą i towarzyszą działającym przy kaplicach różnym grupom liturgicznym np.: muzycznym, „Bożego Miłosierdzia”, „Legionowi Maryja”, „Matkom w Potrzebie”, które modlą się za swoje dzieci, Grupie Charyzmatycznej, która wspiera materialnie budowę kaplicy św. Elżbiety i powstające przy niej Centrum duszpasterskie oraz dom. W miarę możliwości Siostry wspierają także osoby ubogie, a zwłaszcza wielodzietne rodziny, odwiedzają chorych w ich domach i zanoszą im Komunię św.

Mając na uwadze osoby ubogie i najbardziej potrzebujące, Siostry przygotowują różne projekty. Dzięki jednemu z takich projektów, Siostry pozyskały środki finansowe i zatrudniły w Centrum edukacyjno-wychowawczym dla Dzieci „Copernicus” nauczyciela. Znajduje się ono na peryferiach miasta, przy kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie przychodzi wiele ubogich dzieci, które potrzebują pomocy w nauce. Niektóre z nich pomimo iż osiągnęły już wiek szkolny, to nie uczęszczały do szkoły, nie potrafią czytać i pisać. Stąd, priorytetowym zadaniem naszych Sióstr tam posługujących jest nauczanie dzieci, ich wychowanie do wartości, wspomaganie ich rozwoju osobowego, a także wspieranie ich rodzin.

Wdzięczne Siostrom za ich wiarygodne świadectwo życia, piękną i ofiarną posługę, prosimy Pana Boga, aby im nadal błogosławił. Niechaj ich współpraca z Bożą łaską, ufne oddawanie się każdego dnia w Boże ręce, będą wyraźnym świadectwem i głoszeniem prawdy o obecności Boga we współczesnym świecie. Módlmy się też o nowe powołania zakonne na boliwijskiej ziemi, abyśmy mogły kontynuować i rozwijać elżbietańską posługę oraz prowadzić jak najwięcej dusz do Boga.

Siostra M. Anna Barełkowska
sekretarka generalna

motyw róża

Zobacz zdjecia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »