Marzec 2023 – Pełnia wiary chrześcijańskiej

01.03.2023

„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus“ (Gal 2,20).

W encyklice Lumen Fidei czytamy: „Wiara chrześcijańska skoncentrowana jest na Chrystusie, jest wyznawaniem, że Jezus jest Panem i że Bóg wskrzesił Go z martwych (por. Rz 10, 9). Wszystkie wątki Starego Testamentu zbiegają się w Chrystusie, On staje się ostatecznym «tak» dla wszystkich obietnic, fundamentem naszego ostatecznego «Amen», powiedzianego Bogu (por. 2 Kor 1, 20). W miłości Bożej, objawionej w Jezusie, wiara dostrzega fundament, na którym opiera się rzeczywistość i jej ostateczne przeznaczenie” (por. LG 15).

Miłość Boga do nas osiąga swój punkt kulminacyjny w męce i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jezus powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13). Chrystus, który wszedł w historię tego świata, udowodnił to poprzez swą ofiarę. „Wiara w Syna Bożego (…) pozwala nam (…) odkryć, jak bardzo Bóg kocha ten świat i wciąż kieruje go ku sobie; powoduje to, że chrześcijanin angażuje się coraz bardziej i mocniej przeżywa swoją wędrówkę na ziemi” (LF 18).

To “mocniejsze przeżywanie” może stać się rzeczywistością tylko wtedy, gdy zrozumiemy – przede wszystkim sercem – że musimy kierować się słowami św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus“ (Gal 2,20). Chrystus jest Pełnią, z której żyjemy i mocą której możliwa jest nasza posługa w Duchu Ewangelii. Bez żywej i coraz głębszej relacji z Chrystusem całe nasze życie byłoby budowaniem na piasku.

„Wiara w Chrystusa zbawia nas, ponieważ to w Nim życie otwiera się radykalnie na uprzedzającą nas Miłość i przemienia nas od wewnątrz, działa w nas i z nami (LF 20).

Pytania do refleksji:

  • Czy żyję i pracuję ze świadomością, że Bóg działa przeze mnie w swej miłującej mnie obecności?
  • Czy pozwalam się odnawiać i kształtować przez Bożą miłość?
  • Na czym buduję swoje życie?

Do pogłębienia tematu formacji:

  • Encyklika „Redemptor Hominis”, św. Jan Paweł II

„Jezus Chrystus jest tą zasadniczą drogą Kościoła.
On sam jest naszą drogą «do domu Ojca» (por. J 14, 1 nn.).
Jest też drogą do każdego człowieka” (RH 13).

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »