JUBILATE DEO we Wrocławiu

12.02.2014

JUBILATE DEO 1988 -2013. Dnia 8 grudnia 2013 roku nasza Wspólnota przeżywała swój Jubileusz – 25 lecie powstania Wspólnoty Apostolskiej osób świeckich przy Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej i 20 lecie zatwierdzenia Statutów przez Stolicę Apostolską.

Ogromna ilość potrzeb w środowisku ludzi świeckich sprawiła, że siostry elżbietanki włączyły w swoją charytatywną działalność ludzi świeckich. Były to takie osoby, które wzorem św. Elżbiety chciały pomagać ludziom biednym, starym, chorym i potrzebującym pomocy innych.

Inicjatywę Zarządu Prowincjalnego i s. Eugenii Żurek poparli Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, Ks. Biskup Józef Pazdur i Ks. dr hab. Józef Pater.

W grudniu 1987 r znalazło się 6 chętnych osób do pomocy siostrom elżbietankom. Już w lutym 1988 r było 16 osób gotowych do poświęcenia swojego czasu potrzebującym bliźnim. We wrześniu 1988 r. na Kapitule Generalnej w Rzymie zaakceptowano formację osób świeckich pod nazwą Apostolat św. Elżbiety, którą potem zmieniono na Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety.

W dzień Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 1993 roku Stolica Apostolska zatwierdziła Statuty Wspólnoty. Dzień ten stał się jej początkiem i zarazem Świętem, które corocznie uroczyście obchodzimy. Od tego czasu zaczęło się rozrastać w charyzmacie elżbietańskim dzieło pomocy bliźnim.

Z wielką radością spoglądamy na to maleńkie ziarenko, które rozrosło się we wszystkich Prowincjach w Polsce oraz w innych krajach, jak: we Włoszech, Niemczech, Brazylii, Rosji, Szwecji, Norwegii i najmłodsza wspólnota na Węgrzech.

Cieszymy się, że możemy realizować te bardzo ważne Słowa Ewangelii ” Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili…” (Mt 25,40). Podzielenie się chlebem z głodnymi, bezdomnymi, odwiedzanie chorych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Opieki, organizowanie kolonii dla ubogich dzieci, Wigilii dla samotnych, przygotowywanie i wysyłanie paczek dla potrzebujących, obdarzanie uśmiechem i dobrym słowem człowieka, od którego się wszyscy odwrócili, poświęcenie swojego czasu i uwagi samotnemu, opuszczonemu człowiekowi to największa radość w sercu.

Obecnie w Prowincji Wrocławskiej istnieją dwie Wspólnoty Apostolskie św. Elżbiety. Najstarsza we Wrocławiu, do której należy 28 członków z przyrzeczeniami i 9 członków bez przyrzeczeń, a także w Kudowie-Zdrój, do której należy 9 członkiń, w tym 5 osób w Dniu Jubileuszu tzn. 8 grudnia 2013 r. w kaplicy pw św. Józefa w Domu Prowincjalnym we Wrocławiu złożyło swoje przyrzeczenia.

Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność Dobremu Bogu za błogosławieństwo, którego doświadczyłyśmy na przestrzeni minionych 25 lat, za wszelkie otrzymane łaski.

Jesteśmy wezwani nie tyle do skuteczności, co do obecności i towarzyszenia człowiekowi, który cierpi, dlatego życzymy sobie nawzajem, by nasza posługa była nadal radosna, ofiarna i bezinteresowna.

S. M. Faustiana Romańska

źródło

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »