Wszystko z Boga zrodzone
do Boga prowadzi…
więc klękam i głęboko myślę:
jak wypowiedzieć
najszczersze życzenia.
Modlitwą i sercem
swe słowa otoczę,
by pustką nie zarażały
lecz w miłości Bożej
wspierały pokojem.

Trzeba przeżyć tak wiele.
Żyć w Bożej Mądrości
by zrozumieć do końca,
jakich słów potrzeba…
Jeśli są prawdziwe,
konieczne i szczere,
niech z takich słów
tworzą się życzenia…

…bo tyle słów pustych
rani ludzkie serca.