Spotkanie formacyjno-szkoleniowe Sióstr Prowincjalnych i Regionalnych – Jerozolima 2023 –

11.04.2023

Na zaproszenie Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej do Jerozolimy przyjechały Siostry Prowincjalne i Siostry Regionalne, by wraz z Zarządem Generalnym wziąć udział w sesji szkoleniowo-formacyjnej. Spotkanie rozpoczęło się dnia 17 marca 2023 r. uroczystą Eucharystią sprawowaną w kaplicy Nowego Domu Polskiego w Jerozolimie przez Ojca Edwarda Czaję SJ i Ojca Piotra Chyłę CSsR, którzy towarzyszyli nam posługą kapłańską podczas całego spotkania.

W trakcie spotkania na Plenum, Przewielebna Matka Generalna M. Samuela przywitała wszystkie Uczestniczki spotkania formacyjnego i życzyła nam owocnego przeżycia tych dni. Siostry Prowincjalne i Siostry Regionalne przedstawiły w przygotowanych prezentacjach multimedialnych posługę Sióstr podejmowaną w prowincjach i regionach. W kolejnych dniach wysłuchałyśmy konferencji Ojca Piotra Chyły na temat: „Wypalenie zawodowe w posłudze i powołaniu” oraz konferencji, które wygłosił Ojciec Edward Czaja na temat: „Jak sobie radzić z problemem samotności na urzędzie”. Miałyśmy też możliwość przepracowania tych tematów w mniejszych grupach i podzielenia się na forum wyciągniętymi wnioskami.

Dnia 23 marca br. przeżywałyśmy wraz z Siostrą Przełożoną Regionalną M. Ines Homa i z Siostrą M. Benigną Okupniak ich Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej, dziękując Dobremu Bogu za Ich życie, powołanie i podejmowaną posługę w Tanzanii i w Ziemi Świętej.

Pobyt w Ziemi Świętej to nie tylko konferencje, ale też możliwość nawiedzenia miejsc świętych związanych z życiem Jezusa Chrystusa. Bogaty program pielgrzymowania został przygotowany przez Siostrę Przełożoną M. Różę Pacocha oraz Ojca Eleazara Wrońskiego OFM, który nam towarzyszył podczas wszystkich wyjazdów i dzielił się z nami swoim bogatym doświadczeniem pobytu w Ziemi Świętej. Pierwsze dni pielgrzymowania po Starej Jerozolimie (Plac Świątynny, Mur Płaczu, Grób, Kalwaria, Wieczernik) upłynęły w strugach deszczu. Każdy kolejny dzień przynosił dni ciepłe i pełne słońca. Miałyśmy możliwość nawiedzenia: Cezarei Nadmorskiej, Haify, Góry Tabor, Tyberiady, Góry Ośmiu Błogosławieństw, Kafarnaum, Tabghy – Sanktuarium Prymatu, Emaus Nikopolis, Jaffy, Betanii, Pustyni Judzkiej, Jerycha, Morza Martwego, Betlejem i wielu innych świętych miejsc. Płynąc łodzią po Jeziorze Galilejskim Ojciec Eleazar przypomniał nam teksty Ewangelii związane z tym miejscem. Dziękowałyśmy Jezusowi za wielki dar, jakim jest powołanie. Będąc w Nazarecie, w sam dzień Zwiastowania NMP, wzięłyśmy udział w wieczornej procesji ze świecami i modlitwą różańcową wokół świątyni, a także mogłyśmy wejść do Groty Zwiastowania. Jako grupa miałyśmy Mszę św. w Grocie Narodzenia Pana Jezusa w Bazylice w Betlejem oraz w Grobie Pana Jezusa w Bazylice Grobu Bożego. W Ain Karem podczas Mszy św. sprawowanej w kościele Nawiedzenia NMP odnowiłyśmy nasze śluby zakonne.

Ziemia Święta, w wiosennej szacie, odkryła przed nami wiele piękna podczas zwiedzania Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody. Dzięki temu mogłyśmy zobaczyć inne oblicze Ziemi Świętej, tak różne od codziennego widoku Jerozolimy. Galilea rozwinęła przed nami przepiękne widoki górskie, pola uprawne pełne zieleni i owoców, rwące wodospady w Parku Narodowym w Banias, stare ruiny mówiące o panowaniu Rzymian, roślinność tak różną od naszej oraz zwierzątka przemykające między dróżkami, jakby obserwujące zwiedzających. Niech Bóg będzie uwielbiony także w pięknie przyrody, którą dane nam było zobaczyć.

Podczas spotkania z Siostrami posługującymi na Górze Oliwnej mogłyśmy też zobaczyć przygotowaną prezentację i wysłuchać wykładu Ojca Daniela W. Stabryły OSB na temat: „Judaizm na co dzień i od święta”. Wykład był uzupełnieniem tych informacji, które dzień wcześniej słyszeliśmy od przewodnika Filipa Pinchasa (Żyd, który urodził się w Warszawie, a obecnie wraz z rodziną mieszka w Jerozolimie) w czasie zwiedzania Muzeum Izraela. W Muzeum podziwiałyśmy zwoje z Qumran i inne cenne eksponaty mówiące o historii i współczesnym życiu narodu żydowskiego.

Podczas spotkania, odwiedziłyśmy nasze Siostry w Betlejem i na Górze Oliwnej, gdzie Siostry pomagają dzieciom oraz młodzieży -osieroconej lub pochodzącej z biednych rodzin. Jest to piękna posługa budowania pokoju i jedności wśród tych zwaśnionych narodów. W Nowym i Starym Domu Polskim Siostry przyjmują pielgrzymów, którzy przybywają do Ziemi Świętej. Pielgrzymi mogą doświadczyć wiele dobra, pomocy oraz prawdziwie elżbietańskiego ciepła i wsparcia. Także nasza Wspólnota przeżywająca swój czas formacji doświadczyła wiele siostrzanej życzliwości od wszystkich Sióstr posługujących w Ziemi Świętej. Modlitwą będziemy spłacać dług wdzięczności.

Zwieńczeniem naszego pobytu w Jerozolimie był udział w procesji Niedzieli Palmowej. Procesja trwała prawie cztery godziny. Rzesze ludzi z Jerozolimy, Palestyny i różnych zakątków świata wśród radosnego śpiewu, z palmami i gałązkami oliwnymi zdążało uliczkami, którymi niegdyś wchodził Jezus. Na zakończenie procesji Patriarcha Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa skierował do zebranych słowo pełne pokoju i udzielił błogosławieństwa.

Dziękujemy Przewielebnej Matce Generalnej M. Samueli, całemu Zarządowi, Siostrze Prowincjalnej M. Kamili, Siostrze Przełożonej M. Róży z Siostrami oraz wszystkim, którzy troszczyli się o nas, za ich pomoc i otwartość. Niech Bóg będzie uwielbiony za dar tego spotkania formacyjno-szkoleniowego w Ziemi Świętej.

S. M. Samuela Kamińska
przełożona prowincji warszawskiej

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »