Liturgiczne wspomnienie bł. Marii Luizy w Nysie.

18.11.2019

W 2019 r. wraz z Wiernymi Nysy już po raz dwunasty świętowaliśmy wspomnienie liturgiczne bł. Marii Luizy Merkert.  Jest Ona patronką m.in. szpitala w Nysie, przedszkola w Manganzo w Tanzanii, Okna Życia w Grudziądzu, kilku Stacji Caritas, klasztoru w Ostrawie-Zábřeh, wielu kaplic i dzieł charytatywnych rozsianych w 19 krajach na świecie.

W 2019 r. wraz z Wiernymi Nysy już po raz dwunasty świętowaliśmy wspomnienie liturgiczne bł. Marii Luizy Merkert.  Jest Ona patronką m.in. szpitala w Nysie, przedszkola w Manganzo w Tanzanii, Okna Życia w Grudziądzu, kilku Stacji Caritas, klasztoru w Ostrawie-Zábřeh, wielu kaplic i dzieł charytatywnych rozsianych w 19 krajach na świecie. Jej imię wybierają siostry jako imię zakonne, tym imieniem nazwano jeden z dzwonów w Bressanone, patronuje również członkom Klubu Rowerowych Pielgrzymów w Nysie. Mimo upływu wielu lat wciąż jest wzorem i inspiracją dla wielu starszych i młodych ludzi. O Błogosławionej mówi członkini Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety: „Bł. Maria Luiza jest dla mnie przede wszystkim wzorem do naśladowania. Jej życie pokazuje, że stawiając Pana Boga na pierwszym miejscu, mamy pewność, że wszystkie pozostałe wartości, którymi się w życiu kierujemy, są na właściwym miejscu.”

W czwartek, 14 listopada w bazylice św. Jakuba Starszego Apostoła wraz z Wiernymi dziękowaliśmy Bogu za dar życia, świadectwo wiary, służbę Bogu i Jego Umiłowanym oraz za Jej beatyfikację.  Obecne pośród nas relikwie uświadamiają nam duchową wspólnotę i łączność z tą, która urodziła się w Nysie, tu położyła podwaliny pod Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, tu narodziła się do życia wiecznego, tu została ogłoszona błogosławioną i dana nam jako wzór do naśladowania.

Nabożeństwu ku czci bł. Marii Luizy, przy Jej relikwiach w kaplicy Świętej Trójcy, przewodniczył ks. prałat Mikołaj Mróz, proboszcz.  Rozpoczął je słowami Wezwań do bł. Marii Luizy, po czym z wyłożonej księgi Celebrans odczytywał prośby i podziękowania pielgrzymów i czcicieli Błogosławionej.  Wraz z Wiernymi, śpiewem wzywaliśmy Jej wstawiennictwa u Boga. Następnie procesja liturgiczna przeszła do ołtarza głównego. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, wzorem bł. Marii Luizy, uczciliśmy Jezusa Litanią do Jego Najświętszego Serca i prosiliśmy o dar Jej kanonizacji.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prałat Mikołaj Mróz w koncelebrze z ks. Tomaszem Wroną, wikariuszem, ks. Michałem Wieczorkiem, rezydentem i ks. Henrykiem Wolff, dyrektorem Diecezjalnej Szkoły Podstawowe i Liceum Humanistycznego w Nysie. Msza Święta sprawowana była w łączności ze wszystkimi elżbietańskimi wspólnotami na całym świecie.

W homilii Ksiądz Prałat nawiązał do czytań liturgicznych – przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych. Nasza przyszłość, to spotkanie z Chrystusem – Oblubieńcem, która staje się rzeczywistością przez codzienny wysiłek gromadzenia oliwy miłości dla naszych lamp. Ukazał różne podejście do przygotowania na nadejście Oblubieńca, różnicę między nimi w momencie zwiastowania Jego nadejścia oraz dramatyczne i nieodwracalne konsekwencje postawy jednych i drugich panien.

Po Eucharystii Kapłani, Wierni i Siostry, w tradycyjnej „Procesji Światła”, z modlitwą i śpiewem na ustach, przeszli do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – wyjątkowo w tym roku krótszą trasą z powodu rewitalizacji Śródmieścia. Tegoroczna zaduma nad życiem bł. Marii Luizy miała charakter misyjny. W centrum umieszczono portret Śląskiej Samarytanki. Kolory materiału dekoracyjnego symbolizowały poszczególne kontynenty: zielony – Afrykę, niebieski – Australię i Oceanię, biały – Europę, żółty – Azję, czerwony – Amerykę Południową i Północną. Dzieci z pomocą rodziców przygotowały flagi różnych państw, które umieściły na kuli ziemskiej, a zapalone znicze układano na symbolicznych kontynentach. Wszystkie gesty poprzedzone były modlitwą, której przewodniczył ks. Andrzej Flak, wikariusz przy parafii św. Jakuba St. Apostoła, wielki czciciel bł. Marii Luizy. Pieśni o Błogosławionej śpiewały Siostry Elżbietanki i Młodzież. Na zakończenie do uczczenia relikwii bł. Marii Luizy ustawiła się długa kolejka. Na twarzach osób oczekujących na oddanie czci Jej relikwiom można było zauważyć skupienie i modlitewną zadumę, co jest wyrazem głębokiej wiary. Ks. Andrzej podziękował dzieciom, ich rodzicom i licznie zebranym Wiernym za udział w „Procesji Światła”, a siostrom i młodzieży za udział w jej przygotowaniu.

Przygotowano również wystawę misyjną i z krajów, gdzie aktualnie poprzez działalność apostolsko-charytatywną służą Siostry Elżbietanki. Przy wyjściu z kościoła, Uczestnicy otrzymali z rąk siostry w XIX wiecznym stroju, pamiątkowy obrazek z z wizerunkiem i sentencja Błogosławionej, a dzieci dodatkowo słodycze.

Do beatyfikacji w 2007 r., Siostry św. Elżbietanki prowadziły działalność w 12 państwach. Obecnie służymy w Polsce, Niemczech, Czechach, Włoszech, Danii, Szwecji, Norwegii, Izraelu, Palestynie, Brazylii, Rosji, Litwie, Ukrainie, Gruzji, Boliwii, Kazachstanie, Paragwaju, na Węgrzech i w Tanzanii. Wraz z wszystkimi Czcicielami i Sympatykami wołajmy z wiarą: bł. Mario Luizo, nasza Patronko, módl się za nami!

s.M. Margarita – Nysa

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »