Graj siostro pieśń swoją
Ja słowa do niej pisać będę
Niech ciszę przerywają
dźwięki miłości.
Niech słowa pokoju niosą dla wszystkich.
Chrystus jest źródłem
Chrystus jest mocą
W Nim one barwy nabiorą.
A potem jak ogniste języki
Niech zstąpią do naszych wnętrz
Niech rosną i dojrzewają
I wydadzą owoc czynu miłości
Trwałej
pięknej
i mężnej
Trwający wśród zawieji.
Niech wiatry z północy go nie wyniszczą,
Niech pył szarości nie przysypie.