U naszych Sióstr na Litwie

30.04.2022

W dniach od 20 do 25 kwietnia 2022 r. towarzyszyłam Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w podróży na Litwę. Nasz wyjazd związany był z wizytacją dwóch placówek, które przynależą do prowincji wrocławskiej, a znajdują się na terytorium Litwy. Placówki położone są niedaleko Wilna, jedna w Kownie, a druga w Alytusie. Na każdej z placówek posługują trzy Siostry, które swoją obecnością, postawą i pracą służą społeczności litewskiej. Posługa Sióstr na ziemi litewskiej trwa od 1924 roku, a więc to już prawie 100 lat. Nasze Siostry, jak powiedział Ks. Proboszcz – wpisały się w obraz Alytusa i nikt sobie nie wyobraża tego miasta bez Sióstr. Ich gorliwa, oddana, odpowiedzialna, pełna poświęcenia i miłości praca jest zauważana i doceniana przez kapłanów i społeczeństwo. Siostry bardzo czynnie angażują się w życie parafii, pracują jako katechetki w szkole i przy parafii przygotowując dzieci do I Komunii św. oraz młodzież do bierzmowania. Włączają się w przygotowanie liturgii i śpiewu na Mszę św., uczestniczą w działalności różnych grup kościelnych, dbają też o bieliznę kielichową, pomagają w prowadzeniu kancelarii parafialnej. Siostry odwiedzają więźniów, prowadzą dla nich pogadanki, uczestniczą w spotkaniach z chorymi w hospicjum oraz w spotkaniach formacyjnych dla młodzieży organizowanych zgodnie z rokiem liturgicznym, a także aranżują czuwania nocne dla parafian.

W jednej ze Wspólnot jest też starsza Siostra, która swoją modlitwą i świadectwem wiary wspiera duchowo Siostry zaangażowane w posługę apostolską. A także w miarę swoich możliwości i sił, chętnie służy wspólnocie swoją pracą. Postawy starszych Sióstr są pięknym świadectwem i przykładem dla młodszych Sióstr. Życzmy sobie, aby nasze życie było znakiem wiary i miłości dla kolejnych pokoleń.

Przebywając tak blisko Matki Bożej Ostrobramskiej w wigilię Święta Miłosierdzia udałyśmy się w pielgrzymce do Wilna, aby Jej polecić sprawy naszego Zgromadzenia, naszych rodzin i swoje osobiste. Odwiedziłyśmy również Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie znajduje się pierwszy obraz Pana Jezusa Miłosiernego, namalowany w 1934 r. według osobistych wskazówek św. Faustyny. Tam wraz z wiernymi odmówiłyśmy Koronkę.

Nasz kilkudniowy wyjazd na Litwę pozwolił nam po raz kolejny spotkać się z Siostrami i zobaczyć ich codzienność. Z całego serca dziękujemy Kochanym Siostrom posługującym w tym kraju, za ich piękną pracę, troskę o duchowe dobro drugiego człowieka oraz za świadectwo modlitwy i życia oddanego Bogu. Życzymy, aby każdy dzień zbliżał Siostry do Jezusa, a w codziennym życiu towarzyszyło im Boże błogosławieństwo.

s. M. Weronika Tomczyk
radna generalna

Grafika_rozy

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »