Konferencja Plenarna w Rzymie 2014 r.

24.04.2014

Na zaproszenie Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej wraz z Zarządem Generalnym, tegoroczna Konferencja Plenarna Sióstr Prowincjalnych i Regionalnych odbywa się w Rzymie w dniach od 23 kwietnia do 7 maja.

Myślą przewodnią tegorocznej Konferencji Plenarnej są słowa św. Pawła z listu do Rzymian: „Starajmy się wiec o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu” (Rz 14,19).

Zgodnie z naszymi Konstytucjami: „Konferencja plenarna służy pogłębieniu relacji między zarządem generalnym a prowincjami, jak również umacnianiu kontaktów pomiędzy przełożonymi prowincji” (K 251). Dokonujące się zmiany we współczesnej Europie i w świecie, stawiają osobom pełniącym posługę przełożeńską coraz większe wymagania i przynaglają do podejmowania starań w celu ożywienia, umocnienia i właściwego ukierunkowania życia konsekrowanego. W skład konferencji plenarnej wchodzą: przełożona generalna, radne generalne, sekretarka i ekonomka generalna, przełożone prowincjalne wszystkich prowincji Zgromadzenia i przełożone regionalne. Papież Franciszek podkreśla, że aby nastał pokój w jakiejś wspólnocie, rodzinie, kraju czy na świecie, musimy zacząć być z Panem. Tam, gdzie Pan, tam nie ma zawiści, zbrodni, nienawiści, jeden drugiemu nie zazdrości. Mamy stawać się skutecznymi narzędziami pojednania i pokoju, „wprowadzającymi pokój i pokój czyniącymi”. Ojciec św. wzywa nas wszystkich do odważnego pójścia pod prąd oraz budowania świata na takich wartościach jak piękno, dobro i prawda.

Podczas obrad Konferencji Plenarnej naszą szczególną uwagę staramy się koncentrować na dokumentach Kościoła odnoszących się do życia konsekrowanego, do naszego życia duchowego, wspólnotowego, apostolskiego, by w ich świetle szukać właściwych rozwiązań i ukierunkowań na przyszłość, zgodnych z wolą Bożą.

Konferencja plenarna jest czasem wzajemnego ubogacenia duchowego, dzieleniem się zebranymi w prowincjach/regionach doświadczeniami, radościami i troskami związanymi z pełnieniem posługi przełożeńskiej. Jest to też dobrą okazją do przyjrzenia się bliżej życiu i posłudze Sióstr w wymiarze prowincji/regionu i całego Zgromadzenia.

W tym roku przybyły Siostry Prowincjalne z Polski, Niemiec, Włoch i Norwegii oraz Siostry Przełożone Regionalne z Brazylii, Rosji i ze Szwecji.

Podczas dni naszych spotkań, będzie miało miejsce w Rzymie wielkie wydarzenie dla całego Kościoła, a mianowicie kanonizacja bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII, która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2014 r., w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy – Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Już dzisiaj bardzo się cieszymy, że dane nam będzie uczestniczyć w tak ważnych dla nas Uroczystościach i włączyć się z całym Kościołem w dziękczynne Te Deum za dar życia i świętości tych niezwykłych dwóch Papieży.

Już dziś Uczestniczki Konferencji Plenarnej wyrażają głęboką wdzięczność na ręce Przewielebnej Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej, całemu Zarządu Generalnemu i Wspólnocie Domu Generalnego za zaproszenie do Rzymu na Konferencję Plenarną, za przyjęcie, gościnę i pomoc w przeprowadzeniu Konferencji Plenarnej oraz wszelki trud związany z przygotowaniem i przebiegiem tego spotkania.

Serdecznie pozdrawiamy ze Stolicy Apostolskiej, tego niezwykłego i ważnego dla nas chrześcijan miejsca – Drogie Siostry, Dobrodziejów Zgromadzenia, Członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, nasze Rodziny i wszystkich odwiedzającym nasze strony internetowe oraz zapewniamy o naszej codziennej modlitwie.

Uczestniczki Konferencji Plenarnej

ZARZĄD GENERALNY

Matka M. Samuela Werbińska, Przełożona Generalna
Siostra Wikaria Generalna M. Edith Bremer
Siostra Radna Generalna M. Paula Zaborowska
Siostra Radna Generalna M. Birgit Häusler
Siostra Radna Generalna M. Weronika Tomczyk
Siostra M. Anna Barełkowska, Sekretarka Generalna
Siostra M. Chrystiana Stachel, Ekonomka Generalna

PRZEŁOŻONE PROWINCJI

Siostra Prowincjalna M. Asumpta Balcerzak – Prowincja Norweska
Siostra Prowincjalna M. Dominika Kinder – Prowincja Niemiecka
Siostra Prowincjalna M. Cecylia Falkowska – Polska, Prowincja Warszawska
Siostra Prowincjalna M. Marta Remiorz – Polska, Prowincja Nyska
Siostra Prowincjalna M. Lucia Bigus – Prowincja Włoska
Siostra Prowincjalna M. Paula Marcinowska – Polska, Prowincja Wrocławska
Siostra Prowincjalna M. Hieronima Zymela – Polska, Prowincja Katowicka
Siostra Prowincjalna M. Kamila Paszkowiak – Polska, Prowincja Poznańska
Siostra Prowincjalna M. Katarzyna Pawlak – Polska, Prowincja Toruńska

PRZEŁOŻONE REGIONALNE

Siostra Przełożona Regionalna M. Danuta Białk – Szwecja
Siostra Przełożona Regionalna M. Karolina Krajewska – Rosja
Siostra Przełożona Regionalna M. Patrycja Sobinek – Brazylia

Siostra M. Elisabeth Jokiel – tłumaczka

Zachęcamy do czytania o Siostrach Elżbietankach w Rzymie na ich stronach internetowych: https://www.csse-roma.com

źródło

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »