D Z I E R Z G O Ń 75- rocznica męczeńskiej śmierci Sł. Bożej S.M. Teodory Witkowskiej

05.02.2020

Dnia 26 stycznia br. zgromadziłyśmy się na uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym w Dzierzgoniu. Siostry przybyły z różnych domów w Prowincji: z Torunia na czele z Siostrą Prowincjalną M. Katarzyną Pawlak z Grudziądza, Grabia, Wałcza, Gdańska Oliwy, Jastarni, Sopotu, Gdyni Orłowa, Bydgoszczy, Starogardu Gdańskiego, Kowalewa, Kwidzyna. Przed Mszą św. udałyśmy się w modlitewnym skupieniu na miejsce doczesnego spoczynku Siostry M. Teodory na Dzierzgońskim cmentarzu.

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę stycznia wszystkie Siostry żyjące duchem elżbietańskim jednoczą się na modlitwie za sprawą Służebnicy Bożej S.M. Teodory Witkowskiej, która dnia 28 stycznia 1945 roku, zginęła w Dzierzgoniu z rąk żołnierza Armii Czerwonej w obronie czystości młodszej Współsiostry M. Amabilis Markowskiej. Dziękujemy Dobremu Bogu za posługę i życie Siostry M. Teodory, które zostało zwieńczone koroną męczeństwa. Jest ono przykładem męstwa i wzorem postępowania dla nas na obecne czasy.

Dnia 26 stycznia br. zgromadziłyśmy się na uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym w Dzierzgoniu. Siostry przybyły z różnych domów w Prowincji: z Torunia na czele z Siostrą Prowincjalną M. Katarzyną Pawlak z Grudziądza, Grabia, Wałcza, Gdańska Oliwy, Jastarni, Sopotu, Gdyni Orłowa, Bydgoszczy, Starogardu Gdańskiego, Kowalewa, Kwidzyna. Przed Mszą św. udałyśmy się w modlitewnym skupieniu na miejsce doczesnego spoczynku Siostry M. Teodory na Dzierzgońskim cmentarzu.

W tym roku – 26 stycznia – po raz pierwszy obchodziliśmy Niedzielę Słowa Bożego. Papież Franciszek ustanowił III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Poprzez Niedzielę Słowa Bożego, chcemy uświadomić sobie jak wielkim skarbem jest Słowo Boże złożone w nasze ręce, jak bardzo potrzebujemy słów Boga, aby nawrócić się i zmienić myślenie.

Ksiądz Wikariusz wygłosił okolicznościową homilię nawiązując do istoty Słowa Bożego w naszym życiu i realizacji życiowego powołania oraz do życia Służebnicy Bożej Siostry M. Teodory wypełnionego Chrystusową Ewangelią. Kaznodzieja podkreślił, że “Chrystus swoim słowem oświecił nam drogę do nieba, do świętości. Naszym zadaniem jest więc poznanie Chrystusa i upodobnienie się do Niego poprzez słowo i czyny. On sprawia, że nie potykamy się w życiu oraz wiemy w jakim kierunku mamy podążać. W kierunku miłości, która nigdy nie ustaje. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świętymi, żyjąc miłością i dając świadectwo w codziennych zajęciach. Tak żyła i realizowała swoje powołanie Siostra M. Teodora Witkowska, której 75 rocznicę męczeńskiej śmieci obchodzimy. Modląc się o Jej beatyfikację wierzymy i jesteśmy przekonani o Jej świętości, do której my też jesteśmy powołani, każdy z nas. Niekoniecznie poprzez męczeńską śmierć, ale na pewno przez godne życie w dobroci i miłości naśladując Chrystusa”.

Na zakończenie Mszy św., Prowincjalna M. Katarzyna Pawlak podziękowała Wszystkim za modlitwę i udział w uroczystości rozpowszechniającej kult naszej Męczenniczki.

Tradycyjnie, po skończonej Eucharystii w uroczystej procesji udaliśmy się ulicami miasta na miejsce męczeństwa Siostry M. Teodory, gdzie obecnie znajduje się Dierzgoński Dom Kultury. Pod tablicą upamiętniającą to miejsce złożyliśmy kwiaty i znicze. Oddając hołd Jej pamięci zaśpiewałyśmy pieśń do św. Elżbiety “Witaj Patronko nasza”. Na zakończenie uroczystości wszyscy spotkaliśmy się przy wspólnym obiedzie. Pełne radości i bogatych przeżyć wracałyśmy do naszych domów.

Prowincja Toruńska

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »