10 lat Misji Elżbietańskiej w Tanzanii

07.10.2021

Podróż do Tanzanii to wielka wyprawa. W dniach od 08 do 24 września  2021 wraz z Matką Generalną M. Samuelą udałyśmy się do Afryki, aby odwiedzić pracujące tam nasze Siostry misjonarki. Dziękowałyśmy Boże Opatrzności, że pomimo trwającej pandemii koronawirusa Covid-19, udało nam się dotrzeć szczęśliwie do Tanzanii i dojechać najpierw do Arushy. Już w domowej Kaplicy dziękowałyśmy Bogu za szczęśliwą podróż i prosiłyśmy, by Jego błogosławieństwo towarzyszyło nam i prowadziło nas każdego dnia.

Cała wspólnota Sióstr przywitała nas radosnym śpiewem i zostaliśmy ubrane w tradycyjne kolorowe kangi. Dla Wspólnoty w Arushy był to szczególny czas, gdyż S.M. Catherine 11 września złożyła swoje Pierwsze Śluby zakonne, a S.M. Cecylia i S.M. Agatha odnowiły swoje śluby na dalsze dwa lata. Na uroczystość pierwszej profesji przyjechały Siostry ze wspólnot z Ushirombo-Maganzo i Mwanzy. Była też obecna rodzina Siostry M. Cathrine – mama i dwóch braci. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyła cała parafia, nowicjaty pobliskich zgromadzeń, a zwłaszcza  Sióstr Palotynek, Sióstr ze Zgromadzenia Najdroższej Krwi oraz Ojców Franciszkanów Konwentualnych. Słowem była to festa młodzieży zakonnej.

Nasze Siostry swoją posługą i świadectwem ubogacają życie parafii, biorąc w niej czynny udział. W świetlicy obok naszego domu, Siostry pomagają w odrabianiu lekcji, organizują z dziećmi zabawy. Organizują też spotkania i skupienia dla dziewcząt. Siostry Juniorystki odbywają swoją formację zakonną i mają możliwość uzupełnienia  wyksztalcenia na poziomie szkoły średniej i kursów katechetycznych.

Odległości miedzy Wspólnotami są duże, nawet bardzo duże. W dalszej kolejności udałyśmy się do Wspólnoty w Ushirombo-Maganzo. Na placu przed domem, już w Maganzo, mimo że zapadł już zmrok, przywitała nas Wspólnota Sióstr z Postulantkami i Aspirantakami oraz grupa dzieci tańcząc i śpiewając przy akompaniamencie bębnów i grzechotek. Ushirombo-Maganzo to pierwszy dom, gdzie 10 lat temu została założona pierwsza wspólnota naszych Sióstr w Tanzanii. W ciągu tych dziesięciu lat pracy Sióstr, powstał tutaj kompleks budynków: dom Sióstr został rozbudowany; szpital został powiększony o nowe gabinety lekarskie: rtg, gabinet dentystyczny, okulistyczny, USG. Przepisy dotyczące prowadzenia punktów medycznych, tak jak w każdym kraju, zmieniają się i stawiane są coraz większe wymagania odnośnie personelu i wyposażenia, co jest też powodem trosk i zmartwień. Wielką pomocą w szpitalu służą wolontariusze, lekarze przyjeżdzający z Polski, za co Zgromadzenie jest im bardzo wdzięczne. Działa również przedszkole, stołówka dla  najuboższych dzieci i dom dla wolontariuszy. Siostry dbają o ogród z owocami, gdzie rosną: banany, papaja i mango z przeznaczeniem dla dzieci ze stołówki.

Powstał również osobny dom dla formacji początkowej. Obecnie mieszkają tam  dwie postulantki i dwie aspirantki. We Wspólnocie w Maganzo są 4 Siostry: Siostra Przełożona M. Monika, która jest również dyrektorką przedszkola, Siostra  M. Wiktoria – dyrektorka szpitala, Siostra M. Rachela zajmuje się świetlicą dla dzieci i stołówką, ma pod opieką ogród i Siostra M. Magdalena jest odpowiedzialna za formację początkową. Cieszymy się, że w 10 rocznicę powstania misji, to jest 04 października br. wspólnota Sióstr w Maganzo powiększyła się o 3 aspirantki, które rozpoczęły swój  aspirantat. Nowe powołania zawsze są dla nas wielką radością.

13 września po Mszy św. ruszyłyśmy w dalszą podróż do Mwanzy. To nasza najmłodsza placówka, założona w lutym tego roku. Wspólnota Sióstr to: Siostra Przełożona M. Edyta, Siostra M. Lucyna i  Siostra juniorystka M. Lucy. W przyszłości ma tu być nowicjat, a obecnie dom jest wykorzystywany dla grup rekolekcyjnych i służy do różnych spotkań, zwłaszcza z młodzieżą. S.M. Lucy została zatrudniona w pracy przy Parafii, w sekretariacie i jest katechetką, S.M. Lucyna będzie zatrudniona w szpitalu. Do domu przychodzą bardzo chętnie dziewczęta na spotkania aby nauczyć się robótek ręcznych, chętnie się modlą z Siostrami, śpiewają, przygotowują liturgię. Tak jak przy każdym domu w Tanzanii, Siostry prowadzą małe gospodarstwo, ogród z warzywami, drzewa owocowe, mają kury i kozy.

Dziękując naszym Siostrom pracującym w Tanzanii za życzliwe przyjęcie, dziękujemy za ich zaangażowanie w dzieło niesienia pomocy najuboższym z ubogich tak, jak czyniły to nasze Matki Założycielki oraz w dzieło budzenia nowych powołań, aby nie zabrakło rąk do pracy i świadectwa życia, które mówi, że warto dla Jezusa poświęcić życie.

Dziękuję Kochanej Matcie Generalnej M. Samueli za możliwość wyjazdu i towarzyszenia Jej w czasie podroży do Tanzanii. Moją wdzięczną modlitwą ogarniam wszystkich, których spotkałam, wszystkie sprawy Sióstr oraz problemy narodu tanzańskiego.

 

Siostra M. Patrycja Sobinek
radna generalna
Grafika_rozy

Zobacz zdjecia z Ushirombo- Maganzo 2021

Zobacz zdjęcia z Arusha 2021

Zobacz zdjęcia z Mwanza 2021

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »