Relacja z Konferencji Plenarnej w Nowosybirsku

23.09.2018

Zarząd Generalny na czele z Przewielebną Matką Generalną M. Samuelą oraz wszystkie Siostry Prowincjalne w dniach 22 i 23 sierpnia 2018 r. przybyły na Ziemię Syberyjską.

Nowosybirsk zdjęcie zbiorowe

Zapowiedziana w styczniu 2017 roku Konferencja Plenarna zaczęła nabierać realnych kształtów. Zarząd Generalny na czele z Przewielebną Matką Generalną M. Samuelą oraz wszystkie Siostry Prowincjalne w dniach 22 i 23 sierpnia 2018 r. przybyły na Ziemię Syberyjską.

Konferencja połączona była ze świętowaniem Jubileuszu 25-lecia posługi Sióstr w Rosji. Po przywitaniu przez Siostrę Regionalną M. Karolinę i Siostry z Regionu Rosja, zostałyśmy zakwaterowane w naszym domu zakonnym i w Hostelu „Apostoł”, który jest jedną z form pomocy Caritas. Został on utworzony z myślą o rodzicach, których dzieci przebywają w pobliskim szpitalu. Oprócz pomieszczeń biurowych, w Centrum Caritas prowadzony jest także Dom Samotnej Matki wraz ze żłobkiem, Dziecięcy Klub przeznaczony szczególnie dla dzieci emigrantów oraz jadłodajnia dla ubogich. We wszystkich tych dziełach posługują nasze Siostry. Po przyjeździe uczestniczyłyśmy we Mszy św. w kościele Ojców Franciszkanów i zostałyśmy zaproszone na kolację do domu regionalnego. Podziwiałyśmy piękny ogród i dorodne warzywa uprawiane przez Siostry.

Dnia 24 sierpnia br. poranną Eucharystią sprawowaną przez Ks. Denisa Marciszyn, proboszcza parafii katedralnej rozpoczęłyśmy Konferencję Plenarną. Każdy dzień pracy na plenum rozpoczynał się modlitwą w formie prezentacji przygotowanej przez poszczególne Siostry Prowincjalne. Dostrzegałyśmy bogactwo pomysłów i form przekazania Bożego Słowa. Codzienna Eucharystia była sprawowana w różnych językach (rosyjski, polski, niemiecki i włoski), natomiast brewiarz odmawiałyśmy w dwóch grupach językowych: niemieckiej i polskiej. W pierwszych dwóch dniach Siostry Prowincjalne i Siostra Regionalna, przedstawiały relacje ze swoich prowincji i regionu. Ożywiona dyskusja była wyrazem troski o nasze wspólne dzieło, jakim jest Zgromadzenie wypełniające swój charyzmat w różnych częściach świata.

Niedziela 26 sierpnia była dniem świętowania Jubileuszu, o czym mówiły pięknie przystrojone stoły w jadalni. O godz. 11.00 w nowosybirskiej katedrze p.w. Przemienienia Pańskiego uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Biskup Clemens Pickel – Biskup Saratowa. W tej uroczystości wzięły udział uczestniczki Konferencji Plenarnej, wszystkie Siostry z Regionu, także Siostry Przełożone: Siostra M. Zyta i Siostra M. Kryspina z Kazachstanu, które od maja br. przynależą do Regionu Rosja. Niewielka katedra wypełniona była po brzegi. Obecni byli parafianie, Siostry Matki Teresy z Kalkuty, Siostry Eucharystki, Siostry Szarytki oraz wiele zaprzyjaźnionych osób. Wsłuchiwaliśmy się w piękny śpiew elżbietańskiego chóru pod dyrekcją Siostry M. Teresy. Na zakończenie Matka Generalna M. Samuela wyraziła w języku rosyjskim słowa uznania i wdzięczności Siostrom posługującym w Rosji. Wiele ciepłych słów popłynęło od osób świeckich, a szczególne słowa uznania skierowane były do Siostry Przełożonej M. Aleksandry i Siostry M. Adeli, które jako pierwsze przybyły do Nowosybirska. Podczas jubileuszowego obiadu młode elżbietańskie pokolenie śpiewem wyraziło swoją radość i wdzięczność za przybycie Sióstr Elżbietanek na Ziemię Rosyjską. Wieczorem cała wspólnota regionalna i uczestniczki Konferencji spotkały się na rekreacji, podczas której popłynęły słowa podziękowań, życzeń ale i wspomnienia Sióstr Pionierek: Siostry Przełożonej M. Aleksandry i Siostry M. Adeli. Nie zabrakło też pięknych, melancholijnych, rosyjskich śpiewów.

W kolejnych dniach naszych obrad gościłyśmy Ks. Biskupa Clemensa Pickela, Ojca Andrzeja Legieć CSsR, Ojca Jakuba Błaszczyszyn SVD, którzy oprócz przygotowanych konferencji, dzielili się z nami swoją wiarą i doświadczeniem z posługi wśród tutejszej ludności.

Wytchnieniem w naszych obradach stał się wyjazd na Ałtaj (autonomiczna republika, wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, leżąca w południowej części zachodniej Syberii, w zlewisku rzek Bija i Katuń). Zostałyśmy zaproszone przez Rodziców Siostry M. Darii do ośrodka „Dolina Katuni”, który prowadzą. Po drodze zatrzymałyśmy się w Bijsku, gdzie uczestniczyłyśmy w Mszy św., po której udałyśmy się na obiad przygotowany przez Siostry tam posługujące. Siostry złożyły nam życzenia jubileuszowe i wręczyły Matce Generalnej M. Samueli kwiaty z ich ogrodu.

Trzydniowy pobyt na Ałtaju pozostanie nam długo w pamięci. Piękne, dziewicze, górskie tereny; rwąca, szumiąca rzeka o alabastrowym kolorze i stada zwierząt (konie, krowy, owce) chodzące na wolności i wypasające się w lasach i przy drogach, to uroczy widok. Nie zabrakło też dodatkowych atrakcji przygotowanych przez Siostrę Przełożoną Regionalną M. Karolinę, Siostrę M. Darię i jej Rodziców: gościłyśmy sześcioosobowy zespół z Czemala, który ubrany w piękne ludowe stroje, śpiewał rosyjskie pieśni. Swój występ zaczęli od powitania nas chlebem i solą oraz przygotowaną ziołową herbatą. Spotkanie zakończyliśmy wspólną fotografią. Miałyśmy też możliwość posłuchania ałtajskiego śpiewu. Jest to gardłowy śpiew, który wykonują tylko mężczyźni. Do wielkiej rzadkości należy, aby śpiewały kobiety. Odwiedziłyśmy również miejscowe „Muzeum Lalek” i tam też zobaczyłyśmy z bliska pracę garncarza. Po drodze mogłyśmy zakupić regionalne wyroby drewniane oraz miody, które cieszyły się największym wzięciem. Jesteśmy bardzo wdzięczne Rodzicom Siostry M. Darii za zaproszenie i stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery oraz za służenie pomocą, abyśmy mogły zobaczyć jak najwięcej piękna natury.

Pełne wrażeń i ubogacone pobytem w pięknej ziemi ałtajskiej wróciłyśmy do naszych obrad plenarnych. Praca w grupach i dzielenie się podejmowaną posługą, to nie tylko pomoc w wypełnianiu powierzonych nam zadań, ale to także budowanie naszej elżbietańskiej wspólnoty.

W kilku grupach 6 września ruszyłyśmy w kierunku Moskwy, aby tam dziękować Bogu za posługę Sióstr w europejskiej części Rosji. Miałyśmy też możliwość zwiedzenia Moskwy z jej pięknymi budowlami i bardzo szerokimi ulicami. Duże wrażenie na każdej z nas zrobiła przepiękna cerkiew Chrystusa Zbawiciela, prawosławna katedra Cyryla (Kiryła) Patriarchy Moskwy i całej Rosji oraz Plac Czerwony i jego otoczenie. Zostałyśmy też zaproszone przez Ojca Michaiła do monasteru Sergiew Posad, oddalonego od Moskwy ponad 60 km. Mogłyśmy ucałować relikwie św. Sergiusza z Radoneża, gdzie przy jego grobie przez cały dzień i noc odbywają się śpiewy oraz modlitwy. Przewodnik zaprowadził nas do miejsc kultu tego świętego, do muzeum i szkoły teologicznej. Następnie zostałyśmy zaproszone na posiłek, który zakończył nasz pobyt w Ławrze Troicko-Siergijewskiej.

Główna uroczystość jubileuszowa miała miejsce w Moskwie, dnia 8 września o godz. 19.00 w katedrze p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Eucharystii przewodniczył miejscowy ordynariusz Ks. Arcybiskup Paweł Pezzi wraz z Ks. Arcybiskupem Celestino Migliore Nuncjuszem Apostolskim w Rosji i dziesięcioma kapłanami współpracującymi z Siostrami. Katedra zapełniła się gośćmi i miejscowymi parafianami. Piękny śpiew chóru katedralnego pomagał w wielbieniu Boga za Jego wielkie dzieła, które czyni na ziemi rosyjskiej przez posługę naszych Sióstr. Matka Generalna M. Samuela na zakończenie Mszy św. podziękowała Celebransom, Gościom i naszym Siostrom za obecność i elżbietańską posługę w tej części Rosji: w Tule i w Kursku. Wspólna fotografia na stopniach ołtarza pozostanie widocznym znakiem naszego świętowania. Po Mszy św. przeszliśmy na posiłek, podczas którego miałyśmy okazję do radosnego świętowania i rozmów z osobami pracującymi w Kościele w tej części Rosji. Wielkie wrażenie zrobiła na nas posługa w katedrze Księży i Sióstr Salezjanek. Serce radowało się, że ta świątynia od niedzielnego poranka tętniła życiem. Dziewięć Mszy świętych w różnych językach i rytach, katechezy dla dzieci, kolejki przy konfesjonale, modlitwa przy obrazie Jezusa Miłosiernego i liczne grono modlących się oraz zapalających światełko przy grocie Matki Bożej. Czuje się, że ten Kościół żyje i rozwija się.

Nadszedł czas rozjazdu i wdzięczności Bogu za wielkie rzeczy, które nam przygotował na tej rosyjskiej ziemi. Dziękujemy Przewielebnej Matce Generalnej M. Samueli i całemu Zarządowi Generalnemu za przygotowanie Konferencji Plenarnej, Siostrze Przełożonej Regionalnej M. Karolinie i wszystkim Siostrom Regionu, które na różnych odcinkach nam służyły, za troskę i wspólne przeżycie tych jubileuszowych dni oraz za możliwość poznania wielu pięknych miejsc i doświadczenia wiary Kościoła w Rosji.

s.M. Samuela Kamińska
przełożona prowincji

Zobacz zdjęcia

Zobacz film YouTube: Pieśń do św. Elżbiety w j. rosyjskim.

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »