Letnie wakacje 2018 w Kazachstanie

12.08.2018

Tegoroczne wakacje 2018 roku były bardzo bogate w wyjazdy i wydarzenia. Już z samego początku czerwca tj. od 02 do 11 odbył się pierwszy turnus tzw. łagierów- religijnych kolonii dla dzieci w Uralsku. Tematem naszych spotkań była historia zbawienia począwszy od stworzenia świata poprzez Adama i Ewę, Kaina i Abla, Noego, Abrahama, Mojżesza oraz życie i ofiara Jezusa.

Już od 19 do 25 czerwca odbyło się w Uralsku kolejne spotkanie- łagier dla kolejnej grupy dzieci naszej administratury. Podczas tych spotkań prowadzący przybliżali uczestnikom i zgłębiali tajemnicę Trójcy Świętej. Każdy kolejny dzień przybliżał im postać Boga Ojca, Syna Bożego- Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego- Miłość jednoczącą, te trzy Osoby Boskie, która jest wzorem dla każdej wspólnoty, a szczególnie wspólnoty rodzinnej.

Kolejnym wydarzeniem było spotkanie oazowe naszej młodzieży w Chromtau, w dniach 09 do 25 lipca. Prowadzący przybliżali uczestnikom historię zbawienia w oparciu o Pismo Święte. Duża grupa młodzieży, bo aż 40 osobowa aktywnie i radośnie uczestniczyła w tych spotkaniach. Każdy z uczestników starał się dzielić swoimi talentami, jakimi obdarzył ich Bóg.

Z wielkim zaangażowaniem młodzież przedstawiała scenki by pogłębić i ukazać treści, które w danym dniu były tematem spotkania w grupach. Już od 17 do 24 lipca do Chromtau przybyła kolejna grupa uczestników, tym razem byli to dorośli z różnych parafii naszej administratury. Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny była wspaniałym miejscem, a wzór życia i miłości Św. Rodziny zachęcał uczestników do głębokiej refleksji nad życiem ich rodzin i wychowaniem ich dzieci i wnuków. Prowadzący pogłębiali ten temat ukazując życie Jezusa, Maryi i Józefa metodą lectio divina. 28 lipca brałyśmy udział w święcie zorganizowanym dla dzieci w Kulsarach.

Większość społeczeństwa tam żyjącego to Kazachowie, a więc muzułmanie. Na to radosne święto przybyło wiele dzieci wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami i babciami. Przeprowadzaliśmy tam, wiele wspólnych gier i zabaw, a także malowanie plasteliną, piaskiem, robienie i malowanie figurek z gipsu…Do zabaw i konkursów włączali się także i dorośli. Każdy z uczestników znalazł coś interesującego dla siebie.

Dużą popularnością cieszyło malowanie farbami dziecięcych twarzy, a także wata cukrowa i popcorn. Równolegle w Atyrau odbywały się dzienne łagiery dla tych wszystkich chętnych dzieci, które przychodzą na nasz przykościelny plac zabaw. W tychże spotkaniach uczestniczyły dzieci różnych wyznań religijnych- prawosławni, katolicy a także i dzieci z rodzin muzułmańskich. Jednoczyła nas wszystkich radość, akceptacja, wzajemna miłość i troska o drugiego człowieka. Każde z tych wspólnych spotkań czy to w Uralsku, czy to w Chromtau, czy w Atyrau przepełnione było radością w wspólnym przeżywaniu spotkań przy stole, na modlitwie, w czasie wspólnych zabaw, oraz w czasie rekreacyjnych wyjść do kina, do zoo, do muzeum, nad rzekę czy na basen, a także śpiewem i radosnymi pogodnymi wieczorami.

Z głębi serca pragniemy podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym mogły się odbyć te wydarzenia. Dziękujemy także wszystkim księżom prowadzącym, wszystkim naszym siostrom elżbietankom, klerykom z Polski, wszystkim wolontariuszom, kucharkom, a także licznym osobom, które wspierały te dzieła swoją modlitwą i ofiarami.

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »