Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej

07.10.2021

Na fasadzie Domu Prowincjalnego w Toruniu dnia 30 września b.r. została odsłonięta tablica upamiętniająca wizyty w naszej wspólnocie zakonnej Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Świętego Jana Pawła II.

Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński gościł w naszym domu z okazji Toruńskich Obchodów Milenium Chrztu Polski w dniach 10-12 września 1966 r. Metropolita Krakowski Kard. Karol Wojtyła gościł w naszej wspólnocie w dniach 28-29 kwietnia 1968 r. Przybył wówczas do Torunia po uroczystościach w Gnieźnie ku czci św. Wojciecha, aby wygłosić konferencję akademicką w kościele Ojców Jezuitów. Obydwaj Dostojni Goście sprawowali w naszej kaplicy Mszę św., dzielili z siostrami wspólnotę stołu i miłe chwile radosnej rekreacji. Wizyty zostały upamiętnione wpisami do kroniki domowej, gdzie między innymi czytamy: „Korzystałem z gościnności s. Elżbietanek, za co serdecznie dziękuję oraz dołączam z serca płynące błogosławieństwo dla Matki Prowincjalnej i wszystkich córek św. Elżbiety. Kardynał Karol Wojtyła metropolita krakowski”.

Na uroczystość odsłonięcia Tablicy przybyło wielu zaproszonych jak i przygodnych gości: Toruńscy Księża Biskupi, Kapłani, Siostry Elżbietanki, członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z p. Marszałkiem na czele i Urzędu Miasta z z-cą Prezydenta, profesorowie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz wszyscy, dla których postać bł. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II jest szczególnie droga. Uroczystość rozpoczął Biskup Toruński Wiesław Śmigiel, który w swoim wprowadzeniu podkreślił, że dwie postacie, które upamiętniamy, to wielki dar dla Kościoła powszechnego. Następnie diakon prof. Waldemar Rozynkowski przybliżył zebranym historię pobytów w naszym domu Prymasa S. Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II zaznaczając, że wiele zawdzięczamy pieczołowitym zapiskom w kronikach sióstr elżbietanek, co ważne jest nie tylko dla historyków, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Odsłonięcia Pamiątkowej Tablicy dokonał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, nasza Siostra Prowincjalna M. Katarzyna Pawlak oraz  Biskup Toruński Wiesław Śmigiel, który następnie tablicę poświęcił. Po złożeniu kwiatów Siostra Prowincjalna Katarzyna skierowała serdeczne słowa podziękowania pomysłodawcom, fundatorom, wykonawcy i wszystkim, którzy mieli jakikolwiek udział w tym dziele. Wyraziła także nadzieję, że spojrzenie na tablicę za każdym razem będzie przywoływać postawy Świętego Jana Pawła II i Bł. Stefana Wyszyńskiego, które wyznaczać będą wzorce postępowania dla każdego człowieka i pozostaną niegasnącą inspiracją w codziennym życiu.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani wspólnie zaśpiewali znaną pieśń: „Pan, kiedyś stanął nad brzegiem…”.

Siostry z Torunia

Zobacz załączone zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »