Wierne Miłości do końca…

04.10.2015

Tak o naszych Siostrach Męczenniczkach możemy z dumą mówić, przywołując ich pamięć, wczytując się w historię ich życia, stając się niejako świadkami ich męczeńskiej śmierci w obronie godności życia, w obronie zakonnej tożsamości i podstawowych wartości chrześcijańskich.

I choć są to bolesne karty historii naszego Zgromadzenia, to pragnę się z Siostrami podzielić ogromną radością ze wspólnego świętowania. Bo w tych ostatnich dniach września Dom Prowincjalny we Wrocławiu stał się niejako wieczernikiem-wspólnotą stołu, modlitwy i wzajemnego ubogacania. A wszystko to, za sprawą s. M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek, których proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym został pomyślnie zakończony. Pomimo, iż przez wiele lat nie można było mówić o męczeńskiej śmierci naszych Sióstr i wydawało się że ówczesny system polityczny, który zacierał historię swych ofiar, zupełnie wymaże ich pamięć, to zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie czynności procesowych mocno, głośno i uroczyście zaznaczyło wkład i zaangażowanie naszych Sióstr w życie Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego.

Uroczysta sesja zamykająca proces na szczeblu diecezjalnym miała miejsce 26 września 2015r. we wrocławskiej Archikatedrze, której przewodniczył J.E. Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny metropolita wrocławski. Obecni byli również Księża Biskupi, Kardynał Senior oraz hierarchowie wrocławskiego Kościoła różnych stopni i godności. Na uroczystość tę przybyła z Rzymu Matka Generalna M. Samuela Werbińska wraz z Zarządem Generalnym, Siostry Prowincjalne wraz z Zarządami z Polski i zagranicy, wiele Sióstr oraz młodzież zakonna. Nie zabrakło przedstawicieli Władz Miasta oraz Samorządu, delegacji poszczególnych Instytucji współpracujących z naszym Zgromadzeniem, przedstawicieli innych Zgromadzeń zakonnych oraz wiernych świeckich, którzy włączyli się w nasze świętowanie. Przybyli również przedstawiciele rodzin Sióstr Męczenniczek. Po uroczystych przysięgach poszczególnych członków Trybunału Diecezjalnego i podpisach stosownych dokumentów, potwierdzających rzetelność prowadzonych czynności, Matka Generalna M. Samuela złożyła przysięgę, że całość zebranych materiałów procesowych przewiezie i przekaże do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Bezpośrednio po tym rozpoczęła się dziękczynna Msza św. która miała bardzo uroczysty charakter. Wszyscy zaproszeni goście obok strawy duchowej zostali przez nas ugoszczeni obiadem w Auli Fakultetu Teologicznego. Pozostaje ufać, iż wkrótce będziemy wspólnie świętować Beatyfikację, bo z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że to święte na nasze czasy. Mogą być wzorem czystości, drogowskazem dla ocalenia wiary, tożsamości i godności w dzisiejszym zagmatwaniu oraz zagrożeniach.

Dnia 25 września, w przededniu zakończenia procesu, w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym we Wrocławiu odbył się montaż słowno-muzyczny przygotowany przez pacjentów i pracowników, który wprowadził nas w atmosferę tych dni. Krótki spektakl o życiu i męczeńskiej śmierci Sióstr, wspólny śpiew i zaduma, ale także chwile wzruszeń towarzyszyły temu spotkaniu. Miało to szczególny wydźwięk, bo w latach przedwojennych i do zakończenia wojny budynek Zakładu był domem Formacyjnym, a zatem tutaj kształtowało się powołanie niektórych Służebnic Bożych, tutaj formował się rys ich charakteru. Na koniec spektaklu przedstawiciele pracowników i pacjentów na ręce Matki Generalnej złożyli wiązankę kwiatów, wyrażając słowa wdzięczności za możliwość urzeczywistniania charyzmatu, przez naszą posługę wśród chorych.

Wszystkim tym spotkaniom i przeżyciom towarzyszył ogromny spokój i radość, choć wymagało to dużego zaangażowania na wielu płaszczyznach.

Dalej będziemy rozszerzać kult naszych Męczenniczek, modląc się o ich wyniesienie do chwały ołtarzy- do czego zachęcam także kochane Siostry, gdyż to nasza wspólna sprawa.

Siostra M. Jonatana Maciejowska

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »