Spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za Wspólnoty Apostolskie św. Elżbiety

05.02.2014

W dniach od 18. – 30. stycznia 2014 roku, dzięki zaproszeniu Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej, odbyło się w Rzymie spotkanie sióstr odpowiedzialnych za Wspólnoty Apostolskie świętej Elżbiety. Na spotkanie przyjechały siostry z prowincji polskich, niemieckiej, włoskiej i norweskiej a także z regionów Rosji, Brazylii i Szwecji oraz z Węgier.

Uroczystą Eucharystią, pod przewodnictwem J.E. Księdza Kardynała Stanisława Ryłko, rozpoczęłyśmy dni naszych obrad. W kazaniu Ksiądz Kardynał podkreślił według słów Ojca Świętego Franciszka, że ważne jest byśmy budziły w sobie ” święty niepokój” – niepokój duchowego poszukiwania, który pomaga nam rozwijać w sobie pragnienie świętości, nie ulegając pokusie przeciętności i zniechęcenia; niepokój permanentnego poszukiwania Boga, który pomaga nam żyć wewnątrz Jego tajemnicy, karmić się Bogiem na co dzień; niepokój miłości, która pcha nas ku bliźnim i nie pozwala nam zamykać się w sobie, w naszych wspólnotach i w naszym uporządkowanym i wygodnym życiu. I tego nam Ksiądz Kardynał życzył, bo taka postawa jest gwarancją płodności naszych dzieł apostolskich.

Wspólną pracę na plenum rozpoczęła słowem wprowadzenia i zachęty Matka Generalna. Każde spotkanie na plenum rozpoczynałyśmy od modlitewnych rozważań przygotowanych przez poszczególne grupy sióstr. Podczas naszych spotkań wszystkie Siostry odpowiedzialne przedstawiły relacje z działalności swoich wspólnot, dzieliły się doświadczeniem z pracy na rzecz potrzebujących, chorych i biednych, radościami i smutkami z którymi spotykają się na co dzień nasze Wspólnoty Apostolskie.

Wielkim ubogaceniem były dla nas kazania i konferencje wygłoszone, przez zaproszonych prelegentów. Ojciec Ludovic Melo OP przybliżył nam jak ważna jest nasza otwartość na Boga i współpraca z Jego łaską, bo Pan Bóg pragnie, by człowiek poszukiwał Go we wszystkich sytuacjach z uwagą, czujnością i poświęceniem. Tematem konferencji wygłoszonej przez J.E. Księdza Biskupa Josefa Clemensa, była “Rola świeckich w Kościele i ich odpowiedzialność za pełnioną misję” – zwrócił on uwagę na wartość miłości bliźniego – jako największego daru, danego przez Ducha Świętego, dla budowania Kościoła i dla dobra ludzkości. Ksiądz Prałat Krzysztof Charamsa poprowadził rozważanie nad tematem: “Maryja wzorem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W temat “Wsłuchiwanie się w Słowo Boże na wzór świętych” (św. Elżbieta, św. Józef, bł. Maria Luiza i inni…) wprowadził nas Ojciec Zdzisław J. Kijas OFM Conv.

Duchową ucztą były także wspólnie spędzone chwile podczas spotkań z Ojcem Świętym Franciszkiem podczas Audiencji Generalnej na placu św. Piotra i uroczystych Nieszporach w Bazylice św. Pawła za Murami i niedzielnej modlitwie Anioł Pański. Miałyśmy także możliwość uczestniczenia we Mszy św. w Bazylice św. Agnieszki i z bliska zobaczyć poświęcenie owieczek, z których to wełny zrobione zostaną paliusze dla nowych arcybiskupów. Niezapomniane chwile pozostawiła w nas także pielgrzymka do miejsca śmierci św. Tomasz z Akwinu w Fossanuowa i klasztoru cystersów Casa Mari.

W przeddzień zakończenia naszego spotkania Mszy św. przewodniczył J.E. Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski, który na nowo przypomniał nam, że to w miłości zawarte są wszystkie powołania.

Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem J.E. Kardynała Zenona Grocholewskiego zakończyłyśmy dni naszych obrad i spotkań.

Pragniemy w tym miejscu podziękować Najprzewielebniejszej Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej i wszystkim Siostrom Radnym, za zaproszenie nas do Rzymu, za przygotowanie spotkania, które ubogaciło naszą pracę, dodało nowych impulsów do dalszego działania oraz pozwoliło nam się poznać, nawiązać nowe znajomości, podzielić się doświadczeniami, by wspólnie patrzeć w przyszłość. Chcemy także podziękować Siostrze Prowincjalnej M. Lucynie Bigus i Siostrze Przełożonej Miriam Kęsa wraz ze wszystkimi Siostrami które troszczyły się o nas podczas naszego pobytu w Domu Prowincjalnym, za wszystkie dobra, których nie sposób wymienić, a które były nam dane podczas naszego pobytu w Rzymie. Dziękując jeszcze raz Kochanej Matce M. Samueli i wszystkim Siostrom z głębi serca składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o naszej wdzięczności, którą zanosimy w modlitwie przed Panem.

Uczestniczki Spotkania

źródło

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »