Elżbietańska Misja w Paragwaju

20.07.2021

Ze względu na pandemię koronawirusa, odwiedziny naszych Sióstr Misjonarek w ubiegłym roku były niemożliwe. Jesteśmy wdzięczne Bogu, że w tym roku w dniach od 6 do 13 lipca wraz z Matką Generalną M. Samuelą Werbińską mogłam udać się do naszych Sióstr, które posługują w Paragwaju. Misja naszych Sióstr w miejscowości Guarambare, oddalonej około 30 km od stolicy kraju, trwa już 13 lat. Siostry przyjęły nas bardzo serdecznie, bo do końca nie było pewne, czy przylecimy, dlatego radość była tym większa.

Nasze Siostry poprzez posługę charytatywno-apostolską przy parafii wnoszą wielki wkład w rozwój życia parafialnego, troszczą się o kościół, o kaplice, uczą religii w szkole katolickiej prowadzonej przez Ojców Franciszkanów Conv., prowadzą spotkania formacyjne dla ministrantów i innych grup, przeprowadzają celebrację Słowa Bożego w kaplicach przynależących do parafii, przygotowują parafian do świąt kościelnych poprzez nowenny, nabożeństwa.

W Centrum pod wezwaniem św. Elżbiety, Siostry prowadzą warsztaty przedszkolne dla dzieci, które przychodzą dwa razy w tygodniu. Dzieci przygotowują się do szkoły, a Siostry poprzez różne zajęcia im w tym pomagają. Poza tym nasze misjonarki troszczą się o liczną grupę dzieci, które przychodzą do świetlicy gdzie otrzymują posiłek, a także mają możliwość uczestniczenia w różnych zabawach, grach. Siostry spędzają z nimi wolny czas po szkole, pomagają dzieciom przy odrabianiu zadań domowych, prowadzą katechezy, przygotowują przedstawienia, jasełka, dekoracje na różne uroczystości itp.

Na wzór naszych Matek Założycielek Siostry odwiedzają rodziny wielodzietne, ludzi samotnych, biednych, chorych w ich domach, których na terenie parafii nie brakuje. Siostry zanoszą im Komunię św., jedzenie, dobre słowo, uśmiech.

Wszystkie te prowadzone przez Siostry dzieła na czas pandemii zostały niestety wstrzymane, wprowadzono szereg ograniczeń, religię w szkole prowadziły Siostry w formie wirtualnej. Od kilku lat prowadzona jest przy parafii jadłodajnia i to tutaj w czasie pandemii pomoc Sióstr okazała się bardzo cenna i godna podziwu. Pomimo istniejącego zagrożenia życia i może lęku Siostry codziennie od kwietnia do grudnia 2020 r. pomagały 2 paniom w przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla ok. 120 osób najbardziej potrzebujących, ubogich, głodnych.

Podczas naszego pobytu dnia 8 lipca Siostra M. Luisa, pierwsza Paragwajka odnowiła swoje śluby zakonne. Ze względu na ostatni rok studiów pedagogicznych formacja junioracka została Siostrze M. Luisie przedłużona. Prosiłyśmy dobrego Boga, aby jej błogosławił w dalszej formacji juniorackiej, w ukończeniu studiów i aby wytrwała w powołaniu do końca.

Dnia 11 lipca w sobotę, Siostra M. Elżbieta, wieloletnia przełożona wspólnoty Sióstr i pionierka misji paragwajskiej obchodziła jubileusz 25-lecia życia zakonnego. Uroczystej Mszy św. w kaplicy Sióstr przewodniczył Ksiądz Proboszcz Marek Wilk OFMConv., z udziałem 6 księży. Na uroczystość przybyły również Siostry z dwóch innych Zgromadzeń. Nasze spotkanie modlitewne i wspólnotowe przeżywanie  uroczystości jubileuszowej we wspólnocie Sióstr w Guarambare było dla wszystkich wielką radością i wzajemnym ubogaceniem. Wyrażałyśmy Bogu wdzięczność za dar życia i powołania Siostry M. Elżbiety i za trwanie w powołaniu, za wszelki trud, starania, za ogromny wkład w tworzenie misji od początku. Dziękowałyśmy za wielkie oddanie, poświęcenie, troskę o prowadzone dzieła, o Wspólnotę. Siostra M. Elżbieta zakończyła swoją 13 – letnią posługę w Paragwaju, wraca na razie do Polski na czas przygotowania do kolejnej misji. Jesteśmy jej wdzięczne, za wypowiedziane „tak” na nieznaną i na pewno niełatwą misję w Wietnamie. Jest to nowe wyzwanie, ale wierzymy, że doświadczenie misyjne, talenty, dary jakimi Pan Bóg ją obdarzył pomogą jej w zasianiu ziarenka naszego charyzmatu w tym dalekim kraju i tego jej z całego serca życzymy.

W czasie naszego pobytu uczestniczyłyśmy w kościele parafialnym we Mszy św. pożegnalnej Siostry M. Elżbiety z udziałem licznej grupy wiernych oraz ministrantów, którymi Siostra Elżbieta przez wiele lat się opiekowała. Po Mszy św. miało miejsce spotkanie w sali parafialnej z parafianami, ministrantami i młodzieżą. Można było zauważyć jak wielkim szacunkiem cieszą się nasze Siostry i jaką wdzięczność okazują im księża, rodzice, ministranci, młodzież, dzieci. Nasze Siostry wraz z Ojcami Franciszkanami, Michaelitami organizują spotkania z młodzieżą, rekolekcje, dni skupienia. Modlimy się i ufamy, że Pan Bóg wzbudzi z ziemi paragwajskiej nowe powołania do naszego Zgromadzenia.

Dnia 11 lipca została mianowana nowa przełożona Wspólnoty – Siostra M. Adriana Okoń, która od kwietnia 2021 r. przebywa w Guarambaré. Siostrze M. Adrianie dziękujemy jej za dyspozycyjność i ufamy, że dobrze zaaklimatyzuje się w nowej rzeczywistości. Do Wspólnoty obecnie przynależą cztery Siostry: Siostra Przełożona M. Adriana, Siostra Mistrzyni M. Ewa, Siostra M. Anna i Siostra M. Luiza. Siostrze Przełożonej i wszystkim Siostrom życzymy wiele sił, szczególnej opieki, odwagi i Bożego błogosławieństwa, by w duchu św. Elżbiety i naszych Założycielek mogły świadczyć o miłości miłosiernej wśród najbardziej potrzebujących.

Posługa naszych Sióstr misjonarek w krajach misyjnych nie jest łatwa, szczególnie teraz w czasie pandemii, wprowadzonych ograniczeń, różnych restrykcji sanitarnych, ale jak mogłyśmy zauważyć Siostry z wielkim oddaniem i poświęceniem realizują charyzmat naszych Założycielek i w duchu miłości miłosiernej posługują wszystkim tym, których Pan Bóg stawia na ich drodze.

Wyrażamy wdzięczność dobremu Bogu, jak również naszym Siostrom misjonarkom z Paragwaju za wszelkie dobro, które dzięki Bożej łasce dokonuje się za ich pośrednictwem, powierzajmy Bożej Opatrzności każdą Siostrę, dobrodziejów, osoby którym posługują i prośmy o zdrowie dla nich oraz o Boże błogosławieństwo na dalszy rozwój naszej elżbietańskiej misji w Paragwaju.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna

Grafika_rozy

Zobacz załączone zdjęcia

 

 

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »