Posługa Sióstr w Kazachstanie

09.08.2021

W dniach od 22 do 29 lipca 2021 r. miałam radość towarzyszyć Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w odwiedzinach naszych Sióstr posługujących na dwóch placówkach w Kazachstanie: w Atyrau i w Uralsku, które są oddalone od siebie ok. 520 km. Zakres działalności Sióstr ciągle się poszerza, ale ze względu na pandemię zakaźnej choroby COVID-19 i związane z nią ograniczenia, obecnie Siostry nie mogą w pełni realizować swojej posługi.

Ufamy i o to się modlimy, aby pandemia ustała i aby Siostry mogły kontynuować swoją posługę, która polega m.in.: na przeprowadzaniu katechizacji dzieci i młodzieży, posłudze w kościele, robieniu dekoracji w kościele, pomocy w przygotowaniu i upiększaniu liturgii poprzez śpiew, grę na gitarze. Poza tym Siostry pomagają w organizowaniu przez parafie i w przeprowadzaniu tzw. „wakacji z Bogiem”, kolonii dla różnych grup dzieci i młodzieży, rekolekcji, dni skupień dla młodzieży, spotkań dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych i starszych. Chodzi o to, aby nawiązywać i utrzymywać więź wiernych z parafią, ale nie tylko. Siostry służą ofiarnie i bezinteresownie chorym i potrzebującym, poświęcając im swój czas oraz siły.

Podczas zajęć i różnych zabaw, Siostry wykorzystując swoje zdolności i dane im do użytku środki starają się o to, aby biorący w nich udział: dzieci, młodzież i dorośli, a także osoby starsze, nie tylko wspólnie spędzili czas w radosnej i miłej atmosferze, ale także, aby czegoś się nauczyli. Pośród różnorodnych zajęć jest śpiew, gra na gitarze i flecie, taniec, „korepetycje” z różnych przedmiotów. W Atyrau jedna z Sióstr przeprowadza także rehabilitację dzieci z zespołem „downa”, a w Uralsku od lutego br. jest otwarte przy parafii integracyjne przedszkole, do którego przychodzą również dzieci z zespołem downa.

Na organizowane przez Siostry zajęcia z różnych dziedzin, w tzw. Centrum przy Administraturze w Atyrau i w Caritasie oraz przy parafii w Uralsku, przybywają nie tylko chrześcijanie. Siostry są bardzo otwarte na potrzeby innych i za przykładem naszych Matek Założycielek starają się wszystkim pomagać bez względu na wyznanie. Bezinteresownie pomagają one najbardziej potrzebującym, ubogim, chorym i samotnym, a ich ofiarność i wrażliwość na potrzeby innych stały się jeszcze bardziej widoczne w czasie pandemii. Siostry starały się znaleźć i pozyskać potrzebne środki finansowe od różnych osób, instytucji, dobrodziejów, którzy widząc zaangażowanie Sióstr chętnie je wspierali materialnie. Dzięki otrzymanym środkom finansowym i różnym darom, Siostry mogły zakupić: leki, potrzebne środki czystości, żywność, odzież oraz inne potrzebne rzeczy i dostarczyć je chorym oraz samotnym, a także potrzebującym rodzinom. Siostry bardzo chętnie i szczerze dzielą z innymi tym wszystkim co otrzymują pamiętając o tym, że „więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu” i „żaden kubek wody nie pozostanie bez zapłaty”. Nikt, kto przychodzi do Sióstr nie odchodzi głodny ani spragniony.

Nie można dzielić się dobrami materialnymi, jeśli się ich nie ma, ale także nie można się dzielić dobrami duchowymi, jeśli się ich nie posiada i dlatego Siostry troszczą się nie tylko o środki finansowe, aby wspierać ubogich, ale także o ich duchowe ubogacenie. Źródłem z którego Siostry czerpią siłę dla życia duchowego jest modlitwa indywidualna i wspólnotowa, uczestniczenie w Mszy św., a także adoracja Najświętszego Sakramentu. Ubogaceniu ich życia duchowego służą również różne spotkania i konferencje organizowane na terenie Administratury, ale również na terenie kraju Kazachstanu dla Kapłanów oraz osób zakonnych. Cieszymy się, że Siostry korzystają z tych możliwości i troszczą się o swoje duchowe ubogacenie, aby przykładem życia pokazywać, jak naśladują Jezusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć innym”.

Przebywając w Kazachstanie usłyszałyśmy od Kapłanów i wielu osób słowa uznania i wdzięczności za piękną, posługę naszych Sióstr. My również dziękujemy Siostrom za ich ofiarną oraz pełną poświęcenia posługę i życzymy im, a także o to się modlimy, aby Pan Bóg błogosławił ich dalszej posłudze czynionej na Jego chwałę, dla dobra innych i aby dał naszemu Zgromadzeniu nowe powołania pochodzące także z tego kraju.

S. M. Anna Barełkowska
sekretarka generalna

Grafika_rozy

Zdjęcia z posługi Sióstr w Kazachstanie – Atyrau

Zdjęcia z posługi Sióstr w Kazachstanie – Uralsk

 

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »